Jumat, 02 Agustus 2013

“WASIAT LEBARAN UNTUK KERAKYATAN INDONESIA SEMESTA.” / 1 Sawal 1946 Surajawa.


“WASIAT LEBARAN UNTUK KERAKYATAN INDONESIA SEMESTA.”
[ 1 Sawal 1946 Surajawa / 1 Syawal 1434 Hijriyah_] 
 Wahai Kerakyatan Indonesia Semesta …
Ingatlah Sekalian pada Sebuah Nubuah tentang suatu Keadaan waktu Kehidupan pada waktu hidupnya Manusia diakhir masa Kehidupan (akhir zaman.).
Pada masanya (Kehidupan Manusia Akhir Zaman_ Manusia Sejati.) hanya Manusia Dewasa / Manusia Lahirbathin Seutuhnya [ Manusia Indonesia Seutuhnya.]  yang dapat hidup ( dengan selamat_) pada Kehidupan sebuah Negeri yang penuh Kedamaian Sejahtera Lahirbathin Seutuhnya. ( Negeri yang aman damai Mensejahterakan Segenap lahirbathin_ Revolusi UUD 1945 tentang Mewujudnya Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Indonesia adalah Sebuah Negeri yang dimaksud pada Penjelas Penegas dari Suatu Keadaan Kehidupan yang di Maksud pada Surat Qur’an  (Qs.) Al-fajr: 30 dan Qs. Albaqoroh: 58.).
Maka jagalah Sekalian akan Keperibadiaan Sekalian Wahai Kerakyatan Indonesia dengan tetap melaksanakan Perbuatan Buddhi ( Berbuddhi pekherti_)  dan Bhakti dharma kepada Sesama dan pada alam semesta. Semoga puasamu Sekalian pada ramadhan (tahun 1434 hijriyah / 2013 masehi.) ini menjadikan bathinmu terang ( Bersih Suci_ Hakikat dari mendapat iedul Fitri_ suci lahir bathin.) sehingga dengan mudah menerima isyarat-isyarat Keilahian  yang menuntunmu pada jalan menuju kebenaran sejati  yang menjadikan Kehidupanmu hidup dalam keadaan tenang damai mensejahterakan lahirbathin penuh dengan Nikmat Rokhmat dan Kerokhmatan-Nya.
Dihari yang baik ini ( Sabtu Wage_ 26 Pasa 1946 Surajawa / 3 Agustus 2013 Masehi_ Pukul. 00.30 WIB Cilamaya.) tekadkan dirimu Sekalian untuk tidak lagi berbuat  (yang melanggar ketentuan hukum Kehidupan yang berlaku  yaitu tentang Hukum Sunnatullah_ Hukum Agama, hukum Negara dan hukum adatistiadat_) maksiat dan dosa, bersihkan terus lahirbathinmu agar tetap Alhikmah ( Ilmu Wahyu_) dengan mudah datang (pada hatimu_ hidayah.) sebagai penerang  hidupmu sebagai Penujnuk hidup menuju Keselamatan, sebab Sesungguhnya tidak ada penolong hidupmu yang nyata ( safa’at_ Safa’at Muhammad.) atas hidupnya Manusia selain dirimu sendiri untuk keselamatan hidupmu yang sekarang dan yang akan datang, demi tuhan_ Percayalah… (!). dan biarkan orang yang terlanjur Pemaksiat dan Pendosa ( Sesat_) menjadi urusan tuhan-nya dan sesekali tidak ada kewajiban atas sekalian semua untuk mengajaknya pada kebaikan, selamatkanlah atas hidupmu yang sekarang dan seterusnya itu sudah cukup bagimu menjadi Perbuatan baik (Amal Sholeh_)  dari sekedar berbuat menolong dalam hal berbuat Kebajikan.
Semoga Sekalian Wahai Kerakyatan Indonesia semesta,  selamat sampai pada awal Kehidupan yang mensejahterakan Segenap lahirbathin ( Ahad Kliwon_ 25 Rejeb 1953 Surajawa / 31 Maret 2019 masehi_)  awal Kehidupan Manusia yang jauh lebih baik penuh dengan damai dan membahagiakan dengan segenap Nikmat dari tuhan-Nya.
Salam Galuh Lestari Sentausa,
Salam Revolusi,
Salam Indonesia raya madani_
Saya (Aku_) dan Segenap yang terkasih Galuh Padjajaran Menghaturkan  “Salam Rahayu.”
Tertanda_
Ahmadalfaqir_
Tatang Revan Affandie Sajah_
( Tatang Afandi_ Galuh Krawang 45.)

SANGGAR SENI TEATER TITIKKOMA TRIJAYA SAKTI FICTURES_
(TEATRIKAL DELAPAN DIMENSI_SACRAL)
[ Teatrikal_ Revolusi Kedewatan: iedul Buddha_]
[ Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 Sj/17 Agustus 2012 M sampai dengan Ahad Kliwon, 25 Rejeb 1440 Sj/31 Maret 2019 M.]
@.Lapang. Linggawangi_ Sukatani, Jl Raya. Adipati Kertabumi Singaperbangsa_ Manggungjaya Cilamaya Karawang.
" Revolusi Kedewatan_ iedul Buddha."
Internet_Gogle : (Blog) Spirit of Tatang 2 dan Spirit of Tatang  / Akun Blogger  : Tatang Revan Affandie Sajah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar