Sabtu, 27 September 2014

PERANG LELEMBUT / 5 Oktober 2014m_ Lokakarya nyata. 08.999.Ki. Bagus. Arimah, Al aziz.
( Galuh Sumber Jatitujuh_ Majalengka.)
Misi Negara:  PERANG LELEMBUT.
( Teatrikal Delapan Dimensi / 5 Oktober 2014m_ Indonesia Raya.)
 
 Loka Karya Nyata:
Sanggar  Seni Teater_ Trijayasakti Fictures.
Mempersembahkan Maha Karya Pagelaran Galur Sacral_
TEATER SPEKTAKULER
“ iedul Buddha.”
Dipagelarkan Langsung di Tataran Bumi Putera Nusantara Indonesia Raya.
Menyongsong Indonesia Raya Madani 2020.
“Menggapai Negeri Istana Kemerdekaan Abadi.”
Misi: Action Success_
“ Indonesia Raya_ Negeri Toyyibatunnwarobbunnghofuur 2020.”
“Pemimpin Atas Kerakyatan Indonesia Raya adalah Presiden Sang. Ratuadil Maha Bijaksana.”

13_ Baktun of Kongruen Saja[h.]
Masa Peradaban Manusia Akhir Zaman_ Peradaban Manusia Ke-Emasan,
Masa Peradaban Kemanusiaan
Peradaban:
Masa_ PERADABAN INDONESIA.
-         Revolusi Kedewatan_ Nol (0)/720 Derajat: iedul Buddha.
(Manusia Indonesia yang Seutuhnya_ Manusia Sejati, Insan Kamil.)
-         Peradaban Negeri yang Damai, Tentrem, Sejahtera Sentausa.
(“Mewujudnya Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”)
Persembahan Bagimu Negeri :
Kami akan selalu Mengabdi, Sepenuh Jiwaraga Kami
Indonesia Raya Kami, Negeri tanah Betha tempat yang Abadi Nan-jaya.
(Bendera Pusaka_Sang. Saka Merahputih, Pusaka Negeri Abadi Sakti Nan-jaya,)
(Kitab Suci, Buddhi Phekerti dan Pancasila Sakti adalah Pimpinan Kami.)
[(*Bumi Mayapada adalah Tanah Betha, yang akan Kami Rawat Sepenuh hati.)].
Indonesia Raya adalah tanah tumpah darah Kerkayatan Indonesia,
Hiduplah.,,,
Indonesia Rayaku, Indonesia Raya Kita Semua.
Indonesia Padamu Negeri, tanah Betha yang Kekal Abadi.
Garuda Pancasila Sakti Pusaka Abadi  Nan-jaya.
Indonesia Raya Negeri elok Nan-jelita
Akan tetap Jelita sepanjang Masa, Qs.Annaba’;33,
Bumiku, Bumi Mayapada Indonesia Raya,
Bumi Kerakyatan Se-Mesta.
(Bumi Mayapada Indonesia adalah Rumah Satuatap Kerakyatan Se-Mesta.)

Melihat Indonesia Di esok hari.
INDONESIA TUTUP BUKU.
[(*Indonesia Babak Baru_)]
Tertanggal. Jum’at Pon. 10 Besar 1945 Surajawa (26 Oktober 2012 Masehi.)
“Menggapai Negeri Istana Kemerdekaan Abadi.”
Tertanggal. Jum’at Pon. 29 Pasa 1945 Surajawa (17 Agustus 2012 Masehi.)
Dirgahayu RI Ke-67_ Sacral.
(Laku taun Wolu Wawu Kapitu Laku Penanggalan Surajawa 1945_ Sacral TAMMAT.)
“Indonesia Tutup Buku.”
“Menyongsong Indonesia Raya Madani 2020.”
(Pembenar tentang Ramalan Kedelapan Jayabaya_ Satriya Piningit.)
Pimpinan Kerakyatan Indonesia adalah Subjek Hakikat Hikmat Kebijaksanaan,
Pimpinan Atas Kerakyatan Indonesia Raya adalah Presiden Sang. Ratuadil Maha Bijaksana.
Indonesia_ Negeri Toyyibatunnwarobbunnghofuur.2020.

[(*1. Berakhirnya Penanggalan Kalender Suku Maya_ 21 Desember 2012 Masehi.)]
[(*2.Menyongsong Ramalan Kedelapan Jayabaya_ Satriya Piningit.)]
[3. Berakhirnya Masa Penanggalan Surajawa_ Akad Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa.]
[4.Laku taun wolu wawu Kapitu Surajawa / 1945 (Legi.)_ Sacral TAMMAT.]
KIAMAT_2012

 (Jum’at Wage. 7 Sapar 1945 Surajawa/21 Desember 2012 Masehi.)
Iedul Buddha_ 

iedul Buddha_

DASAR HUKUM IEDUL ADHA MENJADI IEDUL BUDDHA :

1. Terjadinya Gerhana Bulan,
Jum’at Pon. 14 Ruwah 1939 Surajawa/8 September 2006 m.Pukul.02.00 Wib@lap.Linggawangi,
 Laku dari :[1.]Qs. Al-Insyiqooq:[18], [2.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).],[3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9],

2.Terjadinya Gerhana Matahari,
Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 sj/ 1 Shafar 1431 h/ 17 Januari 2010 m,
Waktu Siang Pukul.12.00 Wib@lap.Linggawangi ,
 Laku dari :[1.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).], [2.]Qs.Al-Fajr:[3], [3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9], [4.]Qs.At-takwir:[1].
 disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.

3.Penanggalan KRAWANG.45, Kalender KONGRUEN, Tahun Matahari II_
Masa PERADABAN INDONESIA.Karya: Ahmad@lpaqir. Tatang Revan Affandie,S.Pop.Saja[h].Hari ke-2017 adalah jatuh tepat pada tanggal. 1 Sura Ke-6/1949 sj/2016 m [Minggu Legi, 26 Juli 2015 mAkad Legi _[Perjanjian Sacral_Akadlegimation : Hakekat derajat @ngka tujuh[7] wajib @en harus dipotong lehernya berdarah merahmentanah,
sebagai Pengejewantahan dari Hurup Hijaiyyah Nun yang disukun pada lapad ‘Wannhar. Qs.Alkautsar:[2].Akad Legi, 1 Sura ke-6 Adalah Perjanjian Sacral: Perang Kedewatan yaitu Perang Brata Sena ,Penegas dari Pagelaran Wayang Purwa Jatiswara Ki.Dalang.Amudi Nata Swara,Panguragan Cirebon,Lakon Pagelaran ‘Batara Kalla [N]Jaluk Bulkhak. sebagai Penegas dari Laku taun wolu, taun wawu kapitu[7],dan Penegas dari Qs.Yaasin:[59],Qs.Annaba’:[17],Qs.AlQiyaamah:[34+35], dan Qs.Almuthoffifin:[1]_ Red.

4.Laku Taun Wolu Penanggalan Surajawa/17 Agustus 2010 m. 1 Sapar 1943 Surajwa.
Hakekat Pengejewantahan dari Hakekat derajat @ngka tujuh[7]  hurup ‘Nun’ yang disukun dari Lapad ‘Wannhar, Qs.Alkautsar:[2]: , dan hendaklah [Segerakan !!! titik[.].berqurban[lah !!!.,  maka Segerakanlah !!!.titik.

5. Terjadinya Purnama Pelangi,
 Purnama pada tanggal. 14 Jumadilakir 1945 sj, Pukul. 22.30 s.d 23.00 Wib@lap.Linggawangi ,Bertepatan dengan Waisak 2556, Birrobudduurun_ Kebaikan yang menerangi.
           
6.Posisi Bulan Sabit Pajeg ,
Posisi Bulan dibarat daya mengarah ke arah utaraselatan.Pukul. 17.08 Wib@lap.Linggawangi , Hari Jum’at Pahing. 2 Ruwah 1945 Surajawa.

7. Posisi Bulan Sabit Pajeg,
Posisi Bulan ditimurlaut mengarah ke arah utaraselatan, Muncul Pada Pukul. 03.09 Wib@Lap.Linggawangi , Hari Minggu Kliwon. 25 Ruwah 1945 Surajawa. Kejadian: Cahaya Bulan Terangtenggelamterang berlanjut,
dan di saksikan oleh keberadaan satu[1] bintang didekatnya_ Red.

8.Tampak tiga[3] Bintang membentuk segitiga samakaki  dilangitgytara ditimurlaut ,
di Pukul. 05.15 Wib@Lap.Linggawangi , Jum’at Kliwon. 1 Pasa 1945 Surajawa. Dua[2]bintang bercahaya terangberkedip-kedip,dan satu[1]bintang  ukuran lebih kecil, bercahaya redup berkedipkedip.

9.Tanggal Jum’at. 1 Pasa 1945 sSurajawa, “Tammatan Alqur’an”.
Tammatan Alqur’an  di Pukul, Kamis wage, 30 Ruwah 1945 sj , jam detik. 17.08.45 Wib@Lap.Linggawangi, saya [Aku_] telah menamatkan Alqur’anulkarim, dari Mushhaf tanda ‘Tashhih’miliknya departemen Agama  Republik Indonesia dengan Nomor : P.III/TL.02.1/255/1999. Selesai Saya baca, dan berhenti di tengah surat dari Qs.Al@n’aam ;[124] ada lapad yang sama yaitu Lapad ‘Allah berjajar Allah, Di [hal130], lapad Allah tepad berada di lapad’ TAMMAT’Qs.Al@n’aam:[115] halaman sebelumnya yaitu di halaman:[hal Mushhaf;129. ].
Menammat kan Mushhaf Alqur’anulkarim Ngulang ngaji Kepada yang Mursyid terkasih:
 [1.] Abdidalem.Kyaikalidaon.Raden Adipati Kertabumi Singaperbangsa, Al’aziiz[Galuh Manggungjaya
[2.] Abdidalem.Kyaisepuh. Mamalinggapringgajatiwangi, Alkhadim. [Galuh Sana.Sukatani],
[3.] Abdidalem. Kyaisepuh.Ki. Bagus Arimah, Al’aziiz.[ Galuh Jatitujuhmajalengka], dan
[4.] Ahmad@lpaqiralmagfurullah. Nunu Sudrajat.

10.Sambung tugas dari Ruwatan Pagelaran Wayang Purwa  Pagelaran Galur Sacral :
Pagelaran Wayang Purwa : langen Budaya Indramayu. Ki.Dalang. Haji. Anom Rusdi,Lakon Pagelaran Galur Sacral  “Cungkring Kedewatan Manusia”._ .
“Cungkring Dadi Dewane Kemanusan”. Lakon Pagelaran yang Sudah sacral Miliknya Ki. Dalang. Haji anom Rusdi, Langen Budaya, tertanggal./ Ruwah 1945 sj.  Ruwatan di Kampung.Pelelangan apur, desa.Muarabaru, kec.Cilamayawetan,Kab. Karawang. hasil/14 ruwah 1945 Surajawa  s.d Jum’at Kliwon. 1 Pasa 1945 Surajawa, Kamis Wage, 30 Ruwah 1945 Surajawa,Pukul.17.08 Wib@lap.Linggawangi , adalah “REVOLUSI KEDEWATAN”_ Revolusi Nol [0] Derajat/720 derajat, lakutaun wolu/2010 adalah berjalan ditempat: adalah Revolusi 4.620 detik menghasilkan Kalimat ‘ RENKARNASI_ iedul Buddha.

11. Hari. Senin Kliwon. 11 pasa 1945 sj, Pukul. 03.08Wib@lap.Linggawangi
Bulan tenggelam di ArahBarat daya, sebagai waktu Laku diambang tapalbatas Laku @las Amar telah Berakir dan telah sedang akan selalu  berada di Keadaanwaktu ‘ Negeri Galuh’ Menuju  “Hari Kemerdekaan Abadi bagi Kerakyatan” ,di Hari Jum’at Agung Jum’at Pon,29 Pasa 1945 Surajawa / 17 Agustus 2012Masehi, adalah ‘ Hari Memasuki Istana Kemerdekaan Abadi Untuk Kerakyatan Indonesia_ Penegas dari Qs.Yaasin:[58+44], dan Penegas tentang Bumipertiwi telah Ridho atas Kerakyatan indoesia ,sebagai tempat singgahnya yang Abadi,
Istana Kemerdekaanabadi,adalah Bumipertiwi sebagai Taman Firdaus Alma’wailaahin.,Qs.Alpajr:[30], Qs.yaasin:[58.], Qs.Albaqoroh :[58],

12. Jum’at Annaba’_
Jum’at Agung, Jumat Pon, 29 Pasa 1945 Surajawa  17 Agustus 2012 Masehi , adalah Hari ‘ Kemerdekaan Abadi Kerakyatan Atas Bumi Pwertiwi,  Sebagai Pernyataan Sikap dari Penegas Qs. Yaasin; [58], Qs.Annaba’:[2],Qs.Alpajr:[@27+@28+@29+[$#.30],dan Salam Perpisahan Untuk Rakyat Indonesia,Penegas dari Qs. Yaasin : [/59’Wamtaazulyauma ayyuhal mujrimuun.

13.Akad Legi, 1 Sura Ke-6 / 1949 Surajawa /2016 Masehi ,” adalah Hari ke-2017,
Minggu Legi, 26 Juli 2015 m], Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN, Tahun Matahari II_ Masa PERADABAN INDONESIA, Karya : Ahmadalpaqir. Tatang Revan Affandie,S.Pop.Saja[h],  Galuh KRAWANG,adalah hari yang ke-2017, Akad legi ‘Perjanjian Sacral_ “Perang Kedewatan_ Brata Sena” , Konsekwensi Penanggalan KRAWANG, Tahun Matahari II, Kenapa Harus Hidup di Keadaan Akhir Zaman [Penegas Qs.Annaba’ :[17].[!!!.titik[.].sebagai laku dari Pagelaran Galur Sacral, Pagelaran Wayang Purwa Purwa Jatiswara, Cirebon_ red,Lakon Pagelaran Galur Sacral “ BATARA KALA JALUK BULKHAK.”.


Kejadian setelah Jum’at Agung/ 29 Pasa 1945 Surajawa.

Kejadian Setelah Tanggal, Hari. Jum’at Agung_
Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 Surajawa / 17 Agustus 2012 Masehi:
_red; Kejadian dari Laku, Qs. Alannazi’aat:[1],Qs.Alinsyiqooq: [21]/tahun wolutaunwawukapitu/2012m.

1. Terhitung Mulai tanggal,  Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 sj/17 Agustus 2012 m,
 adalah masa keadaan waktu berlakunya [i]edul Buddha, sebagai Pelaksanaan dari Lakon Pagelaran Sacral Wayang Purwa Langen Budaya_ Indramayu, Ki.Dalang.Haji. Anom Rusdi “ Kanoman Dadi Tumbal Perang Brata Yudha”,Jawaban atas dikabulkannya “ Bagel Buntung Gugat Sikil” Pada Kedewatan.Wannhar,Qs.Alkautsar;[2],

Konsekwensi: Laksanakan dengan segera !!!, 
Potong lehernya Putus pada 10 [11+12+13] Besar 1945 sj,
 hingga batas waktu takterhingga,
 batas waktu @lwustha tahun Ke-10/m_PI.1953 sj/ 1441 h/2020 m, Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m,titik., Red.

Objek yang Menjadi “Kanoman yang harus Menjadi tumbal:
Sebagai Tumbal dari Pagelaran Galur sacral “ KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA’,  untuk  dipotong lehernya putus sebagai Laku dari taun wolu taun wawu kapitu,sebagai masa habisnya masa Penanggalan taun Penanggalan Surajawa I / 1 Sapar 1943 Surajawa,
 Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.
Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,
@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.
tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,
yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.
“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”

Adalah Subjek dari @ Subjek disebut dibawah ini:
sebagai Penegejewantahan Dari Hurup NUN  pada Lapad “Wa[n]har !!!., Qs. Alkautsar :[2].
[1.] Para Amil/ Lebe,
[2.] Para Pencatat Nikah,thalaq, Cerai dan Rujuk / Penghulu Nikah,
[3.] Para Agniya Muslim Pembangkang,
[4.]Para Kaum Priyayi_ Para Kyai, Para Ustadz/[h], Para Muballig/[h], dan
[5.]Para Keturunan Nabi/ Kaum habib.

Pengecualian….
Pengecualian Batal Laku_ Adalah “ TURUN JABATAN” di sebut dibawah ini;
Untuk : (@Subjek J:) [1],[2],“ Turun jabatan Gantung Kopiyah, Penegas dari Qs.alkautsar: [2].”,
Untuk:[3], “Berbagi Harta Benda Kepada Kerakyatan Indonesia, Penegas laku dari Qs.Alimraan:[186].”
Untuk:[4],“Turun Jabatan_ sudah Istirahat!!!, “sudah Batal Laku Alasamarnya tertanggal 11 Pasa 1945 sj_ red.

_Red,Untuk:[5._ Kaum Habib:
Tinggalkan Bumi Pertiwi Indonesia dan Pulanglah Kalian semua Keasal tanah darah kalian, yaitu darah arab. Tidak ada pilihan !!!, Sebagai Penegas dari Pagelaran Galur Sacral “ DORNA BALEN KARO DEWI WILOTAMA.”.Pagelaran Galur Sacral Wayang Purwa Tataran Jawabarat Padjajaran, Dorna adalah Orang Sebrang: Priyayi. Biarkan Kami Kerakyatan hidup Dengan Buddhaya dan Adat Aqidah dan Kaidah kami sendiriSebagai bangsa timur yang Beradab, Pulanglah  kalian ke Negara Asal kalian !!!.,dan Diantara Kita masih tetap menjadi saudara,Sekiranya Agar diperhatikan Menjadi sebuah perhatian khusus, sebagai laku Penegas dari ‘titah hakekat Hurup “ta sukun”, dari lapad “jaa[t]’.,”dari Qs.Alan’aam;[124],untuk hakekat Hurup [nun sukun dari lapad” Wa[n]nhar.!!!” Qs. Alkautsar:[2].], dan Qs.albaqoroh:[94+210+123+124+214], dan Qs. Ala’araaf:[96].]., dan Penegas dari Kalimat :” [i]nnalillaahi wa[i]nna [i]laihi rooj[i]’uu[n]., Qs.Albaqoroh:[156],maka pulanglah ketanah asal kalian semua !!!.., [.]titik.Tabbat!!!.titik..


2. Terhitung mulai tanggal, 1 Sura ke-6 /m_Pi/1949 sj/2016,
Minggu Legi, 26 juli 2015 m _”Perang Kedewatan”. : ,
Perang “Bratasena”, Laku dari Lakon Pagelaran wayang Purwa Jatiswara: Ki.Dalang. Amudi Nata swara, Panguragan, Cirebon_ Pagelaran galur  yang sudah Sacral dipagelarkan, dengan Lakon “ Batara Kalla Jaluk Bulkhak”. Waktu Alwustha “Perang Bratasena” dari Batara Kalla Jaluk Bulkak, yaitu tahun ke-10 m_Pi/1953sj/2020m_ Penanggalan KRAWANG, Kalender KONGRUEN.

Penegas dari Revolusi Kedewatan 4.620 detik/ Nol[0]/720 derajat[iedul Buddha]:
Demkian Agar Menjadi  Revolusi untuk Perbaikan Kehidupan Umat Manusia,di Bumipertiwi [i]ndonesia] Raya.
untuk Mempercepat Mewujudnya :“Keadilan Sosial Bagi [Ke]Rakyat[an] Indonesia di tahun 2020 m_, Penanggalan KRAWANG, tahun Matahari II, Kalender KONGRUEN_ Masa PERADABAN INDONESIA : 1 Sura Ke-10.,M_Pi.1953 sj/1441 h/2020 m .
Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m [hari Ke-3361/ 1 Sapar 1943 sj ,red.
Menjadikan Indonesia Menjadi Negeri : Baldatun toyyibatun warobbun ghofuur, Qs.Yaasin:[44+58].

Wangsit Galuh Sana Sukatani :
“Istirahatlah berbagikasih bersama sanak saudara di kampung halaman.”

Wangsit Galuh Karawang:
“Jagalah Keluarga ,tetap perbuat  Laku SILIWANGI, Bersikaplah Bersahaja!!!.,”

Wangsit : Galuh Alasamartatengahjawa :
“[Ber] Hati-hatilah, Karena [Se] Kalian  sudah berada dikeadaan Negeri Galuh, Ceroboh [Se]Kalian mati [dengan] sia-sia, Meninggal dalam keadaan hina dan merasakan lezatnya Rasa darah ,jaga[lah!!!] sikap jangan salingmenyakiti bathin diantara [Se]kalian, diantara [Se]kalian adalah umat yang satu” Pancasila:[3]_ “Persatuan [Kerakyatan] Indonesia, Penegas dari Qs. Albaqooroh :[213], jadilah Manusia yang berserah seutuhnya menjadiManusia Mukmimislamkaaffah. Penegas dari Qs. Albaqoroh : [208].
Hiduplah diantara Kerakyatan Indonesia denganpenuh rasa damai, agar [Se]Kalian merasakan Rasa hakikat dari Rasa rakhmat  dan Kerakhmatan, Rokhmat dengan Kerokhmatan[Nya], atas manisnya buah Khuldi Bumipertiwi Indonesia Raya ini, secara bersamasama Saling berbagi Rasa Rokhmat _,
yaitu ” rasa Keadilan Sosial atas Kekayaan tanahpersada Bumi Mayapada,Bumipertiwi Indonesia Raya.
Indonesia Raya adalah tanah Surgawi bagi Kerakyatan,tertanggal: Jum’at Agung, Jum’at pon. 29 Pasa 1945 surajawa/17 Agustus 2012 masehi,Pukul. 10.10 Wib@lap.Linggawangi

 Pesan Langit ditujukan kepada Penjabat Presiden Ke-5 sdr. DR. Haji. Bambang Susilo Yudhoyono agar sekiranya menanggalkan jabatan sebagai (Penjabat_) Presiden sebelum tanggal 5 oktober 2014 Masehi bertepatan pada tanggal bulan dzulhijjah 10 lebaran haji yaitu iedul addha sebagai tanggalnya hakikat ismail yaitu domba, sebagai sohihnya pagelaran ruwat sacral dari wayang golek giri harja 3_ bandung dari lakon pagelaran: 
_ Bangbang surya ningrat, bangbang dikudeta. titik.
demikian agar diperhatikan demi keselamatan diri dan keluarga. !
 Karawang Makalangan_
Pangkal Perjuangan_
 
Karawang Pangkal Perjuangan, Lambang Kejayaan Negeri_
Karawang_/ 14 September 2014_ hari jadi ke-381 ( 1633m-2014m_)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar