Sabtu, 25 Januari 2014

Edisi:_ " Rakyat Gugat Negara_ INDONESIA RAYA."

INDONESIA RAYA...
Edisi_  " RAKYAT GUGAT NEGARA,_ Hasil Bencana Satudunia (_Sacral)."
( Selasa Kliwon_ 19 Mulud 1947 Surajawa / 21 Januari 2014 Masehi, Karawang INDONESIA.)
Misi: Revolusi Kedewatan_ iedul Buddha.
Visi: Indonesia Adil Makmur 2020
( Bacalah Materi dengan Seksama pada Blog: Spirit of Tatang, Buka Posting lama sampai selesai.)

Edisi_ 
 " RAKYAT GUGAT NEGARA,_ Hasil Bencana Satudunia (_Sacral)."
 


Puisi
Judul Puisi: “INDONESIA RAYA_ Negeri Kami yang Asri Kekal abadi.”
Karya: Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie Sajah_Karawang.
(Puisi Penegas dari Habisnya Masa Penanggalan Surajawa (1) yaitu: )
(tentang sampainya pada Laku taun wolu wawu kapitu/1945 (2012m)_Sacral TAMMAT.)
(Mengenai tentang Kepemimpinan Negeri Indonesia Raya diesok hari_)
[“Menyongsong Indonesia Raya Madani 2020.”]
(Pemimpin atas Kerakyatan Indonesia Raya: Presiden_ Sang. Ratuadil Maha Bijaksana.)
(Pembenar dari Ramalan Kedelapan Jayabaya_2012 Masehi_tentang Hakikat Satria Piningit.)
Indonesia Raya adalah Negeri yang Baik sebagai Anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Puisi Pernyataan Sikap atas sebuah Kepemimpinan Inonesia Raya diesok hari.,
 “INDONESIA RAYA_ Negeri Kami yang Asri Kekal abadi.”
Karya: Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie Sajah_Karawang.


INDONESIA RAYA_ Negeri Kami yang Asri Kekal Abadi.

Wahai Saudaraku yang Sebapak Seibu Indonesia Raya.,,,
Jikalau Sekalian masih merasa
Bahwa Indonesia Raya bukanlah Rumahmu yang abadi
Bumi Mayapada ini Negeri yang Kekal tempatmu kembali Ke Kehadirat illahi Rabb,
Maka biarkanlah….
Kami yang Khendak Memperbaiki Keadaan Negeri  Indonesia ini
Memperkokoh Keadaan Negeri dengan Pikiran dan tenaga dengan sepenuh hati
Mempertaruhkan untuk melanjutkan dalam Hal Penghidupan Sepenuh Jiwaraga
Mempertahankan hidup sebagai Anugrah dari Tuhan yang Maha Kuasa
Sebagai bentuk Perwujudan Rasa syukur dari Sebuah Cita-cita dahulu Kalla
Bahwa Indonesia Raya adalah tempat yang Asri Kekal Abadi
Negeri yang Nyata sebagai tempat tinggal Yang Sejati bersinar terang Mentari
Taman Surgawi yang Penuh Damai, Penuh Tentrem Sejahtera Sentausa….
Tempat yang nyaman Sejuk sesejuk-sejuknya sejuk sampai masa takterhingga
Sebagai tempat bernaung Kembalinya insan-insan  Sejati.
(Indonesia Raya adalah Taman Surgawi  Bagi Hidupnya Manusia Indonesia Sejati seutuhnya.)

Negeri Indonesia Raya Ku….
Negeri Kerakyatan Indonesia Raya
Tempat tinggalnya Manusia Sejati Seutuhnya
Tempat Berkumpulnya  Insan-insan Pilihan Tuhan yang Maha Pengasih Pemurah,
Tempat tinggal yang Kekal abadi yang Asri hingga pada Masa tak bertepi….

Wahai Saudaraku Sebapak Seibu Indonesia Raya….
Mengenai tentang Hal-ihwal ini,
(jikalau sekalian Mengimani_ (tentang) Laku taun wolu Wawu kapitu_ Surajawa.)
Terimalah dengan Sepenuh Rasa Ikhlas dan Sepenuh Rasa Ridho (!!!.,),
Sekalian hendaklah membuat barisan dan berbalik kanan bubarkan barisan
(dan)  segerakan sekedar untuk Beristirahat….
Untuk berkasih-kasih di tanah Kelahiran kampung halaman
Bersama Sanak Saudaramu Sedarah yang selama ini Sekalian tinggalkan.
Istirahatlah,
dan berkasih-kasihlah sehingga Sekalian sampai pada Rasa Rokhmat.

Saudaraku Sebapak Seibu Indonesia Raya,
Percayalah….
Dengan Kehadirat Rakhmat dan Kerokhmatan Tuhan Yang Maha Kuasa,
Atas Kegemahripahan Bumi Mayapada Indonesia Raya ini….
Sudah dapat memberi  Rasa Kenyang disaat sekalian Berdiam diri.
Dan Mengenai Keberlanjutan tentang Hal Hajat Hidup Penghidupan diesok hari,
Sudah menjadi tanggung jawab kami (*_) sepenuhnya_
(Keberlanjutan tentang hidup dibumi Mayapada Indonesia Raya_ Sunnatullah.)
Bahwa di antara Aku dan Sekalian adalah Saudara Sejati
Mempunyai hak yang sama atas Penghidupan yang Sejahtera Sentausa
Hidup bersama penuh dengan rasa damai, Penuh tentram dan Menyenangkan.
Istirahatlah….
Dikeadaan ini Kami sedang akan selalu
Berjalan menuju Pulau harapan untuk dapat berlabuh pada Suatu Negeri
Negeri yang Asri Kekal Abadi_ Negeri Indonesia Raya Jagad Raya ini
Sebagai tempat hidup dan Penghidupannya insan-insan Indonesia diesok hari.
Indonesia Raya adalah Negeri Taman Surgawi.

Kepemimpinan Indonesia Raya_ Negeri Madani 2020.
(Pemimpin Kerakyatan Indonesia_ subjek Hakikat dari Hikmat Kebijaksanaan.)
(Pemimpin atas Kerakyatan_ Presiden NKRI Sang. Ratuadil Maha Bijaksana.)
(tertanggal Jum’at Pon. 29 Pasa 1945 Surajawa / 17 Agustus 2012  Masehi: )
(“(hari) Menggapai Negeri istana Kemerdekaan Abadi.”)
(tertanggal Jum’at Pon. 10 Besar 1945 / 26 Oktober 2012_ Sacral: iedul Buddha.)
(Laku taun wolu wawu kapitu / 1945 Surajawa (2012 m) Sacral _TAMMAT.)

Sumber:
Wangsit Wahyu Keprabon.
(Miliknya yang terkasih_ Kyai kalidaon. Adipati Kertabumi Singaperbangsa, Al’aziiz.)
(Galuh Mamnggungjaya_ Karawang )
Yang menerima:
Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie Sajah
Tertanggal:
Akad Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa / Minggu. 17 Januari 2010 Masehi.

[(*.,,,Trijayasakti_ Sastrajinggakrama. Saja[h.].,)]
[Senen Legi. 9  Sura Ke-3, M_Pi/1946 Surajawa.]
[( Senin.  29  Oktober 2012 Masehi / 13 Besar 1945 Surajawa.)]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar