Selasa, 14 April 2015

POTONG AYAM NEGERI_ SACRAL !
RADEN AJENG. KARTINI_(INDONESIA.)

EDISI SPESIAL DITANGGALKAN !
SELAMAT HARI KARTINI (SELASA_21 APRIL 2015 M)_
SELAMAT HARI MI’RAJNYA MUHAMMAD BIN ABDULLAH_ARAB
(MASEHI_ 16 ME1 2015 / 27 RAJAB 1436 HIJRIYAH_)
(TELAH DITANGGALKAN SURAJAWA_ SABTU KLIWON_ 27 REJEB 1948 INDONESIA.)

SELAMAT HARI KARTINI_
(SELASA_21 APRIL 2015 MASEHI_ INDONESIA.)
&
SELAMAT ATAS MI’RAJNYA MUHAMMAD BIN ABDULLAH_
(27 RAJAB 1436 HIJRIYAH_ 16 MEI 2015 MASEHI_ SABTU.)

 PESANTERN ARRAHMAH DAN PARKIR ARAFAH 08.999_9 SUKATANI
PELOPOR GERAKAN HIDUP BERPANCASILA_
( BUDAYAKAN HIDUP BERPANCASILA !_)

PROGRAM BERSAMA MENUJU NEGERI INDONESIA RAYA:
“SENIN KHIDMAT _JUM’AT BERSIH_)

MENYAMBUT PILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG 2015_
“SAYEMBARA PILIHAN BUPATI KARAWANG !_”
“SUKATANI_ BUPATI PASANGAN DAMAR.”
BHAKTI SOSIAL ANGGOTA PENUH SISPALA MAYAPADA /2002.
MENUJU KURSI PIMPINAN KHILAFAH_ PRESIDEN NKRI / 2019
KARAWANG_ ***** 381 KARNAFAL SUKATANI_)
KARAWANG TANDANG MAKALANGAN_
MOTO:_
” KARAWANG PANGKAL PERJUANGAN LAMBANG KEJAYAAN NEGERI.”
SUKATANI_ 17 APRIL 2015 M
PASANGAN DAMAR_


KI BAGUS. TATANG AFANDI & BATARA KALLA.

PENDIRI PESANTREN ARRAHMAH_ SUKATANI

PERSEMBAHAN PADA IBU TERKASIH_
BUNDA. RADEN AJENG KARTINI /21 APRIL 2015 M_ SELASA.

MERDEKA !_

Sekretariat :_
PARKIR MOTOR  ARAFAH 08.999 SUKATANI_
INTERNET_ GOOGLE: SPIRIT OF TATANG, FACEBOOK: TATANG AFANDI
JL. Adipati. Singaperbangsa CILAMAYA KARAWANG.

*****
INDONESIA RAYA_

MURKA JAGADRAYA:_

“PEREMPUAN YANG TIDAK BAIK ADALAH SUMBER DARI PENYEBAB RUSAKNYA BERNEGARA DAN BERAGAMA DAN SEBAB LAKI-LAKINYA YANG TIDAK BAIK YANG MENYEBABKAN KETURUNANNYA JADI PERUSAK TATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA_

DAN SEBAB  TIDAK MENJALANKAN SYARIAT AGAMA YANG MENYEBABKAN MANUSIA SEMAKIN BERANI DAN TIDAK ADA RASA TAKUT DAN BERANI  BERBUAT TINDAKAN BIADAB.

HUBUNGAN RIWAYAT HIDUPNYA RADEN AJENG. KARTINI (_INDONESIA) SEBAGAI PELETAK AKHLAK WANITA BERPENDIDIKAN DAN RIWAYAT HIDUPNYA MUHAMMAD BIN ABDULLAH (ARAB_) ADALAH YANG TELAH DIGENAPKAN ADALAH SEBAGAI PENYEMPURNA KAUM WANITA YANG MELAHIRKAN MENGHASILKAN MANUSIA YANG BAIK BERAKHLAK MULIA_

RADEN AJENG. KARTINI ADALAH HAKIKAT PENYEMPURNA (HAKIKAT_)  DARI HADIRNYA IBUNDA MUHAMMAD BIN ABDULLAH_ SITI. AMINAH (BELUM SEMPAT MEMBERI PENDIDIKAN_ MENINGGAL DI SAAT MUHAMMAD MASIH ANAK-ANAK_) YANG DI AKHIRKAN_

MAKA TELAH SEMPURNA SUDAH PENANGGALAN SURAJAWA DAN HIJRIYAH MELETAKAN PONDASI DASAR BERTAUHID DAN BERAKHLAK DAN  SEORANG BUNDA YANG BERPENDIDIKAN YANG MENGHASILKAN MANUSIA MULIA._

HAJAT PENANGGAL SURAJAWA_ MENEGAKAN SYARIAT!_”

INDONESIA RAYA:_

REVOLUSI TINDAKAN PANCASILA SAKTI (_KESAKTIAN PANCASILA, )  DIANTARA RAKYAT YANG TIDAK BERAKHLAK BAIK_  (PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.) HAKIKATNYA MEREKA TELAH MENGKHIANATI PENANGGALAN SURAJAWA_ KONSEKWENSINYA ADALAH MEREKA (RAKYAT_INDONESIA_) HARUS MENANGGALKAN, MENYERAHKAN SEPENUHNYA HIDUPNYA PADA YANG EMPUNYA HIDUP YANG MELALUI SUNNATULLAHNYA LAHIRNYA PENANGGALAN,_

 ALHASIL SIAPA YANG MENANAM KEBAIKAN IA AKAN MENDAPAT NIKMAT, DAN SIAPA YANG GEMAR DAN SENANG MENANAM MAKSIAT DAN DOSA MAKA MEREKA AKAN MEMANEN SIKSA, DAN SEDANG DARAHLAH YANG MENJADI SAKSI ATAS PERBUATANNYA_ JASAD RAGA KASAR MENERIMA SAKITNYA RASADARAH (SIKSA_) DAN BATHINNYA AKAN “KALANGSU_ “ SELAMA-LAMANYA. INDONESIA RAYA TELAH MENJADI TANAH HARAM./ PERTANGGAL SENIN_ 13 APRIL 2015 MASEHI / SENIN PAHING_ 23 JUM’AT DILAKHIR 1948 SURAJAWA _ MENJADI PERISTIWA SENIN SACRAL ( MENDUNG HITAM LANGIT BUMI KARAWANG_ HARI PERTAMA UJIAN SEKOLAH TINGKAT SLTA_ KARAWANG.SEHINGGA HARI INI TELAH SACRAL MENJADI REVOLUSI SUNNATULLAH DENGAN MISI NEGARA: SENIN KHIDMAT JUMAT BERSIH_PEMUTIHAN !”.

DITANGGALKAN:_
JUM’AT  LEGI_ 27 JUM’ATDILAKHIR 1948 SJ
(JUM’AT_17 APRIL 2015 MASEHI_ NASIONAL)
IMAM MAHDI


KI BAGUS. TATANG AFANDI SAJAH, Aa


*****

EDISI SPESIAL
RABU_ 15 APRIL 2015 MASEHI

“ POTONG AYAM NEGERI_ SACRAL !”

INDONESIA RAYA_

PROGRAM BERSAMA MENUJU INDONESIA ADILMAKMUR 2020_
(MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA_ INSAN KAMIL.)
PROGRAM NEGARA INDONESIA_ SACRAL
“ PEMUTIHAN RAKYAT SEMESTA_”
MISI ACTION SUCCES:
_REVOLUSI KEDEWATAN / SUNNATULLAH
“IEDUL BUDDHA_”
MENYEMBELIH MANUSIA BIADAB
( TUMBAL NEGARA_)

DASAR:
PANCASILA 2_”KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.”
MISI ACTION SUCCES REVOLUSI:_
“PERANG LELEMBUT_”
( HAJAT BERSAMA PARA TERKASIH SE-JAWA_)

PENJELAS:_

_RAKYAT  YANG DALAM HIDUPNYA TIDAK DAPAT MENGISI MASA KEMERDEKAAN DENGAN MENGABDI PADA NEGERI DAN HANYA BERKELAKUAN BURUK, ADALAH RAKYAT YANG TIDAK PERNAH MENGHARGAI  JASA PARA PENDIRI NEGARA DAN PARA PEJUANG (PAHLAWAN_) KEMERDEKAAN BAHWA TANAH BUMI PERTIWI MERDEKA PERTANGGAL 17 AGUSTUS 1945 MASEHI (JUM’AT_) ITU TELAH DI TEBUS DENGAN DARAH DAN NYAWA,_

KESIMPULANNYA:_

RAKYAT YANG BIADAB ADALAH MEREKA YANG TELAH MENGKHIANATI DARAH REVOLUSI DAN BERKHIANAT PADA LELUHURNYA_ DAN HARGA YANG PANTAS DI BAYAR UNTUK MEREKA ADALAH DENGAN DARAH PULA, TUJUANNYA AGAR IMPAS DAN TIDAK MENJADI URUSAN DIAKHIRNYA SEBAGAI DASAR MODAL UNTUK MEMULAI HIDUP DAN KEHIDUPAN RAKYAT DIBUMI NUSANTARA INDONESIA PENUH DENGAN RASADAMAI, RASATENTRAM_ HIDUP SEJAHTERA SENTAUSA UNTUK TAK BERBATAS MASA ( HIDUP PENUH KEMULIAAN_ BERKEADILAN SOSIAL / PEMBUKAAN UUD I945_PANCASILA 5_”KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.”

MERDEKA !

M E R D E K A.

INDONESIA_

DEMI CEPATNYA TERLAKSANANYA PROGRAM NEGARA MENUJU INDONESIA MADANI 2020_ SEGENAP TERKASIH DALAM KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, SERAYA PENUH SUKACITA MENGUCAP DAN BERTINDAK UNTUK MENGAKHIRI TUGAS REVOLUSI TERAKHIR_ MENEKADKAN UNTUK MENGAMBIL SIKAP TINDAKAN REVOLUSI_

REVOLUSI_

“ALLAAAHU AKBAR_”

MERDEKA

HIDUPLAH INDONESIA RAYA_
SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA_
INDONESIA TANAH AIR BETA
PUSAKA ABADI YANGJAYA
TANAH NEGERI MANUSIA YANG SEMPURNA_
AAAMIIIN_
WALHAMDULILLAAAHIROBBIL’AAALAMIIIN
PADHKHILIII... IBADIII...
PADKHULIII... (FII_) JANNATIII.
YAA AYYATUHANNAFSULMUTHMAINNAH !

MERDEKA !

INDONESIA RAYA_

SALAM GALUH REVOLUSI_
KARAWANG_ 15 APRIL 2015 MASEHI
IMAM MAHDI_

KI BAGUS. TATANG AFANDI SAJAH, Aa
KETUA KARANG TARUNA TRIBHAKTI_SUKATANIKARAWANG._
_TANDANG MAKALANGAN !
“PANGKAL PERJUANGAN MBANG KEJAYAAN NEGERI_”
BAKTUN 13_ BAKTUN OF KONGRUEN SAJAH_
MATAHARI V_ MILLENIUM IV
“MASA KEEMASAN PERADABAN MANUSIA_”

"INDONESIA RAYA._"
***** 20 *****

TAMMAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar