Sabtu, 11 April 2015

"SABDOPALON NAYAGENGGONG_ SATRIYA PININGIT"Edisi akhir pekan_
Ahad legi_ 22 Jum’atdilakhir 1948 SJ/Sabtu_11 April 2015 M

PEMUSNAHAN
"PEMUTIHAN RAKYAT SEMESTA_!"
(13 APRIL 2015 M SD SELESAI_)
[MENGIRINGI UJIAN NASIONAL SLTA_)TERTIB NASIONAL
( 25 PEBRUARI 2014 M SACRAL_ TUMBAL TATIB SEKOLAH)INDONESIA RAYA_

PARKIR 08.999_9 ARAFAH SUKATANI
MENAPAKAN SADAT KARAWANG
MENAPAKA SADAT INDONESIA
DAN MENJADI PELOPOR_

“BUDAYAKAN HIDUP BERPANCASILA

PROGRAM:
SENIN KHIDMAT, JUM’AT BERSIH !”

SUKATANI_13 APRIL 2015 M
PENDIRI PESANTREN ARRAHMAH_


KI BAGUS. TATANG AFANDI SAJAH, Aa
KESAKTIAN PANCASILAGARUDA PANCASILA SAKTI_ PIN LURAH KARAWANG
DEWA KEMANUSAN
(TRISULA_ CAKRA SANGA)

MENGGUNAKAN DINAS SHOHIHNYA KITAB ROSUL MUHAMMD BIN ABDULLAH
" ADZAB_ QS. AL ISRA :81_ /QS. AL-AN'AAM; 124 _ IMAM MAHDI."


“CATATAN UNTUK JOKOWI_ JAKARTA.”
(SABDOPALON NAYAGENGGONG_ SATRIYA PININGIT)

KEPADA JOKOWI DIJAKARTA:_
TULISAN INI DIPERUNTUKAN UNTUK SEMUA RAKYAT INDONESIA !.
DENGARKAN SUARA HATINURANI AKU YANG ADA DIDESA_

MENGENAI:
1.      PILITIK_
2.      AGAMA_
3.      PENDIDIKAN_
4.      CARA HIDUP RAKYAT_
5.      LANGKAH YANG HARUS DIPERTEGAS DIPUTUSKAN ! (*****_)

BISMILLAAAHIRROHMAANIRROHIIIM_

1.      POLITIK_

KEADAAN POLITIK  INDONESIA YANG BERLANDASKAN IDIOLOGI PANCASILA TELAH RUSAK_  
POLITISI SUDAH TIDAK DAPAT DIHARAPKAN UNTUK MENJADI SOSOK PEMIMIPIN YANG IDEAL UNTUK MEMBAWA CITA-CITA PERJUANGAN REVOLUSI_,
POLITISI TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN CITA-CITA NEGARA YANG TERMAKTUBTULIS PADA PEMBUKAAN UUD 1945.

POLITISI HANYA MEMIKIRKAN TENTANG HAL-HAL KECIL SAJA UNTUK MENGATASI PERSOALAN DALAM URUSAN BERNEGARA,  BANYAK BICARA  TIDAK MAMPU BEKERJA SEBAGAI PENYELESAI DARI SETIAP PERSOALAN BERBANGSA YANG MENDASAR YANG MENJADI URAT NADI KETENTRAMAN  DALAM  HIDUP  BERBANGSA DAN BERNEGARA.
KEBANYAKAN DARI POLITISI HANYA MABUK PANGKAT JABATAN, MENJADI HAMA DAN PENYAKIT YANG DAPAT MENGHAMBAT CEPAT TERLAKSANANYA AMANAT PENDERITAAN RAKYAT SAMPAI PADA MEWUJUDNYA  HIDUP DAN KEHIDUPAN RAKYAT BERKEADILAN SOSIAL, HIDUP PENUH DAMAI, TENTRAM DAN SEJAHTERA LAHIR BATHIN, INDONESIA MENJADI SEBUAH NEGERI YANG SENTAUSA_ INDONESIA RAYA_

2.      AGAMA_

INDONESIA ADALAH  NEGARA YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI KEESAAN /  KETAUHIDAN_ 

AGAMA SUDAH DIATUR PADA PANCASILA YANG MENJADI DASARNYA BERNEGARA DAN TELAH DIATUR PADA BATANGTUBUH UUD 1945 PASAL 29 TENTANG BERAGAMA_
NYATANYA AGAMA YANG MENJADI HAJAT NEGARA SUDAH TIDAK LAGI MENJADI IMAM BAGI CARA HIDUPNYA RAKYAT MENUJU CARA HIDUP YANG MENUJU  “SELAMAT_” .

RAKYAT SUDAH TIDAK LAGI SEPENUHNYA MENEKADKAN DENGAN PENUH KETULUSAN DALAM PENGABDIAN PADA TUHAN YANG MAHA ESA, TIDAK MELAKSANAKAN AJARAN YANG TERTULIS PADA KITAB SUCINYA SEBAGAI CARA HIDUPNYA MENYATU PADA YANG MENJADI  PENCIPTANYA  HIDUP MENJADI SEMPURNA MENJADI MANUSIA YANG SEUTUHNYA_ ( MENJADI HAMBA TUHAN_),_

TETAPI KENYATAANNYA RAKYAT KELIRU MEMAKNAI TENTANG BERAGAMA, BHATINNYA KACAU, PIKIRANNYA JAHAT_ DAN TINDAKANNYA TIDAK SANTUN, BERAGAMA HANYA SEBATAS PADA KULITNYA DAN TIDAK SAMPAI PADA ISINYA BERAGAMA MENCAPAI HIDUP YANG SENTAUSA TENTRAM BHATINNYA_

MALAH ANEH RAKYAT YANG BERAGAMA JUSTRU GEMAR MELAKUKAN TINDAKAN BERBUAT PEKERJAAN YANG DILARANG OLEH AJARAN KITAB SICINYA_ DAN KESALAHAN  YANG PATAL DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN BIASASAJA TIDAK ADA RASA TAKUT TERHADAP TUHANNYA YANG MENCIPTAKANNYA_

MALAH LEBIH ANEH LAGI KETIKA RAKYAT DALAM SEDANG SELALU PADA PERBUATAN DITEMPAT YANG KOTOR, DI INDAHKAN MALAH MELAKUKAN PERLAWANAN, SUNGGUH BENAR-BENAR SUDAH RUSAK MENTAL DAN PIKIRANNYA SEBAGAI  MAHLUK YANG DI CIPTA SEMPURNA,

BANYAK DARI RAKYAT YANG BERAGAMA HANYA TEMPAT UNTUK BERTEDUH, DAN TUHAN DIJADIKAN TEMPAT MENGELUH, SUNGGUH YANG DEMIKIAN ADALAH PARA PENKHIANAT PADA PARA PENDAHULUNYA_

JELASNYA BERAGAMA MENEMPATKAN MANUSIA AGAR SELALU TERPELIHARA DARI KEBURUKAN HINA PERILAKU , MENJADIKANNYA MANUSIA PADA DERAJAT YANG AGUNG MULIA, LUHUR BUDHI DAN MENJADI KHALIFAH DI BUMI.

JIKA PERILAKU MANUSIA YANG BERAGAMA  BIADAB, APABEDANYA DENGAN CARA HIDUPNYA HEWAN, MAKA YANG DEMIKIAN TIDAK LEBIH RAKYAT YANG TIDAK BERAKHLAK ATAU BIADAB SENYATANYA ADALAH BINATANG, BINATANG YANG HINADINA DAN YANG DIMUSUHI OLEH TUHANNYA JAGADRAYA_

RAKYAT YANG DIMAKSUD ADALAH PEMBANGKANG, PENGKHINAT TIDAK BOLEH LAGI HIDUP DIATAS TANAH PERTIWI YANG SUCI_

PENGKHIANAT NEGARA PANTASNYA DI MUSNAHKAN KEBERADAANNYA PADAATAS BUMI PERTIWI INI DAN BAIKNYA DIMASUKKAN BADANTUBUHNYA DIDALAM PERUT BUMI DI HIDUPKAN UNTUK TEMPATNYA YANG ABADI_
DEMI ALLAH_ TUHANNYA AKU JUGA MURKA !.


3.      PENDIDIKAN_

SISTEM PENDIDIKAN SUDAH AMBURADUL_
MENTAL PARA PENGAJAR BANYAK YANG  RUSAK, SEHINGGA TIDAK DAPAT MENGHASILKAN MURID YANG TELADAN, LANTARAN DARI PARA PENGAJAR TIDAK DAPAT MENJADI GURUNYA YANG BAIK UNTUK MURIDNYA_ JIKA PENGAJARNYA RUSAK MENTALNYA DAN MURIDNYA KENCLENG MAKA GAGAL SUDAH TAMBUK KEPEMIMPINAN NEGARA DIURUS OLEH PEMUDA YANG TOLOL, INDONESIA HANYA AKAN MENJADI NEGARA YANG  TERBELAKANG DAN HINA DERAJATNYA DIMATA DUNIA.

BUKTI_ PARA PEJABAT YANG ADA DI PEMERINTAHAN YANG TIDAK BAIK ADALAH CONTOH GAGALNYA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG TIDAK MENGAHSILKAN MURID YANG MURSHID-

LEMBAGA PENDIDIKAN SUDAH GAGAL MENCETAK MENTAL RAKYAT YANG DEWASA TERHITUNG SEUSIA YANG TUA NAKAL YANG MENJADI PEJABAT NEGARA YANG ADA SEKARANG KUMPUL DIJAKARTA SE INDONESIA, _

JIKA DEMIKIAN MASIH PANTASKAH UJIAN NASIONAL YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA LUSA BESOK 13 APRIL 2015 M_ SENIN PON, UNTUK MURID SEDERAJAT LANJUTAN SEKOLAH ATAS ( SLTA _)?_

SEDANG MENTAL DAN PERBUATANNYA MURID SUDAH RUSAK, DAN YANG MENJADI GURUNYA HANYA SEBATAS MENJADI SEORANG PENGAJAR YANG TIDAK BERAKHLAK. (!_)

LALU JIKA TETAP DILAKSANAKAN DI UJIKAN APA KEUNTUNGAN NYA UNTUK NEGARA ?.....

COBA RENUNGKAN !_


4.      CARA HIDUP RAKYAT_

HIDUPNYA RAKYAT SUDAH KACAUBALAU_
RAKYAT TIDAK LAGI MENGAMALKAN AJARAN PANCASILA, TIDAK TAAT PADA AJARAN AGAMANYA, TIDAK MENGINDAHKAN ADAT  LELUHURNYA,
SEBAGAI RAKYAT SUDAH MERUSAK IDIOLOGI NEGARANYA_ !,
SEBAGAI MANUSIA SUDAH MELAWAN PADA TUHANNYA_!,
SEBAGAI UMAT SUDAH MENGKHIANATI PARA PENDAHULUNYA_!,
SEBAGAI ORANG BARU TIDAK MENGHARGAI LELUHURNYA_!

KESIMPULANNYA:

JIKA HIDUP DENGAN CARANYA HIDUP MANUSIA SUDAH RUSAK  MAKA YANG AKAN TERJADI ADALAH  HUKUM  SUNNATULLAH BERLAKU_ “PEMUSNAHAN ITU YANG TERBAIK_” DIHABISI MANUSIA YANG JAHAT BIADAB, DAN DISISAKAN HANYA MANUSIA YANG BAIK TATAT, DAN MEMULAI BABAK HIDUP KEHIDUPAN YANG BERADAB, MAKA TERCIPTALAH HIDUP PENUH DAMAI SEJAHTERA SENTAUSA SAMPAI TAK BERBATAS MASA_ BAKTUN 13. “KEEMASAN MANUSIA_”

MAKA SERAYA SEGENAP CIPTA DAN CIPTAAN TERSENYUM MANIS_
SUBHANALLAH,_ ALHAMDULILLAAH.
AKHIRNYA SAMPAI JUGA DIPENGHUJUNGWAKTU_
SEMPURNA SUDAH PENCIPTAAN TENTANG JAGAD RAYA_
DAN BUMI INI HANYA UNTUK ORANG TERKASIH MULIA_
BUMI INI ADALAH SURGA YANG SANGAT MENAWANELOKJELITA_


ATAS NAMA IBU PERTIWI. BUNDA RATU. NYI. RORO KIDUL_
PERJUANGAN REVOLUSI TELAH SEMPURNA DI SYARI’ATKAN !
SIAPA RAKYAT YANG BAIK SELAMAT_
YANG JAHAT DIADZAB_!.

_”KEPADA JOKOWI DAN KAWAN KAWAN SELESAI SUDAH TUGAS KALIAN DI JAKARTA_ SELANJUTNYA DI KEMBALIKAN PADA YANG PUNYA RESTU KEPEMIMPINAN DI BUMI INDONESIA YANG TERKASIH BUNDA RATU. NYI, ROROKIDUL_, RATU PENGUASA LAUT DAN PESISIR PANTAI JAWA_ INDONESIA RAYA. ISTIRAHATLAH !..... / IMAM MAHDI_ KARAWANG.”

ATAS NAMA PERJUANGAN REVOLUSI SOEKARNO_
ATAS NAMA KEPEMIMPINAN INDONESIA RAYA
AKU MENGHATUR NYAMBUT GAWE !....
“PEMUTIHAN RAKYAT SEMESTA_”
MISI ACTION SUCCES:_”PERANG LELEMBUT_”
MERDEKA !_

MERDEKA.
 KARAWANG_ MINGGU. 12 APRIL 2015 MASHI
 IMAM MAHDI_

(DITANDATANGANI DIATAS MATERAI GARUDA 6000.)
KI BAGUS. TATANG AFANDI SAJAH, Aa
KETUA KARANG TARUNA TRIBHAKTI SUKATANI


Sekretariat :_
PARKIR MOTOR  ARAFAH 08.999 SUKATANI_
INTERNET_ GOOGLE: SPIRIT OF TATANG, FACEBOOK: TATANG AFANDI
JL. Adipati. Singaperbangsa CILAMAYA KARAWANG.
 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar