Jumat, 28 September 2012[issue Alqiyamah.,,,].,
[Issue.]Alqiyamah 2012/Jum[’]atAgung.1945.].,
[1.]”SUBALI PEJAH, DORNA GERING,_”,[Laku Qs. Adh-Dhuha [4] Qs.Al-A’alaaa [17].],
[2.]”BANGBANG SURYA NINGRAT,”, [ laku Qs. Al-Faatihah [7].].,
[3.]”BANGBANG DI KUDETA,_._._”,[ Laku QS. Faathiir [10] [14].].,
[4.]” DORNA GUGUR.”, [ Laku Qs. Adh-Dhuhaa [4].].,
[5.]”PRABA DESA DADI PENDITA.”, ].,
[6.]”BATARA TRISNA MAYA.”, [ Laku  QS. Al-Baqooroh [186].]..,
[7.]” TRI JAYA SAKTI.”,[ Laku QS. Al-Ikhlas [1][2][3][4].].,
[8.]”DEWA CUNGKRING DADI DEWANE KEMANUSAN.”[ Laku Qs-Al-Annazi’aat [1].] .,
[9.]”KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA.” [ Laku Qs. AlKautsar [2].].,
[10.]”JABANGTUTUKA_(???), BIMA MURKA” [ Laku Qs. Al-Annazi’aat [1].].,
[11.](“BUTA  CAKIL WAJIB ‘AEN HARUS RIDHO MATI SEBELUM PAJAR SHIDIQ MENYINGSING.”) ].,
[ sebagai Penegas dari Laku Qs. Al-Lahaab L:[1]+[2]+[3]+[4]+[5].].,
[12. ]”Arjuna Turun Jabatan.”].,
[13.]”DORNA BALEN KARO DEWIWILOTAMA.”.].,
[Pukulan Takdir atas sekenario tina Jaman Beheulana, Nupuguh anu Pasti Bener Ayana_].,
*****
[Kejadian:….].,
[WAJIB[‘]@EN  Dorna balen karo dewiwilotama_ harus (wajib @enberjama’ah) (!!!.,).].,
[(PRESIDEN KERAKYATAN INDONESIA Raya /2014 ; Hikmat Kebijaksanaan (Pancasila Ke-4) _Red.)].,
[_(Presiden RINKRI 2020 ; Sang.Ratuadil Maha Bijaksana._ @Subjek Penegas dari Pancasila.4.)_ ].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

Tidak ada komentar:

Posting Komentar