Jumat, 28 September 2012[Lanjutan Catatan.,,,].,
[4.Kepemimpinan Negeri Indonesia yang Berkedaulatan Kemakmuran Kerakyatan_(terlampir),].,
[(INDONESIA, Gemah Ripah Repeh Rapih, Gemah Ripah Lohjinawi,Urip Tentrem Adem Ayem_,].,
[INDONESIA Raya_Negeri BALDATUNNTOYYIBATUNNWAROBBUNNGHOFUUR, 1953 Sj/2020 m].,
*****
[5.Penjelas_ Tahun Masa_PERADABAN INDONESIA_(terlampir).].,
[6](Kalender KONGRUEN, Penanggalan KRAWANG 45 ,tahun Matahar[i] II (Surajawa II) terlampir.].,
[7.]Kajian_ MARTABAT ALAM_ (terlampir),].
[8]. _ PEMILU PRESIDEN 2014_(terlampir),.
[Keadaan Rakyat [Bangsa] di Masa_PERADABAN INDONESIA  _Pemimpin INDONESIA.].,
[9.]Pemimpin [Rakyat / Pemimpin Kerakyatan Indonesia_ Presiden RI/NKRI 2014.].,
[10.]Pemimpin Indonesia dan Kab. Karawang 2016._ di Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[ (Menuju Indonesia Yang Adil dan Makmur, Sejahtera Sentausa_ Alam Kerakhmatan_),].,
[11].Wanita tidak ditakdirkan menjadi Pemimpin_ Red.].,
[12.]BANGSA_ Bangsa Indonesia_ Kerakyatan Indonesia,[terlampir].].,
[13].INDONESIA_ Masa_PERADABAN INDONESIA,[terlampir_Red.].,
[14.]Pen._ Lakon Tokoh”Cungkring”_Dewa Cungkring dadi Dewane Kemanusan_ Red,].,
[15].Lakon Wayang Purwa_ “ Semar Ngulang Ngaji Ilmu Sejati Ning Jimat .Mustika Lintang Kherti”_].,,
[16.]Lakon Wayang Purwa_” Semar Ngomeli N’Cep Cepot”_Revan,].,
[17.]Cerpen_Sang Surya_ Menjadi (Menuju menjadi) Sang. Surya._ Revan,].,
[18.]Dongeng Pakeling_ Si Odoy dan Si.Kura_ Revan,].,
[19].Lakon Wayang Purwa_ PERANG BRATA SENA_ Kidalanganom. Aa.Revan Affandie. S.Pop. Saja[h.].].,
[1.] Dewa Cungkring, Ngegulati Jin Langgur_ jejer Gebog Wayang Kulit.].,
[2.]Dewa Cungkring, Balik Meng Mbah.Sunan.Kalijaga Ning Gunung. Sanggah Buana_ Alam Rokhmat].,
[3.]Dewa  Cungkring, Nemoni Bapak. Semar_ Jejer Gebok Wayang Purwa dan Wayang Golek.].,
[4.] Dewa Cungkring, Nyembeleh Dajjal_ Jejer didalam Hidupnya Alam Manusia_ Dibumi Pertiwi_].,
[20.]Pendalaman Materi tantang sosok_ Sang Surya_ Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie.].,
[21. ]Tentang_ SASTRA JINGGA_ Sastrajingga: Catatan tentang Kemsestaan_ ].,
[22.]Tentang_ MARTABAT ALAM_ Martabat Alam_ ].,
[23. ]Penegasan tentang_ KRAWANG.].,
[24.]Penegasan tentang_ ARJUNA_ Arjuna_ ].,
[25.]Penegasan tentang_ PUJI ALLAH_ Puji Allah_ Pujiallah_ ].,
[26.]Kajian_ Tentang Alam Bathin_ Alam Kerakhmatan, Alam Alastubirobbikum_ ].,
[27.]Penegasan Tentang Islam_ “ Islam Itu adalah Ajaran”_ ].,
[28.]Penegasan Kajian Baca_ “ Belajar Al-Qura[’]an harus sampai pada isi, yaitu laku Budhi_].,
[29.]Penegasan tantang Mengenai_ HAQ_ Hak_ ].,
[30.] Penegasan_ Sholat itu adalah haknya Adam_ ].,
[31.] Penegasan tentang_ Sholatnya Orang Yang Lalai_].,
[33.] Penegasan tentang_ “ Ahli Sholat (yang) dilaknat”_].,
[34.] Penegasan tentang_ INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROOJI’UUUN_ Jalan Pulang_ ].,
[35.]Syaithon_ Syaithon adalah tokoh antagonis fiktip dalam Kehidupan Nyata_ ].,
[36.Syaiton_ Syaithon itu tidak ada_].,
[37.]Ya’zuz dan Ma’zuz_ ].,
[38.]Penerangan Mengenai_ PEDARINGAN KEBEK_ (Red_tutupnya Kainputih)_ ].,
[39.]Menuju_BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR_ Dunia Selamat dari Bencana_ ].,
[40.]Manusia Indonesia Seutuhnya/ Insan kamil_ Annafsulmuthmainnah_ Adam Khalipah_ Red,].,
[41.]Konsep” Menuju Kesejahteraan Kerakhmatan Anni[’]imah warrohmah Almunawwaroh Asshidik
[42.]Konsep. Indonesia Menuju INDONESIA Raya_ Negri (Nan jauh di mato) Pirdaus daarussalaam,].,
[43.]Konsep. “ Untuk Mendapat Ilmu Ilham_ Red.” .Revan Affandie,S.Pop.Saja[h].].,
[44, ] Penegasan tantang_” Yaumulqiyaamah_ KIAMAT._Red”_].,
[45.] dan seterusnya dan seterusnya,].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****

Tidak ada komentar:

Posting Komentar