Jumat, 28 September 2012


[Kalender KONGRUEN.].,
[Penanggalan tahun SuraJawa II.].,
[Kalender Penanggalan KRAWANG 45,].,
[Kalender KONGRUEN, Masa_ PERADABAN INDONESIA.].,
[Karya : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
*****
[Kalender KONGRUEN, Penanggalan KRAWANG 45.].,
[tahun Matahari II (Surajawa II) Masa_ PERADABAN INDONESIA.].,
*****
[PENJABARAN PENANGGALAN_Kalender KONGRUEN_,].,
[(Penanggalan Kalender KONGRUEN_tahun Matahari.Penegas tentang waktu ila.,hiin. Qs.Yaasiin:[58],
[Tahun dalam Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
*****
[Dasar Penanggalan Kalender KONGRUEN_].,
[tahun Matahari II (Surajawa II, Masa_ PERADABAN INDONESIA, Berdasar pada:,].,
*****
       [(1.) Gerhana Bulan, ].,
       [Jum’at , 14 Pon16_ 14 Ruwah 1939 Surajwa/ 8 September 2006Masehi_ Gerhana Bulan Total.]   
       [Kejadian Alam: Sedang terjadi Gerhana Bulan, Pukul.02.00.00. WIB,Cilamaya.].,
       [sebagai laku dari ;].,
[ Laku dari :[1.]Qs. Al-Insyiqooq:[18], [2.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).],[3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9].].,
*****
[ (2.)Gerhana Matahari, ].,
[1 Sapar 1943 Surajawa / 17 Januari 2012 Masehi, Minggu Kliwon.].,
[sebagai laku dari :].,
[Kejadian Alam: sedang terjadi Gerhana Matahari Total, Pukul Siang.].,
[ Laku dari :[1.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).], [2.]Qs.Al-Fajr:[3], [3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9], [4.]Qs.At-takwir:[1].].,
[ disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.].,
*****
[ disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.].,
[sebagai habisnya masa Penanggalan Surajawa I (yaitu),].,
[Gerhana Matahari total tepat terjadi di tanggal satu[1_1 sapar], hari Pasaran Ke-satu[1_kliwon],].,
[tepat terjadi ditanggal 17 bulan ke-satu[1_Januari] Penanggalan tahun Masehi.].,
[sebagai yang dimaksud adalah sudah datangnya laku taun Wolu dalam Penanggalan taun Surajawa.].,
*****
[Dua(2) Kejadian Alam Yang telah Berlangsung ( Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari._].,
[Qomaroen/ KONGRUEN) dengan Kejadian pada Gerhana Bulan pada jum’at Pon. 14 Ruwah 1939 Sj.].,
[menjadi dasar kuat untuk membuat penanggalan baru yaitu penanggalan tahun SurajawaII,].,
[yang di Maksud adalah tahun Matahari (Matahari II.), ].,
[sebagai keadaan waktu di Kehidupan (di) Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[Sebagai Penegas dari Qs. Yuunus :[5].].,
*****

[Kalender KONGRUEN,].,
[Masa_PERADABAN INDONESIA, ].,
[Sebagai titik nol (0) masa menuju Peradaban Manusia Indonesia,].,
[(@Subjek) Manusia Indonesiayang Berperikemanusiaan dan wajib adanya Berperiketuhanan._,].,
[Sebagai Titik nol (0)nya adalah tepat pada : ].,
[Sabtu, /Januari 2010.Masehi/ 30 Wage 30_ 30 Sura 1943. Jawa,Pukul.17.08.44.WIB,Cilamaya, ].,
[menjadi Akad Kliwon Pukul tepat di detik satu (1) menjadi Pukul.17.08.(45),].,
[ Detik 45 menjadi waktu KRAWANG, yang menjadi pergantian hari ke WIB Bagian KRAWANG, ].,
[Menjadi detik Pergantian hari di Pukul. 17(jam),08(menit),45(detik). Wib.Krawang.].,
*****
[Dengan Perincian Penanggalan Bulan sebagai berikut :].,
[A.Penanggalan Bulan: ]
[Jumlah Bulan :Duabelasbulan : 1.Sura, 2.Sapar,3.Mulud, 4.Bakda Mulud, 5.Jumadil Ula, ].,
[6.Jumadil Akhir, 7.Rejeb,8.Ruwah, 9.Pasa, 10.Sawal, 11.Dulkangidah, dan 12.Besar.].,
*****
[“(Penegasan_ Sehari dan semalam adalah 86.400 detik, dimaksud menjadi Waktu Sehari, ].,
[sebulan adalah 28 (Duapuluhdelapan;86.400 detik x 28 hari menjadi 2.419.200 detik/sebulan) hari,].,
[ dan setahun 12 (Duabelasbulan; 86.400 detik x 28 hari x 12 bulan menjadi 29.030.400 detik,].,
[menjadi waktu dalam (waktu) setahun, tahun.) .].,
[Bulan, sedang setahun jumlah harinya adalah 28 hari x 12 bulan menjadi 336 hari,].,
[terbilang :  Tigaratustigapuluhenam hari , sama dengan waktu dalam detik ; 29.030.400 detik.].,
*****
[Penerangan  Penanggalan Kalender KONGRUEN, tahun Matahari II (Surajawa II).].,
[dikenal dengan Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN, tahun Matahari.].,
*****
[Penanggalan Kalender KONGRUEN, ].,
[Penanggalan KRAWANG, tahun Matahari  II adalah sebaagai berikut:].,
*****
[1. Dina Pitu : ].,
[:[1].Dina Pitu (jumlah hari tujuh (7)_:].,
[(: 1. Akad,  2.Senen, 3.Selasa, 4.Rebo, 5.Kemis, 6.Jum’at dan  7.SABTU_].,
*****
[Rumus Sabtu WAGE, Hari Ke-140 :].,
[( Sabtu Kliwon Ke Pulo/Pulau Bata _ ].,
[Pulau Yang ada tulisan hurupnya “ba dan ta_ Al_Qur’an. Iqraa_ Syaikh. Quroo_ Karawang. ].,
[Maksudnya_ Ngajia Ira Blog,Goblog ning awak ira dewek!!!, ( aja jejaluk kang oraora sing blibli, ].,
[Paham (!!!), dadia manusa aja dadi Kebo_ Kebo Pekerjaanane  bebelokan bae ,].,
[Wis Istirahat, (Turu Sing Lali (!!!).) Supaya dadi Wong/manusia Kang Mulia KangBisa Ngereksa,].,
[Ngereksa  Barang Kang Loro/ Kalijaga_Syahadatain_ ].,
[Jimat. Layang Kalimusyada, Jimatnya Bapak.Semar ( Lurah. Semar Badranaya Pawana), ].,
[Jimat layang Kalimuhsyada , (dan kitab badan_ Penegas Qs. Albaqoroh :[186],].,
[Kitab (kitab Alipnun@lqoriib.) (tasdidnnya Hurup “Nun “pada Qs.Al-Pajr:27).].,
[yaitu. ”Kitab_Alip Manunggaling  Sastrajingga Rahayu Ningrat Kertharaharjaingbumi. _.].,
[yang menjadi Kitab ajiannya Para Galuh Separakanca[h.], ].,
[yang menjadi pula kitab yang (berhasil didapat) diaji oleh Kyaikalidaon Galuh Manggungjaya,].,
[Kyai.Raden. Adipati Kertabumi. Singaperbangsa ,Al ‘Aziiz./GALUH Manggungjaya, Karawang.].,
*****
[2. Wulan Rolas : ].,
[2].Wulan Rolas (jumlah bulan Duabelas (12)_  (telah diurai diatas),].,
*****
[3. Taun Wolu : ].,
[3].Taun Wolu / tahun Wolu ].,
[(jumlah tahun Wolu/delapan, laku taun wolu_ Jalan ditempat_ red.].,
[Penanggalan tahun yang di maksud adalah laku tahun wolu / delapan. Yaitu tahun Matahari II,].,
[laku dari Penegas tentang keberadaan (Pekerjaan Matahari, Tajri.,, Qs.yaasiin:[38], ,].,
[Bulan manaajilahatta.,,Qs.yaasiin:[39] bertemu di keadaan pada keadaan penegas dari ,].,
[Qs. Attakwir :1_Cahaya dikumpulkan atau terjadi Kejadian Gerhana Matahari,].,
[Matahari  dengan bulan  tepat Berkumpul di Umbra Bumi membentuk segitiga lancip, ].,
[Kedua poros membentuk garis lurus (180 derajat ) berakhir tepat di umbra Bumi, ].,
[Gerhana Matahari_ Minggu kliwon, 17 Januari 2010 m / 1 sapar 1943 Sj / 1 Shafar 1431 h.].,
[Gerhana terjadi di Pukul waktu siang.  ].,
[di benarkan oleh ketiga bintang _].,
[(Lintang Kherti yang khendak menjadi embun menempel  di (pada) kuningnya padi,].,
[menjadi Air Dharma_Red. ) ditimurlaut dilihat dari Lapang Rakyat Linggawangi, Sukatani_ ,].,
[Jum’at Kliwon,1 Pasa 1945.jawa_yang membentuk segitiga samakaki, pukul. 05.45.16.wib Sukatani.].,
[ “{Yen besok anane Gerhananeng sasi, Serngenge kembar lelima, lintang,,,,,,, :,].,
[ kembar lelima yang di maksud Lintang/bintang yang menbentuk segitiga samakaki,].,
[ yaitu yang di maksud adalah Dasar Kehidupan hidup dan Penghidupan Manusia di bumi,].,
[sebagai tujuan akhir yaitu inti sari dari semua Kitabsuci menjadikan Bumi ini,].,
[ Awalakhir sebagai taman Surgawi bagi hidupnya Manusia sejati/ Manusia seutuhnya_,].,
[Manusia Indonesia Seutuhnya/ Annafsu Almuthmainnah_Adam Khalifah,].,
[@Subjek yang dimaksud adalah dari Penegasan_QS.Al-Fajr ;[27,].].,
[ dan Bumi Mayapada Indonesia Raya Se-jagadraya,Semesta .”Taman Surgawi Alam Kerakhmatan.].,
[Tentang Keberadaan tempat yang di maksud pada Qs.Alfajr:[30] dan Qs. Albaqoroh:[58].].,
[@lam Purnamamentari, (Mentari dan Purnama) kekal berada di dalam tepat dititik Bola Mata,].,
[Alam Matahari. Alam Kerakhmatan_QS.Annaba’a :[33.] penrgas dari Qs. Yaasiin:[44+58].].,
*****
[Dasar Negeri_ Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur, Qs.albaqoroh:[58],].,
[yang dimaksud adalah Masa_PERADABAN INDONESIA. _].,
[(dengan UU Negeri) (PANCASILA), PANCASILA SAKTI_].,
[Pancasila Sakti_ (Kembar Lelima_5 dasar _Surat Qur’an  yang Hurup akhir lapadnya “dal”nya lima,].,
[ jumlah(dal)nya lima (5) _Jimat Merahdelima _Buahnya Khuldi menjadi  lakunya WALYATALATTHOP],
[Walyatalaththof  (!!!_Qs.Alkahpi ; 19)yaitu SQ.Al-Ikhlas: [1 s.d 5 ].,
[Menjadi (buddhi) Pekherti._ (Pekherti)_Buddhi Pekerti_.].,
[(yang melaksanakan perbuatan Buddhi Pekherti @Subjeknya di sebut @Budhis.].,
[Buddhis atau yang di maksud dalam Qs. Albaqoroh :[208] adalah @Subjek Mukminislamkaaffah,].,
[Mukmimislamkaaffah atau di sebut juga sebagail @Subjek Muslim Sejati_.].,
[ Sang Rasul. Siddharta Gautama,Alislamkaaffah_ (adalah @Subjek Muslimsejati yang Mulia,].,
[yang sampai kepada Berserah dirisepenuhnya kepada yang Maha Kuasa sehingga melahirkan,].,
[(sebuah Ajaran Suci “ Buddha” Ajaran Kerakmatan _”Ajaran Welasasih”.].,
[sebagai lakunya tuhan yang Maha Kuasa yang di sebut pada Qs. Alfatihah :[2].,]
[ajaran untuk para @Subjek Pribadi manusia sejati sebagai rokhmatanlil’aalamiin, Qs.Alanbiya’:[107].,
*****
[Pancasila Sakti dengan Ajaran Manusia sejati yang akan menjadi UUD negeri Indonesia/ 2020,red.].,
[Sebagai dasar Kepemimpinan ,Pimpinan Negeri RI/NKRI _di tahun ke-10 /1953/1441/2020/M_PI.].,
[“Fungsinya untuk mengshohihkan laku taun wolu yaitu: Akad Kliwon/ 1 Kliwon_ KONGRUEN,].,
[dengan tanggal 17 Januari (1+7=”8”.)2010 masehi,titik awalakhir awal untuk selamalamanya,].,
[sebagai laku taun wolu_Berjalan “2-“Two.dibaca “tu”. Ditulis “Tho _,].,
[Arabjawa” To Lapal Inggris _Kepada_Matahari “0” ”_Laku Qs. Yaaasiiin[58],].,
[ “Nun_Sudah Pasti Benar Adanya,Nurut “60 detik menuju tak terbatas”_Surajawa,].,
[“wasysyamsutajri.,,,,,Qs.yaasiin :[38] Bersinar sepanjang waktu tak terbatas !!!.,].,
*****
[4. Pasaran Dina : ].,
[4].Pasaran Dina/Hari Yaitu Pasaran WAGE_Red. ,].,
[dina Pasaran : (: 1. Kliwon, 2. Legi, 3.Pahing, 4. Pon, dan 5. Wage_”WAGE.”),
*****
[5.Nama Hari Pasaran / Dina Pasaran : ].,
[ 5]. Nama hari Pasaran : (_ Nama hari di Sambung dengan Pasaran Dina_,].,
[beraturan hingga tak terbatas_Contoh: “Akad Kliwon”, 1 Sura ke-0/1943Sj/1431h/2010m/M_PI,].,
*****
[6. Nama Penanggalan : ].,
[6]. Nama Penanggalan dimaksud diatas adalah Penanggalan Kalender KONGRUEN, ].,
[tahun Matahari. Masa_PERADABAN INDONESIA,  disingkat menjadi : M_PI.,].,
[ (Mulai digunakan _Pribadi ; Sejak  :,].,
[ tahun tanggal, Sabtu/ Januari 2010 masehi/30 Wage , Sura 1943 .Jawa ,Pukul. 17.08.44 ,WIB_,].,
[ menjadi Pukul. 17.08.45,Wib.Krawang, ].,
[waktu keadaan  telah sedang Memasuki Hari : Akad Kliwon, 1 Sura Ke-0/1943/M_PI_,].,
[( Sebulan_ Bulan Sura Pertama dimaksud Bulan Mati ,].,
[ Bulan Sura / 1943 Surajawa adalah Bulan ke-0 (Sura=Sura_30= 28 menuju KONGRUEN),].,
[Menuju perhari setiap satu bulan adalah duadelapan hari (28 hari waktu sebulan.),].,
*****

[Tanggal Dina Pasaran yang menjadi tanggal hari,].,
[ tanggal hari yang menjadi haripasaran tanggal kesatu[1] setiap pergantian tahun, tahun baru,].,
Akad_1 Kliwon_ Sura ke-0/1943/1431/2010/M_PI.
Akad_1 Legi_Sura ke-1/1944/1432/2011/M_PI.
Akad_1 Pahing_ Sura Ke-2/1945/1433/2012/M_PI.
Akad_1 Pon_Sura Ke-3/1946/1434/2013/M_PI.
Akad_1 Wage_Sura Ke-4/1947/1435/2014/M_PI.
Akad_1 Kliwon_Sura Ke-5/1948/1436/2015/M_PI.
Akad_1 Legi_Sura Ke-6/1949/1437/2016/M_PI.
Akad_1  Pahing_Sura Ke-7/1950/1438/2017/M_PI.
Akad_1 Pon_Sura Ke-8/1951/1439/2018/M_PI.
Akad_1 Wage_Sura Ke-9/1952/1440/2019/M_PI.
Akad_1 Kliwon_Sura Ke-10/1953_ /1441/2020/M_Pi,
Dan Seterunya sampai tak terbatas_  waktu ila.,,hiin, Qs. Yaasiin :[44].
*****
[Patokan Tahun Dalam Penanggalan Kalender KONGRUEN, ].,
[Dimulai_ tahun. Akad Kliwon_ 1 Sura Ke-2/1945 Sj/1433h/2012m/M_PI.,].,
[Yang jatuh tepat di_ Minggu/ Ahad Pahing, 24 Besar 1944 Sj /24 Dzulhijah 1432 h ,].,
[bertepatan dengan tanggal tahun masehi di 20 Nopember 2011 m)”.].,
[/tahun 1945 Surajawa adalah: ].,
[1.Masehi:2012, 2.Suro :1945, 3.Hijriyah :1433, 4.Saka:1943, 5.Waisak:2556, 6.imlek:2563.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****
[( Silahkan Penanggalan ini di kaji Kebenarannya_ ].,
[ Untuk Kebaikan Bersama, Akad Pahing, 1 Sura ke-2/ 1945 j/2012 m/1433 h/1943 s/2556 w/25631 i].,
[ Masa_PERADABAN INDONESIAI. (INDONESIA Raya.),  KRAWANG.45. ].,
[Karena Harus sudah dapat digunakan pada., Akad Wage, 1 Sura ke-4/1947/2014.].,
[M_Pi, menyambut PEMILU PRESIDEN RI/NKRI 2014_ ].,
[Yaitu Pemimpin Kerakyatan Adalah Hikmat Kebijaksanaan_(Pancasila_4.),].,
[ (Penegasan_ Hikmat Kebijaksanaan :].,
[adalah_ Presiden. Sang.Ratuadill Maha Bijaksana_tahun ke-10._).].,
*****

Tidak ada komentar:

Posting Komentar