Jumat, 28 September 2012[SEGENAP RAKYAT BANGSA INDONESIA, KELUARGA BESAR RAKYAT BANGSA INDONESIA.].,
[MARI KHENDAK MENYAMBUT DENGAN PENUH RASA SUKACITA,].,
[DENGAN PENUH RASABAHAGIA AKAN TELAH SEDANG BERGANTINYA MASA, YAITU MASA_].,
*****

[PERADABAN INDONESIA.].,
[AKAD, 1 Kliwon, Sura ke-0/1943./ 2010./Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[Tahun Ke-0_Penanggalan Kalender KONGRUEN, tahun Matahari.Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[tertanggal. Selasa, 17 Januari 2012 masehi/ 22 Kliwon 23, Sapar  1945 jawa/Shafar 1433 hijriyah.].,
[Ditegaskan Mulai Berlaku_( diberlakukan_{ Sekiranya Perlu_Hapunten etageh bilih kersa kitu….].,
[(Tertanggal. Akad Wage, 1 Sura Ke-4/1947 j/1435 h/1936 s/2558 w/2565 i/M_PI.KRAWANG)].,
[(Yang jatuh tepat (kalau tidak salah gitu,,,(?).Minggu Wage,22 September 2013 masehi.)].,,
*****
[MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2014/ PEMILI PRESIDEN RI/NKRI.].,
[Indonesia_ Menuju Negara Indonesia yang berkedaulatan {Kemakmuran _.,
[Rakyat, guna Mempercepat Mewujudnya_ (Pancasila,5.) .,]
[Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat (Kerakyatan Indonesia Raya) Indonesia].,
[Menuju Negeri_Negri BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR.].,
[Dengan Hamparan Tanah Persada Bumi Pertiwi Nusantara,Negara Kesatuan Republik Indonesia ,],
[ dari Paling Ujung Merauke ( Pulau Papua) hingga paling ujung Sabang (Pulau Sumatera._) ].,
[yang amat teramat sangat subur untuk dapat dikelola sebagai bekal hidup,].,
[ (Bekal Penghidupan) untuk subur penuh Makmur untuk mencapai hidup yang maha Sejahtera.].,
*****
[”URIP TENTREM ADEM AYEM,“].,
[“ING SEJERONENG SWARGA LOKA,“].,
[“DI BUMI MAYAPADA INDONESIA.“].,
[”{(INDONESIA SE-Jagad Raya)}.”].,
*****

[”Menapakkan Lakon Pagelaran Wayang Purwa Dan Wayang Golek di Kehidupan Nyata_”].,
[Sumber Penegasan_ :].,
[Qs.Alfaatihah;[4], Qs.Alan[’]aam;[124], Qs.Alkahpi;[19], Qs.Alannazi[’]aat1], ].,
[Qs.Attakwir ;[1], Qs.Almuthoffifin ;[1], Qs.AlGhaasyiyah;[1], Qs.Alqooriah;[[1]s.d[11]], ].,
[Qs.Alashr;[1] danQs.Alzalzalah;[[1 [s.d[8]]. ].,
[Ketahuilah bahwa Aku.[Ta][sukun]Penegas dari intisari Qs.Alan[’]aam;[124]/GALUH KRAWANG.)].,
*****
[”SASTRA JINGGA KRAMA”_Kidalang. Ujang Mukhtar_Tumaritis II.].,
[”ANWAR DAN ANWAS COGREG”_Kidalang.Amudi Nata Swara_Jati Swara.].,
[”BAGEL GUNTUNG GUGAT SIKIL”_Kidalang.Haji.Anom Rusdi_ Langen Budaya.].,
[”SUBALI PEJAH,DORNA GUGUR_”Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_Giriharja 3.].,,
[”BIMA MURKA_“Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Giriharja 3.}}},.,
[”KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA_”Kidalang.H.Anom Rusdi_ LB.].,
[”BATARA TRISNA MAYA_ “Kidalang.Hengki Mukhtar_Tumaritis 3.].,
[”CUNGKRING DADI DEWANE KEMANUSAN._”Kidalang.H.Anom Rusdi_Langen Budaya.].,
[”BANGBANG SURYA NINGRAT__”Kidalang.Haji.Asep Sunandar Sunarya_Giri Harja 3.].,
[”BATARA KALA JALUK BULKHAK_”Kidalang. Amudi Nata Swara_ Jati Swara.].,
[”JARA SABDA_ “Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Giri Harja 3.].,
[”RAHWANA GUGUR_”Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Putra Giri Harja 2.].,
[”DORNA BALEN KARO DEWI WILATAMA_”Kidalang.Haji.Anom Suwarno_Langen Kusuma.].,
[,”ARJUNA TURUN JABATAN_”Kidalang.Haji.Anom Rusdi_Langen Budaya_].,
[”RAHWANA GUGUR.”……].,
[“ SURAT WASIAT”_Tarling Dangdut_ DEWA MUDA_DelesGroup Intertainment.].,,
[”[ Lakon Pagelaran yang tersebut diatas sudah dipagelarkan_ Syahadat dan lakunya sudah Syah]”].,
[”[Yang KHendak di tapakan di bumi Mayapada Indonesia / 29 Pasa 1945/17 Agustus 2012]”].,
[“[Sekiranya dapat diterima Dengan Penuh Rasa Ikhlas dan Penuh Ridho_@/[7] ujian Iman_].,
[”[ Lakon disebut dibawah ini juga sudah Syah, tinggal lakunya Saja_ Coretan Takdir_red]”].,
[”[(Dewa Cungkring dadi dewane Kemanusan_ Sudah Sah Lakunya_Tinggal Actionnya Saja)]”].,
[”[Di Ruwat, di desa Muara Baru,Cilamaya_ Oleh Kidalang.H.Anom Rusdi_Langen Budaya].”].,
[”[Pagelaran GalurWayang Purwa Terakir Ki.Dalang. H.Anom Rusdi_Langen Budaya/ Ruwah 1945”].,
[”[ Wayang Purwa“Dewa Cungkring” Agar Sekiranya  diberikan Kepada yang dimaksud[!]].”].,
[”[ Yang terkasih_ Adipati Khertabumi.Raden. Singaperbangsa, Al’azziz._”Dewa Cungkring”]”].,
[”[di Abdi dalem Maqbaroh Kyaikalidaon .Raden. Adipati Kertabumi. Singaperbangsa_red]”].,
[”[Sudah @ku Amanatkan_ berikan Ke Pak Rt. Erwin, Hp.0858.1402.7548_Konfirmasi{!}]”].,
[”[Jl. Raya Galuh SILIWANGI_Singaperbangsa, Desa Manggungjaya_Cilamayakulon]”].,
[ Wayang “{[Dewa Cungkring]} Wayang Purwa Miliknya Kidalang.Haji.Anom Rusdi_]”].,
[Sekiranya diserahkan  di Maqbaroh Sebelum Hari Jum’at, 29 Pasa 1945_to; [?]_Red]}.].,
[Salam Sembah, Abdi dalam Khusus Untuk Yang terkasih_Kidalanganom.H.Anom Rusdi.].,
[Ditegaskan Kepada Semua Kidalang DiPulo jawa_ Sudah Istirahat, waktu Sudah Pajar].,
[Laku Ruwatan Kidalang. Haji. Anom Rusdi_ Langen Budaya, Atas Wayangnya ‘Si. Gopes…].,
[ Si.Gopes, Akan Menshohihkan Laku taun Wolu, yaitu Bakal Nyembeleh Angka [7]vs[2].].,,
[([7] adalah Hakikat dari”Nun Sukun” dari Penegasan QS. Al-Kautsar;[2],laksanakan(!),].,
[(BANGBANG [7]DIKUDETA]_Penegasan dari QS.Faathir; [10] dan [14] baca Al-Qur’an (!!!)].,
*****

Tidak ada komentar:

Posting Komentar