Jumat, 28 September 2012
[Kepada Bapak Bupati Karawang :].,
[Disampaikan kepada Bapak Bupati Karawang jeneng / September 2012.].,
[Agar segera  (menyegerakan) mengadakan selamatan TAMMATAN  Qur’an,].,
[di Desa Sukataniyaitu di@lap.Linggawang sukatani Cilamay@ karawang.].,
[Sekiranya Perlu, jika tidak pun tidak mengapa, jika menganggap ini hanya main-main saja,].,
[Sekedar Ngasih tau kalau ini wangsit datangnya dari Adipati. Singaperbangsa, Bupati Karawang I, ].,
*****
[Sekedar Membuat Susunan acara sekiranya mendapat Perhatian, dan khendak dilaksanakan.].,
[Acara Sukuran : ].,
[1. Habisnya masa Pertanggalan Surajawa I / Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[2. Sukuran Acara : TAMMATAN ALQUR’AN ALKARIM_ (Alqur’an Majjid)/30 Ruwah 19454 Surajawa,].,
[3. sekaligus Acara selamatan Ruwatan BUMI,dan Nolak Balla, dan ].,
[4. Meruat JagadIndonesia[Ray@] agar tetap menjadi kondusip,].,
[dalam menghadapiPenyelenggaraan PEMILU 2014, Red.].,
*****
[dan sekiranya dapat di terima dan menjadi ].,
[ perhatian khusus oleh Pak.Bupati Jeneng / September 2012.].,
[Adapun[Bapak.Bupati,]Berkenan mengindahkan danmelaksanakanny[untukdi][laksanakan[!!!],].,
[Kami Sudah membuat Susunan Acaranya[ Kalau tida[‘]k juga tidak Apa-apa, ].,
[-tapidi@ntarakita[Rakyat/Kerakyatan].,
[dengan Pemerintahdikemudianharikeadaansituasi Negaraini ].,
[@cak-acakansetelahtanggal Jum’atAgung,17Agustus2012 Masehi /29 Pasa 1945 Surajawa .].,
[lakutaunwolu/2010,lakutaunwawukapitu[7]2012,kalautidakdiruwat, ].,
[makaakanterjadibencanabesar: ].,
[terjadi ”PembunuhanakanterjadidiNusantara”PerangBratasena_”Red.].,
[sebagai laku dari Pagelaran Galur Sacral Pagelaran Wayang Purwa Jati Swara, Cirebon ].,
[dengan Lakon Pagelaran “ BATARA KALLA JALUK BULKHAK “.].,
[Kejadian Kejahatan dimana-mana Sudah Sah syahadatnya, Sudah Syah Lakunya, ].,
[dan Sudah Syah Pekerjaannya, Membunuh itu sudah sacral sah, ].,
[sebab Manusia (Kerakyatan) sedang dipakai raganya Oleh Batara Kalla_ Red.].,
[Sehingga Kalau tidak diberi Pakeling Pada Rakyat Indonesia, dikemudian hari].,
[terjadi Pembunuhan tidak boleh dihukum, Karena Manusianya tidak bersalah, dan ].,
[jangan saling menyalahkan disaat ada bencana di Karawang dan di Negeri Indonesia ini],].,
[ini sudah Benar-benar syah dan sacral, Demi Allah.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[sekedar menyusun Acara bila Khendak dilaksanakan,].,
[ini merupakan Pagelaran Galur Sacral.].,
*****
[Inilah susunan Acaranya [yang] [Agarmenjaditahu Bapak.BupatiKarawang Jeneng.].,
[Disebut dibawah ini Susunan Acaranya :].,
*****
[Dimulai dengan pawai@rak-arakan:].,
[dengan Pagelaran : SisingaandarigroupSisinggaan”[N][Cita]Sinargaluh_Cilamaya,].,
[Dilaksanakantepatpadatanggal,Kamis Kliwon,2 D[z]ul[h]ija[h] 1433/18Oktober 2012. Pukul. Pagi,].,
*****
[Dibuka dengan hiburan Segar Penampilan dari DIANA SASTRAIntertainmen.,dkk ].,
[jum’at legi,3 D[z]ulhijah 1433[h]/19 Oktober 2012 Pukul. Pagisampaidenganselesai, ].,
[dandilanjutberlanjut,,,,].,
*****
[Menyambut Jum[‘,]at Ray Agung “iedul Buddha” /2012._Red/iedul Addha berlalu /1430.].,
[A.] Pagelaran Organtarling Pimpinan dari Hajah. A@s Rolani elektone,].,
[Sabtu Pahing,4 D[z]ulhijah 1433[h]./20 Oktober 2012.Pukul.Pagisampaidenganselesai.].,
*****
[B.]Pagelaran Organtarling Pimpinan dari Dewikirana,].,
[Minggu Pon,21 Oktober 2012.].,
*****
[C.] Pagelaran Organtarling Pimpinan dari Nunung @lvi,].,
[Senin wage,22 Oktober 2012.].,
*****
[D.] Pagelaran Organtarling Pimpinan Lusi@na Dewi,].,
[Selasa Kliwon,23 Oktober 2012.].,
*****
[E.]Pagelaran Organtarling Pimpinan Mimin Denok,].,
[ Rabu Legi,24 Oktober 2012.].,
*****
[F.] Pagelaran Organtarling Pimpinan Rini C[h]olis[t]@,].,
[ Kamis Pahing,25 Oktober 2012.].,
*****
[ “Acara Pokok Selamatan Ruwatan Bumi”_Ngeruat MURBAneng SESA, ].,
[“ selamet Rahayu ning raga semesta.”].,
*****
[1.Pagelaran Wayangpurwa Pimpinan_Ki.Dalang.Haji.Anon Rusdi_ Langen Budaya_Indramayu.].,
[Dengan Lakon Pakeling: “ KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA” Galur Sacral Pagelaran.].,
[Jum’at Pon.  10 Dulkangidah 1945/26 Oktober 2012 ,].,
[ dibarengi denganSelamatan Baritan[!!! ].].,
*****
[2.Pagelaran Wayang G[h]olek Pimpinan_Ki.Dalang.Haji.Asep Sunandar Sunarya_Giriharja 3.].,
[dengan Ruwatan sacral” [S][i]_ “JABANG TUTUKA”].,
[Sabtu Wage,27 Oktober 2012.].,
*****
[3.Pagelaran Wayang Gholek, Pimpinan Ki.Dalang. Hengki Mukhtar_ Tumaritis 3.].,
[Minggu Kliwon. 28 Oktober 2012.].,
*****
[4.Pagelaran Dramatarling Cirebonan_Rombongan DELES Group intertainment_” DEWA MUDA”.].,
[Pagelaran Sacral_” SURAT WASIAT” ,].,
[Senen Legi,29 Oktober 2012/_,].,
*****
[5.Pagelaran Gebyar Sandiwara  Yudhaputra_ Indramayu.].,
[Pagelaran Sacral Pakeling Kang Banget[!!!]”Racun menjanganwulung,Bangkit dari kubu”.].,
[Selasa Pahing,14 D[z]ulhijah 1433[h]/30 Oktober [Angker] 2012 masehi [mati], Sacral Saddat.].,
*****
[6.Pagelaran Seni Sandiwara “GALUH AJENG” Wagawil,dkk_Indramayu.].,
[denganlakonpagelaran “HARIMAU JANTAN DARI MADEMUNG,].,
[Rabu Pon,31 Oktober 2012.].,
[Menyambut[telahsedangakan]adanya [galuh]Alasamarta tengah, Separakanca[h.].].,
[DI BUMI MAYA PADA INDONESIA RAYA/[11][Pasa][i945]telah berada di Karawang.].,
*****
[7].Pagelaran Wayang Purwa ,Purwajati Swara_ Ki.Dalang. Amudi Nata Swara_ Cirebon.].,
[Pagelaran Sacral : “ BATARA KALLA JALUK BULKHAK_ ‘.Ki.Dalang. Amudi Nata swara.].,
[Kamis Wage, 1 Nopember 2012 Di@lap.Linggawangi  Galuh Sana Abdidalem. Mamalingga.].,
*****
[ Pagelaran Sacral “ PERANG BRATA SENA”._ Ki.Mahadalangsepuh.Mbah.Sunan Kalijaga@lasamar.].,
[ Sebagai Laku dari Pagelaran Sacral “ Batara Kalla [N]jaluk Bulkhak_ Purwajatiswara.Panguragan.].,
[Sebagai laku dari Habisnya masa Penanggalan tahun sura I / Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Sj.].,
[ Dipagelarkan di Bumi Mayapada tertangggal; 1 Sura Ke-6.Penanggalan KRAWANG/1949 Sj.].,
[Hari Ke-2017/28 .Kalender KONGRUEN_Tahun Matahari II. Akad Legi, 1 Sura 1949 Sj.].,
[Sie. Penerangan;  Ahmadalpaqir.Tatang Revan @ffandie, S.Pop.Saja[h]:[Galuh KRAWANG.].,
*****
[Penutup.].,
[Pagelaran Tarlingdangdut DIANA SASTRA MUSICK intertainmen”_Dianasastra.Group.].,
[Hari.Jum’at Kliwon.2 Nopember 2012,Pukul.10.10,10,Waktu wib@lap.Linggawangi.].,
*****
[Pemangku Hajat_ [hajat besar iedul Bud[dh]a_sebagai Berikut;].,
[1.Abdidalem.Panembahan.Kyaikalidaon.].,
[Raden Adipati Khertabumi Singaperbangsa, Al-Aziiz. /Galuh Manggungjaya, Karawang.].,
[2.Sang. Prabu Siliwangi.  /Galuh. Bandung_Galuh Padjajaran.].,
[3.Mbah. Sunan. Kalijaga. /Galuh.jawa@lasamartatengah, Pulojawa.].,
[4.Kibuyut Arsitem dan Ki.Bagus Arima[h]/Galuh. Jatitujuh, majalengka.].,
[5.Ki.Buyut Kadma[h]. /Galuh. Lobangbuaya, Cilamaya.].,
[6.Ki.Buyut Tambal.  /Galuh.Tanahtimbulmuarabaru, Cilamaya.].,
[7.Ki.Buyut@bdidalem. Mamalingga.Pringgajatiwangi/Galuh.Sana[h]_Sukatani, Cilamaya.].,
[8.Ki.Buyut Tubeng./Galuh. Perbatesantapelbatas,BatasSukatani Sukamulya, Cilamaya,].,
[9.Ki.Buyut Pulobata/Galuh. Pulobata.Karawang,].,
[10.Ki.Buyut Alang@langlanang/Galuh.KaranganyarAstanarayadalancorKarangsambung,Sukatani.].,
[11.dan separakanca[H] segenap Para Ki.Dalang yang tertulis disebut diat@s,].,
[selaku yang Punya Lakon Pagelaran Galur Sacral _red.].,
******
[Turut Mengundang;]
[Ahmadalfaqir. .Tatang Affandi,Pimpinan Radio Sang[h]yang. Sri 92.5fm_Radio Sukatani.].,
*****
[Panitia Penyelenggara ;].,
[Co.S.U.f/Sukatanisambilempengundergrounders[f]uckmilyc[h]aritytoyatimpiatu#2MusickMerdeka.].,
[Sekretariat: @lap.linggawangiAstanaterangJl.SingaperbangsaRt/01.05_KosbarSukatani.].,


Tidak ada komentar:

Posting Komentar