Jumat, 28 September 2012

[Wangsit Galuh Sana Sukatani : ].,
[“Istirahatlah berbagikasih bersama sanak saudara di kampung halaman.”].,

[Wangsit Galuh Karawang: ].,
[“Jagalah Keluarga ,tetap perbuat  Laku SILIWANGI, Bersikaplah Bersahaja!!!.,”].,
*****
[Wangsit : Galuh Alasamartatengahjawa : ].,
[“[Ber] Hati-hatilah, Karena [Se] Kalian  sudah berada dikeadaan Negeri Galuh, ].,
[Ceroboh [Se]Kalian mati [dengan] sia-sia, ].,
[Meninggal dalam keadaan hina dan merasakan lezatnya Rasa darah ,].,
[ jaga[lah!!!] sikap jangan saling menyakiti bathin diantara [Se]kalian,].,
[ diantara [Se]kalian adalah umat yang satu” Pancasila:[3]_].,
[ “Persatuan [Kerakyatan] Indonesia, Penegas dari Qs. Albaqooroh :[213],].,
[ jadilah Manusia yang berserah seutuhnya menjadi Manusia Kaaffah. Penegas dari Qs. Albaqoroh : [208]. ].,
[Hiduplah [diantara Kerakyatan Indonesia] dengan penuh rasa damai,].,
[ agar [Se]Kalian merasakan Rasa hakikat dari Rasa rakhmat  dan Kerakhmatan,].,
[ Rokhmat dengan Kerokhmatan[Nya],].,
[ atas manisnya buah Khuldi Bumipertiwi Indonesia Raya ini],].,
[ secara bersamasama [ Saling berbagi Rasa Rokhmat _,].,
[yaitu ” rasa Keadilan Sosial atas Kekayaan tanahpersada Bumimayapada,].,
[ Bumipertiwi Indonesia Raya.].,
[ Indonesia Raya adalah tanah Surgawi bagi Kerakyatan,].,
[ tertanggal: Jum’at Agung, Jum’at pon. 29 Pasa 1945 surajawa/17 Agustus 2012 masehi,].,
[ Pukul. 10.10 Wib@lap.Linggawangi. ].,
*****

[ Pernyataan Sikap [Para] Galuh] Separakanca[h]:.,].,
[ Siapa saja[h] yang menghambat dalam rangka mempercepat :].,
[ mewujudnya suatu  “ Keadilan Sosial Bagi seluruh [Ke]Rakyat[an] Indonesia ,].,
[ditahun ke-10/m_Pi/1953 sj/2020m” ,].,
[tercatat mulai tanggal Jum’at Agung, ].,
[Jum’at pon. 29 Pasa Surajawa /17 Agustus 2012 Masehi, Pukul. 10.10 Wib@lap.Linggawangi,].,
[berarti adalah Musuh [Para] Galuh Separakanca[h].].,
[ Musuh [sudah wajib berjama’ah/@1a’en.] Harus di Habisi sampai keakarakarnya.].,
[_ [Galuh Separakanca[h] telah disebut dicatatan sebelumya_Red].,
[Ingat !!!, Galuh Separakanca[h] akan selalu Bersama Kerakyatan Indonesia [Raya],].,
[ menyatu dalam aliran darah menjadi Nafsu Amarah,].,
[ dan akan bertindak sebagai Dajjal_[idjajillaknatullah].,
[ Penegas dari Laku Alanzi’aat, Qs.Al-Anzi’aat:[1].], ].,
[Dan itu semua sudah menjadi sacral yang sah,].,
[ dari Laku dari Pagelaran galur Sacral, ].,
[Wayang Purwa Mbah.Sunan Kalijaga Raden Syahid Galuh Jawaalasamartatengah,].,
[Purwajatiswara]:” Batara Kalla [N]Jaluk Bulkhak “,].,
[ dan Laku Alanzi’aat atas Kerakyatan,].,
[ pada [para] penghambat [1@ Rp. 2000 perak.].,
[sudah sah dikembalikan ketanah asalnya ,].,
[yaitu tanah Surgawi [dengan segera [ Maka, ].,
[segerakan !!!._Red],].,
[ sudah sah, Sah Sahadat[Ny]a,].,
[Sahadat Indonesia, :].,
[tertanggal. Jumat Pon. 14 Ruwah 1939 Sj/8 September 2006 M,  Pukul.02.00 Wib@lap.Linggawangi,].,
[sudah Sah Saddat[Ny]a,].,
[ Saddat KRAWANG, ].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 1 Sapar 1943 Sj/ 17 Januari 2010 M,  pukul.12.00 wib@Lap.Linggawangi,].,
[sebagai Laku taun wolu penanggalan Surajawa dan sudah Sah Laku[Ny]a,].,
[ yaitu laku taun wawu kapitu[7] menyukun hakikat dari pribadi@1Rp.2000perak,].,
[ hurup nun pada lapad ‘ Wa[n]har !!!, Qs.Alkautsar: [2].,].,
[tertanggal. Senin Legi[mation_ sacral],].,
[tanggal, 26 Ruwah 1945 Surajawa/ 16 juli 2012 masehi, ].,
[dengan Simbol ; ].,
[Kembang tujuh[7] rupa, Bendera kertas [warna] kuning, Payung [warna]hitam miring ke barat, ].,
[dengan sudah [dimulai sacral] ku[n]ah b[i][n]tikesed,  TAMMAT. Penegas dari laku Qs.Albaqoroh :[156].,
*****

[ Pakelingkeling Untuk [Ke]Rakyat[an] Indonesia:].,
[:Bahwa dikeadaan ini, ].,
[Jumat Agung_ Jum’at pon, 29 Pasa 1945 sj/ 17 Agustus 2012 m. ].,
[Pukul.10.10 Wib@lap.Linggawangi Karawang, ].,
[” seraya dalam Kehadirat Rakhmat kerakhmatan, Rokhmat dan Kerokhmatan[Nya],].,
[telah berada [dalam] di “Negeri Galuh”,].,
[dikeadaan [telah memasuki] “ Istana Kemerdekaan Abadi [untuk] Kerakyatan”,].,
[ atas [Penghidupan] Bumipertiwi Indonesia ,].,
[untuk dapat menikmati [memakan] lezatnya Buah Khuldi,].,
[Penegas dari Laku: ].,
[Qs.Albaqoroh:[35_ Wa[Laa, sebelum Hijrah 1433h]taqrobaa haadihissyajarota_ red.].,
[terhitung sejak 29 Pasa 1945 sj Pukul.10.10.59 wib@lap.Linggawangi .].,
[dari “pohon Tiin dan Jaitun”  Penegas Qs.Attiin:[1].],
[tanahpersada Bumimayapada Indonesia raya ini  Penegas Qs. Albaqoroh :[58].].,
[ adalah “Istana Negeri [sebagai] Rumah [Pribadi] bagi Kerakyatan Indonesia”,].,
[ dalam hal “Penghidupan dan tempat tinggal yang sangat layak dan sangat memuaskan”.].,
[ Penegas Qs. Adh Dhuhaa,:[4] dan Qs.Al A’alaa,:[17].].,
[penuh dengan Kemakmuran, Kesejahteraan, dan menentramkan [setiap] bathin,].,
[ selamat sejahtera sentausa, Qs.Yaasiin:[58].] sampai batas waktu takterhingga [ Qs.Yaasiin:[44],].,
[ dan Qs.Alfaatihah:[4].] dan Kerakyatannya berlaku Adil dan Bijaksana, ].,
[Berlaku Lemahlembut [ Penegas dari Qs. Alkahfi:[19_Walyatalaththof !!!.,].,
[Maka [dari itu], ].,
[Jagalah Persatuan [Rakyat] dan Kesatuan [ Kerakyatan_ Pancasila;[4], Qs.Albaqoroh:[213],].,
[ Persatuan_ Pancasila:[3] .].,
[ diantara Rakyat dan Kerakyatan Indonesia,].,
[ untuk mencapai Kehidupan [dalam] [keadaan] :].,
[“Keadilan Sosial Bagi seluruh [Ke]Rakyat[an] Indonesia,”].,
[ Tujuan Pembukaan UUD 1945 alenia:[4].].,
[ bahwa Bumipertiwitanahpersada Indonesia raya ,].,
[adalah Negeri yang aman, damai sejahtera sentausa, ].,
[untuktempat tinggalnya[Kerakyatan Indonesia].,
[ selama-lamanya [Penegas dari Qs.Alpajr;[30], dan Qs. Yaasiin:[58].].,
[ Indonesia Raya menjadi Negri Baldatun toyyibatun warobbun ghofuur ,].,
[ditahun  Ke-10.M_Pi.1953 sj/1441 h/[hari ke-3361/1 Sapar 1943 sj].,
[Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m] 2020 m.””].,
*****


Tidak ada komentar:

Posting Komentar