Senin, 01 Oktober 2012

iedul Buddha_ TEATER SPEKTAKULER.


[.,iedul Buddha_ TEATER SPEKTAKULER. ]
[ iedul Buddha_ Menyembelih @nak Manusia, TEATER SPEKTAKULER. ]
[ TEATER SPEKTAKULER_ iedul Buddha.]
[Naskah Pengantar (materi Kajian ilmiah.,) Revolusi Kedewatan, _ iedul Buddha., ].,
[Karya : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S. Pop. Saja[h.]. ].,
[ sebanyak Limapuluh [50] halaman ukuran Kertas Legal., ].,
[selamat membaca.,,, ].,
*****
[Loka Karya Nyata_ ; ].,
[ edisi  Jum’at Pon. 14 September 2012 m  s.d  Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m,].,
*****
[Catatan :].,
[sebagai catatan : ].,
[[sekedar “Pakeling “ : ].,
[Bila khendak mengkaji Catatan Tentang “Revolusi Kedewatan”:].,
[(Bila Khendak Mangkaji Catatan tentang Revolusi Kedewatan ini),].,
[Catatan dari Revan affandie, S.Pop.Saja[h.].,
*****
[Mengkhendaki mendapat [tentang] Ilmu Ilham, ].,
[Ilmu yang tidak “nukil dan tidak anggitan”/ Alhikmah.].,
*****
[Ilmu Ilham / Ilmu Alhikmah : ].,
[(sebagai Penegas dari) : ].,
[Penegas dari Qs.AlQodar:[1], Qs.Albaqoroh:[(269)+(37)], Qs.Asyuraa,:[51].].,
[ lakunya adalah (sebagai berikut di sebut dibawah.):].,
*****
[Lakunya adalah : ].,
[(1,) Taubat Nasuha.].,
[(2,) Mengatur Pola Makan yang sehat (yang banyak Mengandung Vitamin/Vegetarian) / [Puasa].].,
[(3.) Jangan Makan Daging Hayawan dari Binatang yang Disembelih,].,
[(4.) Tinggalkan Sifat tamak, sifat benci / dendam.].,
[(5.) Lakukan Perbuatan Buddhi Pekherti.].,
[(6.) Tapakur Musyahadah diwaktu malam.].,
[(7,) Serah diri sepenuhnya Kepada Kehadirat Yang Maha Kuasa, Menjadi Mukminislamkaffah._red.].,
[(8.) Berdo’a dan sabar Ikhlas dan Istiqomah.].
[Demikian semoga sampai pada tujuan : ].,
[sampai pada : ” Shirootolmustaqiim, shirootholladii[na]an[‘]amta,,,”. Penegas dari Qs.Alfatihah :[6,7].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****
[Sukatani_ Cilamayawetan.Karawang. Jum’at Legi. 14 September 2012m.].,
[Krawang.  Jum’at Legi. 20 Dulkangidah Ke-2. M_Pi/1945 Sj/1433 H/ 2012 m.].,
[@.n. Pemilik Wangsit Wahyu Keprabon,].,
[@.n. Galuh Separakanca[h.]/ Galuh Jawabarat.].,
[Hormat Saya [Aku_ Ahmadalfaqir.].,
*****


[ditanda tangani dengan Materai Rp. 6.000,].,
[ Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]

*****
[Catatan (tentang) Revolusi Kedewatan_ iedul Buddha., ].,
[ TEATER SPEKTAKULER :].,
[“iedul Buddha_ Menyembelih @nak Manusia,”].,
[“Iedul Buddha,”].,
[Sanggar Teater : Titik koma Trijaya Sakti,].,
[dalam Serial Pagelaran Galur sacral “ CUNGKRING DADI RAJA DIBUMI MAYAPADA INDONESIA RAYA”]
[Penulis Naskah Pagelaran : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop.Saja[h.].].,
[E-mail : Tatangafandie@yahoo.co.id, facebook: Revan Affandie Sajah / Blog : tatang.afandi590@gmail.com, Blogger: spirit of Tatang.].,
*****
[“ iedul Buddha”].,
*****
[dipagelarkan oleh Sanggar Teater :].,
[Sanggar Teater  : Titik koma Trijaya Sakti.].,
[Pimpinan            : Ahmadalfaqir.Tatang Revan Affandie,S.Pop.aja[h.].].,
[Alamat Sanggar : Jl.Singaperbangsa, Sukatani Rt.017/08, No.141.].,
[Alamat Surat      : E-mail       : Tatangafandie@yahoo.co.id
                                : Blog          :tatang.afandi590@gmail.com
                                : Facebook : Revan Affandie Sajah / Blogger : spirit of Tatang
                               : Contak Person [SMS] : Hp. 0856 1366 85t / tatang afandi.].,
*****
[“ Iedul BUDDHA “.,
*****
[“Maha Karya dari Sanggar Titik koma Trijaya Sakti.”].,
[“Menyuguhkan Pagelaran Segar dengan Judul Mahakarya” iedul Buddha”.”].,
[“Karya : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop.Saja[h.],”].,
[“Sumber Inspirasi Ilham Bersumber dari “Wangsit Wahyu Keprabon,”.”].,
[“Wangsit Wahyu Keprabon Miliknya Mbah.Kyai. Kalidaon Galuh.Manggungjaya,”].,
[“[@.n. Mbahdalem. Kyaikalidaon. Raden Adipati Khertabumi. Singaperbangsa, Alaziiz.]”].,
[“[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.].]”.].,
[“[tertanggal: Minggu Kliwon, 1 Sapar 1943 Sj/17 Januari 2010 m, Pukul. 12.00 Wib Cilamaya.]”,].,
*****
[“Lakon Pagelaran Galur Sacral dengan Judul “ iedul BUDDHA” dalam Serial [Pagelaran inti],”].,
[“Serial_ “ CUNGKRING DADI RAJA DIBUMI  MAYAPADA INDONESIA RAYA.”.”].,
[dibagi dalam tiga(3) episode :].,
[Episode I   : Lakon Pagelaran Galur Sacral “BANGBANG DIKUDETA”,].,
[Episode II  : Lakon Pagelaran Galur Sacral “Pimpinan Kerakyatan Hikmat Kebijaksanaan.”,].,
[Episode III : Lakon Pagelaran Galur Sacral “Pimpinan Atas Kerakyatan Sang.RatuadilMaha Bijaksana.],
*****
[Serial :” CUNGKRING DADI RAJA DIBUMI MAYAPADA INDONESIA RAYA.”,].,
[Naskah Pengantar ditulis di Sebuah Catatan, Catatan (tentang) “REVOLUSI KEDEWATAN”.,].,
*****
[ Catatan REVOLUSI KEDEWATAN:,].,
[Revolusi Kedewatan_ Catatan tentang Keadaan Waktu Menuju Kepada Keadaan Suatu Ketika,:].,
[1.Revolusi Menembus batas waktu pada suatu ketika penegas dari Qs.Yaasiin :[44],].,
[2.Sebagai Laku Sambung tugas dari Perjuangan Para terkasih yang dimaksud Qs.Alanbiyaa ‘:[25]].,
[3.Untuk Mempertegas tentang suatu keadaan tentang Subjek Penegas dari Qs.Albaqoroh :[30],].,
[4.Sebagai Laku tentang Subjek sambung tugas yang dimaksud pada Qs.Alan’aam :[124_ta’ sukun],].,
[5. Sambung tugas Untuk Menyampaikan tentang suatu Berita Penegas dari Qs.Albaqoroh :[25],].,
[6.Sekaligus tugas Untuk Menyampaikan Suatu Peringatan Penegas Laku dari Qs.Albaqoroh :[124],].,
[7.Untuk Sambung tugas Mempercepat Mewujudnya  yang dimaksud Pada Qs.Albaqoroh :[58],].,
*****
[:”REVOLUSI KEDEWATAN_ Revolusi Nol(0)/720 derajat_ iedul Buddha.,:].,
[Merupakan Lok a karya Action Success : ].,
[ Untuk Menjadikan Keadaan (tempat dan @Subjek , pada Suatu Ketika, ].,
[ (Keadaan Menuju Lebih Baik_ Menjadi Sangat Lebih Baik.) Penegas Qs.Yaasiin[58],].,
[1.Mempertegas tentang Laku Pengamalan Pancasila Ke-[5],]” Mewujudnya_ Keadilan Sosial.”,].,
[2.Mempertegas Keadaan Kerakyatan dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan/ Pancasila Ke-[4],].,
[3.Mempertegas Keadaan” Kemerdekaan Abadi Bagi Kerakyatan “/ Pembukaan UUD 1945 @lenia 2,].,
[4.Mempertegas Keadaan “Suatu Bangsa terbebas dari Penjajahan_”/Pembukaan UUD 1945 @lenia 1]
[5.Mempertegas Keadaan Mewujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia/ UUD 1945/4.].,
[6.Mempertegas Bahwa BUMI INDONESIA RAYA: taman Swarga Bagi Kerakyatan/ Qs.albaqoroh; [58].,
*****
[Catatan (tentang) REVOLUSI KEDEWATAN ditulis dalam (sebuah) tulisan “SASTRAJINGGAKRAMA”,].,
[“Sastrajinggakrama adalah tulisan yang bicara mewakili Sang Pembuat Judul untuk menyampaikan isi Tujuan Maksud Lakon Pagelaran yang khendak disuguhkan kepada Khalayak, sbg ”Media Penjelas”.].,
*****
[“Catatan “REVOLUSI KEDEWATAN_ Revolusi Nol(0)/720derajat-_ iedul Buddha”,].,
[Catatan “Menggapai Negeri Istana Kemerdekaan Abadi Bagi Kerakyatan Indonesia.”,].,
[Sebagai Laku dari Pancasila Ke-2 untuk Mewujudkan Tujuan dari Pembukaan UUD 1945 @lenia 4,].,
[“Mewujudnya Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ditahun 2020/tujuan UUD 1945.]
[Tujuan Akhir dari yang dimaksud Qs.Albaqoroh:[30] yaitu Pancasila Ke-2,menjadi Subjek Qs.Alfajr[27]
[Sebagai Penjelmaan dari Catatan Revolusi Kedewatan adalah “Misi Revolusi Kedewatan,”].,
[Misi Revolusi Kedewatan adalah Misi Revolusi Nol(0)/720derajat (adalah)_ iedul Buddha.,].,
*****
[Misi Revolusi Kedewatan_ iedul Buddha:,].,
[dan Kepada Khalayak selamat membaca Materi Pengantar “iedul Buddha” pada  Catatan Revolusi Kedewatan yang sudah berbentuk tulisan _ tulisan Sastrajinggakrama,/ Revan Affandie, S.Pop.Saja[h.]
[“Sastrajinggakrama :,].,
[“Tulisan Sudah di jelaskan sebelumnya dalam Catatan (tentang) “Revolusi Kedewatan”.].,
 [E-mail : Tatangafandie@yahoo.co.id, facebook: Revan Affandie Sajah / Blog : tatang.afandi590@gmail.com, Blogger: spirit of Tatang.].,
[Materi Dijelaskan Di Catatan REVOLUSI KEDEWATAN_ Baca !!!.,].,
*****
[Catatan Revolusi Kedewatan_ Sastrajingga Krama I.].
[Revolusi Kedewatan.,,,].,
*****
[ REVOLUSI !!!.].,
[ SASTRAJinggg@kram@/@2#@}}}}}}.,].,
[REVOLUSI,!!!.,,,,,,,,,,,,].,
[@#Qs.Alannazi’aat[1/@#2#[}}}.,].,
[Trijaya Sakti, (10:3=3.333,,,)(Titikkoma Berlanjut sampai tak terhingga.,].,
[Titikkoma erlanjut sampai tak terhingga., ([.,].,.).,].,
[([Catatan : tulisan.,]).,([tulisan.,,,]), sampaiTAMMAT.,TABBAT,].,
[sampai TAMMAT, TABBAT, Titikkoma Berlanjut sampai tak terhingga.,].,
[Trijaya Sakti, Sastrajingga Krama,].,
[Sastrajingga Krama., Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S. Pop. Saja[h.].].,
[“Jara Sabda_ Cungkring Dadi Dewane Kemanusan.”,].,
[“Cungkring Nguji Jasa_ Cungkring Gugat Kedewatan,”.].,
[“Cungkring Gugat Kedewatan, Sampai Pada : Bagel Buntung Mendapat Kaki Sejatinya,”].,
[“Bagel Buntung Mendapat Kaki Sejatinya dari Kedewatan.”].,
[“Cungkring Gugat Kedewatan”, dengan Misi :].,
[“Revolusi Kedewatan, Nol [0]/720 derajat_ iedul Buddha,” ].,
[Misi : Action Success “ Cungkring Nguji Jasa, Bangbang Dikudeta.”.].,
[“Menggapai_  “Negeri Istana Kemerdekaan Bagi Kerakyatan.” ].,
[Mewujud di tahun Ke-10 Penanggalan Krawang, Kalender KONGRUEN,].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA,  Akad  Kliwon. 1 Sura Ke-10/1953 Sj/1441h/2020m.].,
[tapat ditanggal. Minggu Kliwon. 31 Maret 2019m/25 Rejeb 1952 Sj.].,
*****

[Trijaya Sakti, Sastrajingga Krama : ([.,,,].,).,
[“Astina Raya, Indonesia Raya.,,,].,
*****
[Wahai Kerakyat@n.,,].,
[ Mari Seraya, Serentak.,,].,
[Revolusi !!!.,,,].,
[Revolusi Negara Indonesia, Menjadi Negeri Indonesia Raya.,,].,
*****

[ Revolusi..!!!}}}.,].,
[REVOLUSI Kedewatan.}}}.,].,
[ “SASTRAJinggakrama_SimaNya : Sang. GATOTKACAMud[dh]@,Al@nnazi’aat :[1],].,
[Sambung tugas dari  Ruwatan Wayang Purwa Pagelaran Galur Sacral,].,
[ (dari) Kidalang.Haji.Anom Rusdi].,
[Pagelaran Galur Sacral, Langen Budaya_INDRAMAYU. Jawabarat].,
[telah di Pagelarkan di Sakralkan_ di Kampung Apurpelelangan].,
[Desa.Muarabaru.Kec.Cilamayawetan].,
[Kab.Karawangjawabaratbagianujungtimurlautkota Karawang/ Ruwah 1945. ].,
[Walhasil :].,
[([S[i].Gopes yang terpilih,da[dh]i]dewatanme[@]nus[i]a.].,
[“Cungkring Dadi Dewane Kemanusan_”].,
[Kidalang. Haji. Anom Rusdi._Langen Budaya.].,
[ReVolusi Kedewatan._REVOLUSI Nol[0]derajatmenujuse-Mesta,].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****
[Kerakyatan.,,,].,
[Kemarin… red}].,
[“{‘Perjuangan belum selesai, Khendak @ku selesaikan.,,,’}”].,
[“{Menghantarkan Kerakyatan kedalam istana Kemerdekaan @badi.Qs.yasin[(44+58/59)}”].,
[ tujuan [Akir_]Selanjutnya Dari Pembukaan UUD 1945, Alenia 4. /IR. Soekarno, dkk.}”,].,
*****
[Wahai Kerakyatan.,,,},].,
[Kami (Burung Garuda Pancasila dan Sang.Merahputih.) terbang jauh,}].,
[Terbang tinggitingi setinggitingginyatinggi titik i_[i]…,}].,
[Setinggi Hingga sampai di[pada]dasarnya Samudera Saka Hindhia.}].,
[Dan Kami[pun]Menyelam[i] sedalamdalamnya dalam hinggasampai pada……].,
[Pada Dasarnya [i]Lohmahpudz Sy[i]dhraatul Mun[tha]ha.}].,
[Lalu [Kami] te[rr]bang dinusantara,,,,,}].,
[ku [Kami] mendengar Negeri nanelok Jelita Sedang Menangis “Ketuwon”}.].,
[Khendak Ku [kami] temui, ada @pa Ger@ng@n {!!!}…..}].,
[Kendak ku berikan buah Khuldi, Jaitun dan [thin]., Untuk {nya_@/2},].,
[buah dari Oleholeh d[{i }] Keadaan S@ya bersama Kawan Pec[{in}]ta @alam,}].,
[ berada d[i]tengah-tengahnya, [ya] d[{i}] tengahnya Kawah Ratu.Kota BOGOR.}].,
[Khendak @ku [kami] ber[i]kan sebaga[i ] obat Supaya Engkau tersenyum Cer{[ia]}.].,
[“[{Supaya t[{i}]dak Galau_ Kacaubalau/Ruwed Ngampred_Acakacakan/ tema 2012.}]”].,
[untuk S[i]nggah Selamanya d[i]Panta[i ] Pelabuhan Ratu, Gunung S[a]nggah Buan[a],].
*****
[Neger[i}ku _].,
[Negri Kita_Neg[e]ri Kami Sekalian] yang [e]loknanj[e]lita.,,,,].,
[mas[i]h mengal[i]rkan A[i]r madu dar[i ]Sunga[i ] P[i]rdaus, ].,
[mengal[i]r dari Curug Santr[i]}.],].,
[ {Curug Santr[i]_ Curug Gunung. S[a]ngggah Buan[a]_Pangkala[n]. Kota Perjuangan.}].,
[Percayalah [Air] madu akan sampa[i]pada[mu] Menjad[I] [Aer][D]harma, yang Man[i]s.].,
[{“Santai Bermalem Mingguan Purnam@[{Sebaga[i ] teman Sant[ai] untuk Ngewedang, ].,
[samb[il ] Mengh[i]s[a]p Rokok[.] J[a]rumsuperApachecigarol[l]ase,].,
[diPantai Cibendotanjungbaru_,].,
[Ciparagejaya.Tempuran.Kota P@ngkalPerjuang@n.Karawang”}.].,
[“untuk dapat berbag[i ]rokhmat,].,
[ Rakhmat dan Kerokhmatan bersama Si Ann@ba’a[33@2.].}].,
[“oh…..Ann@ba’a [ku] {33@2.Jimat.Mustika Merah delima Lintang Kherti Anni’imah.”}].,
[“Oh…[Tanjung Baru], [Pantai Pelabuhan Ratu] dan [Gunung. Sanggah Buana_]...”}.].,
[“{Pelabuhan Ratu, gunung.SAnggah buana adalah Tempat Peristirahatan terakhir.}].,
[oh,Gunung.Sanggah Buana, Pelabuhan Ratu_Pelabuhantanjungbaru_Qs.Alpajr[30]”].,
[“{Pelabuhan Ratu Adalah Tempat berlabuhnya @ku[kami_Kita] kampu[a]ng ].,
[Tanjungbaru_ [i]stana Keme[rr]dek[aa]n @badi. Istan@ya@s[in] rt.44/58.@2}”].].,
[“Kampung.Tanjungbaru[me]Ngidul[nya]Manggung Jaya_[Ngi]dule PULO BATA{???”}].,
[‘{Pulo BATA_ Ba’ Ta’,].,
[Iqraa’@_[ba’,bi’,bu’_[{(bu)}].={[i]edul [Bu]ddha.}_BORROBUDDUR.}’].,
[‘’{ Revolusi_ BO[RR]OBU[dd]UR. Revolusi Ke[{dewa}]t@n.}”].,
[‘{ REVOLUSI Kedewatan_ Revoalusi Baddrana[i][n].}’].,,
[‘[ 14 Jum’at[D]al Ak[h][i][r].1945 Surajawa dengan 6 Mei 2012 masehi, Waisak 2556‘].,,
[Akad Kliwon, Jum’at [D][a]l@k[h][i][r], 14/1945/1433/2012/2556/,].,
[ Akad Legi,  1 Sura 2016 Masehi.].,
[Akadleg[i], 1 Sura 1949/1437/2016/2560.Hari_2017 adalah PerjanjianAkadlegititikhenti.].,
[Akadlegi, 1 Sura/2560_Aka@dleg[i] [dar[i] masa_PERADABAN INDONESIA.Bratasen@.,].,
[ Theand_ TAMMAT.­_ T  A [ MMM]  A  T._“ TAMMMAT.”].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[}}}Revolusi Kedewatan_].,
[Qiyamat_ KIAMAT. {titik_ red}.].,
[”MATAHARI TELAH TERBIT DIUJUNG BARAT,di Timurlaut Pantai Tanjungbaru.”}].,
[ Minggu Kliwon, 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 j, Jl.@45.Kenangajatiwangi].}}}.,
[PURNAMA Khendak Menjadi Penerang Jagadraya Se-mesta.].,
[Purnama_14 @{5}Dalakir 2556_Jl.Jimat.Mustika Lintangkherti _ Bo[rr]obudur.].,
*****
[PERADABAN INDONESIA.].,
[(Masa_PERADABAN INDONESIA.)].,
[KRAWANG{Kerakyatan Sebumimayapada setitik i {Indonesia Raya.}.].,
[ Penanggalan KRAWANG, Kalender KONGRUEN_Tahun MATAHARI II (Surajawa II),].,
[Masa_PERADABAN INDONESIA}].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****
[Catatan-catatan Sastrajingga Krama.,,,].,
[Catatan_{Catatan-catatan_ telah disiapkan (!!!).}].,
[CATATAN-CATATAN_ Aa. Revan Affandie, S.Pop.Saja.@2. KRAWANG[45].}].,
[ PERADABAN INDONESIA.].,
[Menuju AlamNegeri Sang yang_[Negeri Kerakhmatan,_Red,]_Red,].,
[_ Untuk Mengukuhkan Keimanan…].,
[Menuju Menjadi MANUSIA AGUNG_[Red_].,
[Berbuddhi Pekherti Luhur, Guna Mewujudkan_[Menyegerakan_Red,].,,
[(Pancasila.5. Keadilan Sosial) “Keadilan Sosial “Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia)].,
[Indonesia Negeri_BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR.].,,
[GEMAH RIPAH REPEH RAPIH,GEMAH RIPAH LOHJINAWI_Red,].,
[ Urip tentrem Ademayem sampai @kirnya Zaman_Qs.Yaasiin[58],Qs.Alpajr{30}].,
[Taman Pirdaus Daarussala@m @sshidiqiyyahshiddiiqiyyah ilaahiin,alma’wa@a,,].,
[ KRAWANG_Bumi Kerakyatan Sebumimayapada set[ii]k [i]_indonesia Raya.}].,
[Krawangset[ii]k, t[i]t[i]k nyaSejagad Raya Semesta, ].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[INDONESIA Ray@/@3#2020masehi/thn.ke_10/M_PI/1953.Qs.Alpajr[27+30]].,
[TamanPirdausdaarussalamwarrohmah@sshidiqiyyah siddiiqi@lap.linggawangi.].,
[PERADABAN INDONESIA.@lap.linggawangi.Jl.GaluhSILIWANGIcilamaya].,
[Memasuki “istana Kemerdeka@n @badi”_Qs.Yaasin[44+58]}”].,
[Qs.Yaasin[44+58]_Jum’at @gung,Jum’@t Pon, 29 Pasa 1945 Sj-17 Agutus 2012 m].,
*****

[MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2014/ PEMILU PRESIDEN RI/NKRI.}].,
[Indonesia @2014_ Menuju Negeri yang Berdaulat Kemakmuran Kerakyatan ,].,
[Mempercepat Mewujudnya_ (Pancasila,5.),].,
[“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Kerakyatan Indonesia.”].,
[Menuju Negeri_ ;].,
[“Negri BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR”_Qs.Alpajr@30.saja[h]}.].
[“J@mrud Khatulistawa,”].,
[adalah “Negeri Indonesia Swargaloka  taman Firdaus Arrahmahwanni’imah.”.,
*****
[Indonesia………….].,
[Dengan Hamparan Tanah Persada Bumi Pertiwi Nusantara,].,
[Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dari paling Ujung Merauke ( Pulau P@apua),].,
[ hingga paling ujung Meruke (Pulau Sumater@._) yang amat teramat sangat subur untuk dapat,].,
[ dikelol@ sebagai bekal Penghidup@an  untuk [dapat] subur  hidup penuh Makmur untuk ].,
[mencapai Kehidup@an yang maha Sej@htera Sent@us@._].,
[Hidup Penuh Kedam@ia@n,Tentrem hingga @kirny@zam@n_Qs.Ya@siin@44/58.].,
[BumimayapadaIndonesia Negri nan elokjelit@ Bid@dari Kemb@ng Kusumawijayabangsa_,].,
[ Kembang Kusumawijayabangsa,Qs.@lpajr,30/33@2.@nnaba’a].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****
[KALIMAT PENGANTAR I.].,
[BISMILLAAHIROHMAANIRROHIIIM.].,
[Salam Galuh  Lestari,]_REVAN@lap.Linggawangi.yasin[44]@#2.].,
[Dan seterusnya_Red.,].,
[ DEMI ALLAH, Tuhan Yang Maha Esa_S@ya Pertanggungjawabkan Sc@ra Lah[i]rbath[i]n.].,
[Sebelum dan sesudahnya catatan-catatan (ini) telah s@ya (@ku_) kumpulkan menjadi satu,].,
[ mirip seperti buku  yang telah diberi judul_ ].,
[“ CATATAN-CATATAN SANG YANG MUHAMMAD SURYA NINGRAT,Saja[h.].” ].,
[Dari lubuk B@thin yang terdalam, Khendak say@haturkan mengucap Rasa Syukur, ].,
[Berterimakasih dan menyampaikan Salam Sembah Kepada Para Pendahulu-Pendahulu Saya].,
[(@ku_),bahwa atas kehadirannya menjadikan kehidupan say@ ( @ku_)].,
[ jauh lebih baik mempunyai makna, untuk dapat diperbuat sebagai Perbuatan laku Buddhi, ].,
[Bertatakrama,Bertutursapa, andapaasor kepadasesama Manusi@, ].,
[Menjadi Manusia yang mempunyai Rasa Cintakasih, Rasa Welasasih,dan Penuh dangan Perbuatan ].,
[Laku Kasihsayang Menyayangi, untuk dapat Bersanding hiduppenuhdengan Rasa Nyaman dan ].,
[Damai hinggaBatas Waktu takterhingg@ Qs.Yaasiin@44[58], Qs.Pajr@30#2/Musick ],].,
[d@n pada awal dan @khirnya, Ucapan RasaTerima kasih dan sampai[kan]an Ungkapan ].,
[SalamSembah serta Penghormatan yang Agung , dengan ( Memohon) Ridho Allah.].,
[Subhanahuwata’allaaa,,Saya (@ku_) [ter] Sampaikan Kepada yang Paraterk [@/2]asih_].,
[1.Gusti Allah, Subhanahuwata’aalaaa Al’aziizulzalalahala’alaaaa@,,,,,,,].,
[2.Kangjeng Rosul. Nabiyullah. Adam Majaji, ‘alaihissalaam, Alawwal Asshiddiq.].,
[3.Kangjeng Rosul. Nabiyullah. Nuh, ‘alaihissalam,Al-@khir Asshidiq.].,
[4.Kangjeng Rosul.Nabiyullah. Ibrahim Kholilullah, Al-@had Asshiddiiq.].,
[5.Kangjeng Rosul.Sang Buddha. Siddharta Gautama, Buddhisme @lislam ka@[ff]ah Asshiddiq.].,
[6.Kengjeng Rosul. Isa Almaasih, ‘alaihissalam ,Al-islam Rakhmatan [b@] @nna@s @sshiddiq.].,
[7.Kangjeng Rosul. Muhammad, Al-kariim Rakhmatan lil’aalamiin,Al-Wustho@sshiddiq, SAW.}].,
[8.Yang terk@sih:_ Sangr@tu. Ny@i.Roro kidul, @ljamiilatulkhumairohanni’im@hw@rrohm@h.].,
[9.Mbah@bdidalem. Kyaikalidaon.RadenAdipati Khertabumi. Singaperbangsa, l,@aziiz.Karawang].,
[10.Mbah@bdidalem. Kidalangsepuh.Kyaisepuh. Sunan Kalijaga, Alnnurullahutaalaaa,].,
[11.Mbah@bdidalem. Sinuhun. Kibagus Buyut Arimah, Alpaqiir.].,
[12.Mbah@bdidalem . Mama Lingga Pringga Jatiwangi, Al-Qoodiim_@lap.Linggawangikrawang.45].,
[13.IR. Soekarno_ Presiden RI_ [{The President People Indonesi@n to Negri Indonesia Raya Next.].,
[14.Keluarga Besar P@ra Pe[rr]ju@ng[@n] Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. diNusantara.].
[15.Keluarga Besar [Bangsa] Kolonial Belanda_ terimakasi @tas Kehadiranny@ dibumi Indonesi@.].,
[16.Keluara Besar [Bangsa] Jepang @atas Kunjunganny@ dibumi Indonesi@.].,
[17.Keluarga Besar [Bangsa] Portugis @tas Kunjunganny@ dibumi Indonesi@.].,
[18. Keluarga Besar [Bangsa] India_ terimakas@h atas Hubungan baik dalam hal Perdagangan.].,
[19.Keluarga Besar Pahlawan REVOLUSIkorban G.30.S.PKI,[Salam Hormat Agung Sentausa,/Revan],
[20.DR.Mohammad Hatta_ Wakil Presiden RI.].,
[21.Jendral.Haji. Muhammad Soeharto_ Presiden RI.].,
[22.Prof. DR.IR. Haji. BJ. Habibie_ Wakil Presiden RI.].,
[23.Kyai. Haji. Abdurrahman Wahid_ Presiden RI.].,,
[24.Bunda. Hajah. Megawati Soekarno Puteri_ Wakil Presiden RI.].,
[25.DR.Haji. Susilo Bambang Yodhoyono_ Presiden RI.].,
[26.Prof.DR. Budiyhono_ Wakil  Presiden RI.].,
[27. dan seterusnya,,,,,}}}[_ red.].,
[28.Kang. Hadi S@ja, Mentor Pecint@Al@m “RevAl”_ Cil@may@Jl.Singaperbangsa.].,
[29.Kyai@nom. Drs. Cecep Marwoso_ Jl.Kota Pangkal Perjuangan, Karawang 45.  ].,
[30. Drs. Haji. Mamad Harry Sulaiman_ Kepsek SMA Negeri 1 Cilamaya/ 2002.].,
[31. Kidalang@nom. Haji. Anom Rusdi_ Langen Budaya . [ Dalang Wayang. Jawabarat. ].,
[32.Kidalang@nom. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Giri Harja 3.[ Dalang Wayang Jawabarat].,
[33. Kidalang@nom. Amudi Nata Swara_ Jati Swara. [ Dalang Wayang Jawabarat].,
[34. Kidalang@nom. Hengki Mukhtar_ Tumaritis 3. [ Dalang Wayang. Jawabarat.].,
[35.Kidalang@nom. Kusmanto, Haji Tomo_ Langen Kusuma Putra_[ Dalang Wayang.Jawabarat.].,
[36.Kidalangsepuh.Haji.Umar Almagfurullah_Jl.C@ilempung tanjungbaru Pasirjay@_Cilamaya.].,
[37.Segenap Keluarga Besar Sinden Wayang Purwa dan Wayang Golek_ Jawabarat.].,
[38.Kang. Kangjeng. Emha Ainun Nazib_ dan Segenap keluargabesar Buddhayawan indonesi@.].,
[39.Bapak. Permadi dan Pak. Sujiwo Sutejo_ Seniman Senior Indonesia.].,,
[40.Haji. Baridin Abdul Ajid_ dan Segenap seniman Senior Dalang Tarling Cirebonan. Jawabarat.].,
[41.Hajah. Nyai. Dariyah_ dan Segenap Srikandi Senior pelaku seni tarling Cirebonan.].,
[42. Mendiang. Kang. Yoyo Suwaryo_ Seniman Tarling Cirebonan_ Jawabarat.].,
[43.Teteh. Diana Sastra_Dian Prima Entertainment_ Jawabarat.].,
[44.Teteh.Dewi Kirana, Hj.A@s Rolani, Nunung Alvi, Lusiana Dewi, Mimin Denok, Rini Cholisza, dkk.]
[45.Segenap Keluargabesar Seni T@ri Jaipong, Tataran Padjajaran Bumi Jawabarat.].,
[46.Bang. Iwan Fals_ dan Segenap Keluarga Besar Oi {Orang Indonesia}_ Seniman.Jakarta.].,
[47. K@ng. Haji. Darso, Seniman Parahyangan Padjajaran_ Jawabarat.].,
[48.Kang. Doel Sumbang, dan Segenap Senim@n Parahiyangan Jawabarat_ Seniman Indonesia.].,
[49.Musisi SLANK, dan Segenap Keluarga Besar Slengker Se-Indonesia Raya_ Senim@n Indonesia.].,
[50.Mendiang. The. Nike Ardila, dan segenap Keluarga Besar Pecinta Karya Teh.Nika_Indonesia.].,
[51.Mussisi Peterpan_ Moc. Nazril Ilh@m, dkk dan Segenap Sah@bat Peterpan Se-Indonesia Raya.],
[52. Keluarga Besar_Sambilempeng Undergrounders Fuckmilly_S.U.F. Warior Musick_ Sukatani.].,
[53.Keluarga Besar Guru dan @lumni_ Sekol@h D@s@r[SD] Negeri. Kertabumi_ Sukatani. ].,
[54.Keluarga Besar Guru, @lumnie dan Sisw@/Siswi _SMP Negeri 1 Cil@m@y@_ K@r@w@ng.].,
[55.Keluarga Besar Guru, @Lumni dan Sisw@/Siswi_SMA Demak.Negeri 1 Cilamaya_ Karawang.].,
[56.Keluarga Besar @Lumnie dan Siswa Pecinta Alam “ Mayapada SMA Demak Negeri 1 Cilamaya.].,
[57.Keluarga Besar @lumnie Pecinta Alam “ Kus@p@“ SMA Negeri 1 Jatisari_ Karawang.].,
[58.Keluarga Besar Para Pe[n]cinta Al@m Se-Kabupaten Karawang,].,
[59.Keluarga Besar Pemud@ Serik@t Buruhtani Sukat@ni, Cilamayawetan.Karawang.].,
[60. Keluarga Besar Pemud@ “Karang Tarunaa Tri Bh@kti_Sukatani. Desa Sukatan[i].@/45.].,
[61.Keluarga Besar Pemerintahan Desa Suk@t@ni_ Kec.Cilamayawetan_Kab.Karawang.].,
[62.Keluarga Besar R@dio CBS. 92,3 FM, R@dio_Rawagempolwetan_ Cilamaya_Karawang.].,,
[63.Keluarga Besar R@dio S@nghyang Sri 92,5 fm_ R@dio Suk@tani fm. Karaw@[ng].,
[64.Keluarga Besar Radio Buruht@ni “ GAYA @m” Kampung. S@ntri. Ds.Suk@muly@. Cil@may@,].,
[65.Keluarga Besar “DPC_SBMI [Serikat Buruh Migran Indonesia] Karawang_Boby Alwi Cs.].,
[66.Keluarga Besar Rumah Sakit Reh@bilit@s[i][Jiw@]“GR@HIT@HUS@D@”Dr.Susi,S,B@ndung.].,
[67.Keluarga Besar Rumah S@kit “ Dewi Sri”_Dr. B@ringin, dkk_Karawa[ng]].,,
[68.Keluarga Besar LSM] Duth@ T@ni_ Abdul @rief, dkk. Karawa[ng].].,
[69.Presiden Amerika Serikat_ Y@ng terhorm@t, Mister. BARACK OBAMA_ Amerika Serikat.].,
[70.Yang terhormat Kepada; [Bangsa]Negara yang Sedang meneliti keadaan Luar A[@]Angkas@.].,
[71. Yang terhormat Kepada_Seniman film, {Para} Sutradara dibelahan Duni@ ‘’{KIAMAT 2012.].,
[72. Yang terhormat Kepada Sutradara dan Produser _Pembuatan Film Dokumenter_ se-Duni@.].,
[73.Yang terhormat Kepada Sutradara dan Produsear_Pembuat Film  Plora dan Paunase-Duni@.].,
[74.Keluarga Besar Para Pelaku Ajaran Suci Buddhisme_di Pulau Jawa dan Belahan Dunia.].,
[75.Kel.Besar Pengguna Penanggalan, i[m]lek, Waisak, Maseh[i], Surajawa ,Saka dan Hijriy@h.].,
[76.Keluarga Besar Para Pe[n]cinta Alam / Pelestari Lingkungan,di[dua[2],] belahan dunia.].,
[77.Keluarga Besar Seniman Degung,Jawabarat_Padjajaran.].,
[78. Keluarga Besar Seni Group Tarling Srikandi Pantura_ Jawabarat.].,
[79.Keluarga Besar Sisingaan Meong Kencana_ Rawagempolkulon, Cilamayawetan,].,
[80.Keluarga Besar Sisingaan N-Cita, Sinar Galuh, Rawagempolwetan, Cilamaya.].,
[81. Seniman Organe Wong Dewek Sukatani ; Intan Nada, Nada Puspita, Setia Nada, Alhira Nada.].,
[82. Yang terkasih Keluarga Kerakyatan Indonesia Raya di Bumi Pertiwi Nusantara Indonesia.].,
[83.Yang terhormat kepada para Pelaku Berita Media Massa/Wartawan_ Di Nusantara.].,
[Demikian Saya[@ku_] Haturkan , Semoga dapat  diterima dengan Penuh Rasa Ikhlas ,].,
[ Salam Hormat dari S@ya, Semoga Sekalian dalam Keadaan Damai dan Sejahtera, @aa[m][iii][n].].,
[Salam Galuh Lestari_”Qs_Yaasiin[(44)+(58)], Qs.Alpajr[27][28][29][30].Qs.Alfaatihah[‘2”].,
[Hormat saya].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****
[KALIMAT PENGANTAR II.].,
[Puji Allah, Yang Maha Suci atas KesempurnaanNya.].,
[Salam Galuh Lestari_ { REVAN@lap.linggawangi.Yaasiiin:[44][58].].,
[, [Allah]Yang Memiliki]Hari kemudian (Hari Yang telah Ditentukan_ Qs. Al-Faatihah:[4]),].,
[Akad Kliwon,  1 Sura Ke-0 / tahun Ke-0 / 1943 Sj / 2010 m. Tahun Kalender KONGRUEN,].,
[ Tahun Matahari II / Penanggalan KRAWANG_ @lapLinggawangi@RevanAffandie,S.Pop.Saja[h],].,
[Kliwon, 17 Januari 2010 m / 1 Sapar 1943 j / 2561 i/2554 w/ 1932 s/ 1431 h.@Qs.Al-An’am[124.].,
[Merupakan awal Memasuki Pintu Gerb@ng “ Kemerdek@[a]n Ab@di”,].,
[ Mas@_Peradaban Indonesi@, Penegas. [Qs.Annashr;[1][2][3]_Qs.Yaasiiin[44][58]/[59].,
[Dan Penegas Tentang [isi] Keberadaan yang dimaksud pada Qs.Al-Fajr;[30.]dari [27][28][29]}.].,[Masa_PERADABAN INDONESIA.” Merupakan Masa dimana hidup dengan caranya hidup,].,
[ dan kehidupan Manusia[ Manusi@ INDONESIA Ray@] Indonesi@/ Kerakyat@n Indonesi@,].,
[ Raky@t Bangs@ Indonesi@] sudah sangat teramat Dew@[sa]_ [Sa/sin Qs.Annaas[5]._ ,].,
[Melaksanakan Laku BUDDHImenjadi Pekherti Menjadi Adam Khalifah  di Bumi Pertiwi Indonesia_,].,
[ Menjadi Manusia “Annaffsulmuthmainnahkaaffah.”].,
[ Penegas yang dimaksud dari : Qs.Alpajr[27]+Qs.Albaqoroh:[30]+[31]+[32]+[33]+[168]+].,
[Qs.Alikhlas:[1]+[2]+[3]+[4]+Mengamalkan PANCASILA (Sakti)].,

*****
[Pancasila (Sakti) :].,
*****
[Pancasila]_
[1.][ Ketuhanan Yang Maha Esa.].,[Red, Dengan Makna:_].,
[“ [Para Tokoh Agama, Para Ulama, Para Kyai, dan Pemimpin Rakyat/Publik Pigur_ ].,
[Harus Shidiq/AwasKepada Dzat Yang Maha Melihat Dan Maha Mendengar,].,
[Agar (!!!) antara Dia dan Dirinya_[dirimu_Red,] Tahumengetahui [Terbuka Gerbang Hijab_ ].,
[Menjadi Adam Makrifat./Qoriib, Qs.Albaqoroh[186].].,  dan Ridhomeridhoi_ ].,
[( Menjadi Pribadi“Hurup NUNyang Berharokat Tasdid Fathah Pada Lafad_].,
[“Annafsulmuthmainnah,” Qs.Al-Fajr;[27.]” ) dan Sudah Mempunyai Sifat Awas/ Shidiq Kepada ].,
[Rosulullah_ Penegasan dari Qs.Albaqoroh: [186]+[208], Menjadi Pribadi“Hurup TA “ yang ].,
[Berharokat SukunPada Lafad _[jaaa”t” ]hum] Penegas  dari Qs. Al-An’am; [124]. ].,
[Menjadi Adam Mahdi_ Warosatul Annbiyaa’,  Menjadi Adam Khalifah,].,
[menjadi Mukminmuslimkaffah Qs. Almu[’]minuun[1].].,
*****
[Dengan Memahami dan Memegang empat (4) disiplin ilmu, ].,
[yaitu Ilmu[Syari’at], Ilmu [Tarikat)], Ilmu [Hakikat] dan Ilmu [Makrifat], ].,
[yang menjadi [dasar] ilmunya Nabi.Muhammad SAW, ].,
[yang [merupakan]  menjadi Rukunnya Agama. ].,
[Maka terciptalah Kerukunan Umat Beragama Didunia, ].,
[Sehingga Hidupnya Manusia Dibumi Damai Sejahtera Sentausa_ [Penegas_Qs.Yaasiin[44]+[58].].,
[Dan Bumi adalah Taman Surgawi_ [ Penegas,QS. AL-Fajr;[(27)+(28)+(29)+@30/#2.].,
[ASTINARay@MUSICK MERDEKA#2 Ch@[R]ititoyatimpiatu,Sabtu.14jul[i]201[2]].,
[: [in]@lap.linggawangi,KAMMPAKcs..,“[is]tama[n]pirdausMaqbaro[h]Kyaisepuh@bdidalem.].,
[Mamalinggapringgajatiwangi@lkhadim@lpajr[30]@annaba’a[@33#2]@Rra’@d[h],{1+2+3+4}],].,
[@TAMMAT@lap.linggawangiRt/017/08.No.14[4]1. Jl.GaluhSILIWANG[i]Kecepetsukatani].,
[MenujuJl.Galuh Manggungjaya Karawang, Kyaikalidaon.Raden.AdipatiKhertabumi.Singaperbangsa,]
[Menuju Jl.GaluhjatitujuhmajalengkaKi.BuyutBagus@rima/Ar[r]sitem.Kotamajalengka.].,
[ AdalahtamanPirdausmasadepantahunke_10/M_Pi/@lpajr:[3]yasin:[44+58], ].,
[@[R]ra’@d[h]1+2+3+4].,
[Maha Benar Allah atas Apa yang telah difirmankannya_[ Al_kitab].,
[Puji Allah, Dzat yang Mahasuci atas Segala KesempurnaanNya_ QS.Faathir: [1] s.d[45].].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****
[INDONESIA ku..].,
[Kemajuan Suatu Negara dapat dilihat dari Sejauh Mana Nilai Peradabannya [Peradaban Bangsanya],
[ Adab itu Sifat Ketuhanan yang Sifatnya:].,
[Rahmanrahim, Al-Adlu dan Al-Hakiiim, , Welas Asih, Berbuat Adil dan Berlaku Bijaksana.].,
[Manusia Indonesia Manusia yang Berad@b, (Pancasila_2.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.),].,
[Manusia Indonesi@ harus Secepatnya Berperikemanusiaan,].,
[{ Sudah Memasuki tahun ke-2. Masa_PERADABAN IONDONESIA, tahun Kalender KONGRUEN,].,
[ tahun MATAHARI II / Penanggalan KRAWANG. Qs.Attakwiir[1]+ Qs. Yaasiin[38]+[39]+ ,].,
[Qs.Al’Ashr[1]+Al_faatihah[4].Penegas Qs. Yasiin[44]+[58] dari [Alip harokat fathah_,].,
[Qs.Alfaatihah[1] s.d Qs.Annas [Sin harokat Kasroh];[5].].,
[{A@. Rasanya “Uya[h] [A@s[!!]n_ Qs.ya@s[ii]n. 44 /TAMMAT.the and,].,
[Selesai, Khatam, [Jum’at Kliwon, 1 Pasa 1945.Pukul.05.08.45wib@Lap.Linggawangi].,
[17 Januari 2010 bertemu di 1 sapar 1943 Surajawa, telah terjadi Gerhana Matahari, ].,
[( Matahari Berada diderajat 360derajat /0 derajat[barat _[9]_Matahari[(titik) poros jarum],].,
[:[timur Angka 3”[3] adalah Posisi Bumi tanggal,  Minggu Kliwon,17 Januari 2001/1 Sapar 1943,].,
[Surajawa, Pukul. 12.00 WIB.Berarti  Matahari telah Terbit dari Barat, ].,
[Bumi Be[r]revolusi terhadap Matahari, Bumi berotasi pada Sumbunya dan  Bulan Mengikutinya _].,
[Penegas QS. Yaaasiiin: [38],( 14 Ruwah 1939 Surajawa/ 8 September 2006 masehi_ ].,
[Terjadi Gerhana Bulan Total _Qs.Yaasiin[39], Jum’at Pon,14 Ruwah 1939 Surajawa ].,
[Pukul.02.00wib@lap.Linggawangi.].,
[:  [14 Ruwah,Posisi Posisi Bulan ada dibelakanng Bumi membentk garis lurus [180/0 derajat,].,
[(diukur dari ketiga sumbunya) Bumi tepat berada tepat diumbra Bulan,].,
[ (Gerhana Bulan Total/14 Ruwah 1939 Surajawa _Pukul.02.00 wib@lap.Linggawangi,].,
[Jum’atPon, 14Ruwah@Lap.LinggawangiSukatan, ].,
[/(14 Jumadil Akir 1945/2556. PURNAMA Pelangi,)],
[Pukul.22.30 -23.00 wib Sukatani@Lap.Linggawangi Minggu Kliwon, 6 Mei 2012 m / Waisak 2556_],
[Candi. BOROBUDUR_Jogja_Indonesia.],].,
[Kini telah sampailah pada saat yang berbahagia_ ].,
[Pembukaan UUD 1945 alenia@2  (Musick Merdeka #2@.Lap.Linggawangi sampai tak terhingga, ].,
[QsYaasiin [58].[Hidup sampai pada Suatu Ketika_Alam Kerakhmatan/ Alam Kelanggengan,].,

[dan Purnama  Setiap tanggal 14 Penanggalan tahun Surajawa Pasti Bulan Purnama,].,
[Bukti: Minggu Kliwon, 14 jumadil Akir 1945 Surajawa / 6 Mei 2012 :].,
[( Peringatan Hari Waisak _ Candi BOROBUDUR, Yogyakarta. Ke 2556. Terjadi Purnama Pelangidi ].,
[pukul. 22.30.WIB Cilamaya/14 Ruwah 1939 Surajawa _Purnama, BOROBUDUR_].,
[Birro_Kebaikan yang mengalir tanpa henti [seperti Purnama yang selalu berulang_Qs. Yaaasiin; [39].,
[ Purnama setahun 12 kali­_[Su[suhu]nan Kalijaga]./tanggal 14 Penanggalan tahun SuraJawa ].,
[Indonesia/ tahun Surojawa,[budur_ BulanPurnama/ Cahayanya diatas Cahaya_ ].,
[ Paling terangdiantara sesudah dan sebelumnya.],].,
[14 Ruwah 1939 Surajawa/ Jum’at Pon, 8 September 2006 masehi pukul. 20.00,WIB Cilamaya. ].,
[Purama [DANIYAL PURNAMA_[iii]_[@@@(M)iin]_[M]_[iii]_].,
[: [Tri jaya Sakti/Kidalang.H.Asep SunandarSunarya _Giriharja3. Bandung._[i];{???[L]}.].,
[telah Ridho Bahwa Bumi Pertiwi ini adalah untuk tempat Singgahmu diperaduan Keharibaan ].,
[Kehadirat Rakhmat dan KerakhmatanNya untuk Batas Waktu tak Terbatas_].,
[Kalender KONGRUEN, Penanggalan Menembus batas tak tak terhingga,].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA .(Karya J: Ahmadalfaqir.Tatang Revan@ffandie,S.Pop.Saja[h].].,
[ Baca Sampai Selesai; Keterangan Lebih Lanjut baca di :
 [E-mail : Tatangafandie@yahoo.co.id, facebook: Revan Affandie Sajah / Blog : tatang.afandi590@gmail.com, Blogger: spirit of Tatang.].,
*****

[Asra@ M@’Raj].,
[Asra Ma’raj.,,,,].,
[hinggaberhentidititik[.]80derajat_Sampaidi[K][a][’][A][B][a][h]]_[Ka’bah]].,
[manemukansin[Sin_darilapad.”@nnas.”_ Qs.Annas :[5]yangberharokatkasro]baca: ].,
[“Sin.”(0derajat:A+180derajat,Sin=[R]asa]Asin/180derajat.].,
[MenujukeSamudra[Saka_tahunsaka]Hin[d]dia,Lalumeminum@[i][R]nya_Rasa[Nya];Asin,].,
[Kemudi@nmenyel@medalam1934mmenujuke@tas/28maret2012masehi/5 Jumadilawwal ].,
[1945 Surojawa/5 Jumadilula1433hijriyah[tgl,1tahunSaka/1945 Surajawa.],].,
[mendapatSaka[Pasak]_ yangakanmenjadiharokatFathah[ta’in]dariAlippathah].,
[A[lhamdu_Qs.Alpatihah: [2]=dalem/Kasroh_dalemSekali_1934m=Kasro[h]tai’n,].,
[: [dibaca,;N[in].Kemudian menujutitik[.]360derajat,berhentidi[titik][K][u][,][u][B][a][h]_].,
[: [ku’bah[kubah] Candi. Borobud[d]ur,JogjaParangtritis,].,
[6 Mei2012masehi/14 Jumadilakhir1945 Surojawa/14 Jumadiltsaniyah1433hijriyah.].,
[diDetik.10.34.49.tepatmenujudetiksatuke-50,adalahsatu[1]detik50menuju2556WAISAK.].,
[KejadianPurnamaPelangi.dipukul.22.30Wib@lap.Linggawangi sampai Pukul.  23.00wib,].,
[Menemukan[hurupi[i][Alipdikasroh[i]Dibaca:[iiiSyin[N]].[Revolusi360derajat=Revolusi[“0”],].,
[derajat,lakutahundelapan [8] /2010 masehi adalahberjalanditempat,].,
[Hp.Nokia.1202V 04.03/29-06-99.RH-112©Nokia, Language:MD],].,
[Hp.dalamkeadaantidakterkunci,pence[tt]erus@ngkadelapan[8]/ketikse[6]layarpenuh].,
[@ngkadelapan[8]kemudiandisimpandi[Konsep]lalu[baca][!!!],].,
[hasilnya][adala[h],]tahun2010@ngkadelapanadalah@ngka[Nol][“0”]/berjalanditempat.].,
[beradatepatdititik”0.derajat”]TAMMAT.].,
[Penegasan tentang Laku Perjalanan 360/[”0”]derajat.[Revolusi [0]{[Nol]}derajat  adala[h];].,
[”0”derajatmenuju180derajatdiKa[’]ab[a][h]menemukan[Rasa]Asin,].,
[M]enuju[titik.(.)]70derajatadalahtepatdi[tiangSakalautSamurdr@[h]indiadan].,
[di[me]eminu[M][@irny@]ternyata [h]_[R]as[i][n]anya adalah [Benar_Bena[R][B}ena[r]Asin, ].,
[Menjadi[ha][k][ul]yakinmenjadiAsyin_Red].].,
[Menjadi[Syin_Sindiatasnyaadatitik3[titik[3]membentuksegitigasamakaki,].,
[[titiksatupalingatas][dua[2]titiksejajardi[bawah][kerucutke[atas_[‘]Ala[‘]_[a[l][aaa,,,,,,,,],].,
[adalah[Syin]kemudianmenujudititik[.]”360”de[RR]aja[t]di[tepatdititikpuncaknya]:].,
[: [K][u][,][u][B][a][h]_[Ku,bah][Ku’bah]_Kubah[nya] can[dh]i._BO[RR]OBU[DDU][R]_].,
[: [Birrobudduurun]_Kubahnya Candi Borobudur Rasanya[h]_ ].,
[: [R]asaberadatepatdititikKubah[nya_[[h],]_[Dibaca:[iiisyin_[Isi[R]asanya[Asin]].,
[adalah[iiisin]yaitumenjadi[Alam[r]asaangdisebutdenganbud[h][i][P][e][k][h][e][r][t][i]_].,
[Bud[h][i][Pek[h]ert[i],_].,
[Budipekerti. /[[R]asa[h][Nya][iiisyi[n][N_hurup[Nun]yangadadimaksudpadaQsAl-Fajr[27],].,
[ [27_,,A[nn][@nnafsullmut[h]ma[i][nn]a[h].],].,
[Muslimka[ff]ah.Qs.Al-Baqoroh[208]., Menjadi Buddiphekherti_Waisak,].,
[Kembali Pada Lahirnya@ajaranSuci _Ajaran[nya] yang  Agungdan Mulia].,
[menuntunmenjadi[kan] [suci] manusiasuci[kembali],].,
[Menjadi BI[RR]OBU{DD}[uu]{r},bersinarkembali_SepertiPurnamaditanggal ,14penanggalan ].,
[Surajawa_PURNAMA.].,
[Manusia[i]ndonesiah]aru[S]menjadi_Buddhieskembali.].,
[Menjadi Manusiayangsucisepertiterlahirkembalimenjadi Seorang @Subkek ”Bayi”,].,
[Menjadi Manusiayangmendapatderajatdarihakekatnya[lebaran] “iedulfitri. “].,].,
[29Pasaterakhir/1945 Surajawa /28Pasa 1945 Surajawa /M_PI.Krawang.].,
[DanLebaran[R]iy@[G]u[NG]adalahhariRi]yaya [R]aya[Gu][ng_].,
[Alannazi’aat:[1] adalah Lebaran “iedhul BUDDHA” yaitu melaksanakan laku taun delapan ].,
[KIAMAT 2012adalah Perintah Memotong Ism@il, _].,
[Kalau sebelum iedul Adha Memotong[i]smail menjadi kambing,].,
[Sang.Bu[t]ta Kalla:BEKKAKAK_Sembelehan@yamPotongPanggang­_,].,
[Nulakba[LL]a[tapi/1433 hijriyah /2012 masehi /1945 Surajawa,].,
[setelah [!_RevolusiKedewatan_@lasAma[R].].,
[memotong[i]smail Menjadi Kambing_[B[H]at[t]tara Kalla [N]Jaluk B[H]ul[KH]akak_].,
[Munah dengan Mengorbankan @nak ManusiaUntuk Menolak Ba[ll]a/ Alla[H].].,
[Manusia,setelah Hijrah Revolusi360derajat_ “Ied[dd]ul Bud[dd][h]a”_ ].,
[“ iedulBudha“/29Pasa1945 Surajawamenuju[10][Besar] [1945 Surajawa]danseterusnya,].,
[danseterunya takterbatas[penanggalan Krawang,Kalender KONGRUEN,tahun Matahari  II ].,
[(Surajawa II) /Masa_PERADABAN INDONESIA.]Menyembeleh Ismail Ke -2,].,
[yangdimaksud[i]smailke-[2]adalah[M]anusiayangmenjadi[P]ewaris[nya [Para]nabi:].,
[: [yaitu][Para]Ulam[@@] ataukaum[P]riyayi/Pewaris Para Nabi Yaitu:].,
[Para Ulama[Amil[lebe]/Penghulu Pencatat Nikah,Talak, Rujukdan Cerai  /Ustad/Ustadzah/,].,
[Muballig[h]/dan Para Keturunan Nabi: [yaitu]Para Habib[Wajib [‘]A[,][i][e][n]_].,
[wajib ‘@in menjadi [!]smail [ismail-ismailke-2berjama[‘]a[h].].,
[: [lakutaunwolu/2010 masehi. Lakutaunwawukapitu [7] /2012 masehi ,].,
[adalah[laku[Nya]Qs.Alkautsa[2]_ ,,,WA[NN]HAR[!!!]_,,,].,
[Dan[SegerakanlahQurbankanjiwaragamu]berqurbanlah[di[potonglehernyaeperti[Nabi] Ismail].,
[putra[Nabi]Ibrahimk[h]alilu[ll]a[h].,Maka[!!!],laksanakanlah ditanggal[10]Besar1945 Surajawa.].,
[: [Sura II]/[10]D[z]ul[h]ija[h]1433[H]ijriya[h]danseterusnya,].,
[Agar [k]ambing sempurna menjadi [i]smail_Renkar[makan]nasi].,].,
[Hehehhe, dan Ismail [hakikat[N](Nundisukun)yang dimaksud adalah ].,
[@salahsatu[1/@13[7].adalah [para]@Subjek dari (Para) : Kyaidan,/@ParaUstadz@Paraustadza[h],
[/@[ParaUstad/d[h]Muda yang Suka Ceramah ditelevisi: ].,
[Para Muballig[Da[‘]i Pilihan Pemirsa tv ANTV/@.M.AzhariNasution.,dkk].,
[ [Para]Ustad gaul[yang]sokartisyaitu:@.Ustad.Jepri,@ustad.Solmet.,@ustad.Maulana,].,
[@.Ustad Arifin Ilham,dkk,@Mamah.Dedeh,dkk].,
[ Hayohhhhhh kamu[ketempu[h]an].,
[ sudah lalawora menerangkan Kitab Qur’an belum Naik Gunung[@/2#eiger/eiGeR/] ].,
[sudah berani turun Gunung, ].,
[diperintahkan sama siapaka[mu]demi@llAh, Kalian Semua,TABBAT [!!!titik].].,
[Perintah dari penegasan Qs.Alka[uu][t]sar/SAR.[2’WA[NN][h[@r Laksanakandengan Segera [titik],],
[Laksanakan !!!, di tanggal Jum’at Pon, 10 Besar 1945 Surajawa /10[Ra]ya[Gu][ng], ].,
[tahun ini[Me][Nye]Seembeleh ismailKe-@/.].,Maskawin@Rp.2000perak.].,
[NyatedagingManusia]Sudah Sah,Sahadatnya,Sudah SyahLakunya,].,
[lakutaun Wolu/2010 masehi /[17]Januari[2010 masehi]/[(1).]Sapar1943 Surajawa_ harike: 2017]
[jatuhtepatpada AkadLegi,1Surake-6/tahun Matahari II, ].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA /2016 masehi,PenanggalanKRAWANG,tahunMATAHARI II .].,
[ tahun”wawu/2012 masehi Ka-Pitu[7],].,
[tinggal Pela[k]san[@@]nnya saja].,
[[@/diantaranya @.Ustad.Solmet dan Ustad.Jepri yang lebihduludipotong].,
[dihari[R]aya[A]gung[i]edul[B]ud[h]a/[10]D[z]ulhijah[1433[H]ijriya[h],].,
[: [H]ari.Jum[‘]at [Pon],setelah S[h]olat [i]edul [A]d[h]a/[B]ud[h]a/1945 Surajawa /2012 masehi.].,
[Pukulepatdi[de]tik.[10.10.10 Wib.bagian[i]ndones[i],].,
[sebaga[i]penghantaruntuk[M]enyambut[L]akutaunwolu taunwawukapitu[7],].,
[Laku “Perang Bratasena”, sebagai laku dari Pagelaran WayangPurwaMbah.Sunan. Kalijaga ].,
[dengan Lakon Pegelaran Wayangpurwajatiswarapanguraganc[i][R]ebo[n]yaitu lakonpagelaran,].,
[ “BATARA KAL[L]A [N]Jaluk Bulkak”./Kidalang@anom .Amudi N@[t]@ [S][W]@[R][A],JatiSwara_].,
[Panguragan. Kab.Ci[R]ebon, demi@llAh , [ sudah Pasti Rebon itu Asyiin],].,
[ pasti terjadiadanya menjelang PEMILU @2014./ RIBUT BESAR.].,
[: [RIBUTBESARRRRRR !!!!!.,]., ].,
*****
[demiMataharidan Rembulanyangsudahdi[G]ulun[G].,].,
[Penegasan ke-2##.[!!!] Jum,at Annaaba’ [2].Qs.Alkauu[t]}sar,[7/@Rp.2000perak].,,].,
[: [A=[7].Lakutaundelapan/2010 masehi +Lakutaun”WAWU ka-Pitu[7]diCakra_ ].,
[(dipotongehernya[7]) berdarahmarah].,].,
[(1.)]”BANGBANG SURYA NINGRAT. ”[“BANGBANG DIKUDETA”] /].,
[PagelaranWayang G[h]olek Miliknya  Ki.Dalang.Haji.Asep Sunandar Sunarya_Giriharja 3,Bandung.].,
[(2.)]“ARJUNA TURUN JABATAN”.].,
[PagelaranWayangPurwaKulitKeboMilikNya Ki.Dalang.Haji. Anom Rusdi_Langen Budaya.].,
[dimaksud[Arjuna adalah untuk [Si.][Bangbang Suryaningrat],].,
[Penegasan “Bangbang Surya Ningrat” adalah [Sang] Arjuna dan Arjunayang di[M]aksud @dalah].,
[ Presiden [I]ndonesia][yaitu][Bapak.Prpf.DR.Haji. Susilo Bangbang Yudoyono. ].,
[“Bangbang Surya Ningrat” adalah“Arjunayangakanturunjabatan” ].,
[@dalah_;Presiden.RI:SusiloBangbangYudhoyono”].,
[ tanggal. 29Pasa1945 Surajawa /17Agustus2012 masehi /Jum[‘]atPon,Jum’atAgung.].,
[Jum[‘,]atPon/17.08.2012 masehi /1945 Surajawa /29Pasa[1945;].,
[adalah Waktu Keadaan ”Hari Kemerdekaan@badi Bagi Kerakyatan”.].,
[PenegasdariQs.Yasin:[44+58/59 tabbat !!!.,].,
[(3.)]Rahwanagugur/Pagelaran[M]ilik[Nya]:Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_Giriharja2.].,
[(4.)]ButaCaki(@) Harus Mati Sebelum Pajar Menyingsing/ Qs.Allahab,[1][2][3][4],[5]..@]]]}}}!!!!,].,
[(5.)] Kanoman [Wajib @i,n/Para Ustad Muda yang Sukaceramah ditelevisi[!!!]] dadi tumbal Perang Bratayud[dha]a/Kidalang.Haji.Anom Rusdi_ Langen Budaya Indramayu Pagelaran Galur Sacral (!!!)].
[(6.] GARENG_ [Wajib @en LakuQs.Alkautsar :[2]] Pengen (di) Sunat lehernya Putus (!!!.,), Pagelaran Galur Sacral  Kidalan.Haji.Anom Rusdi. Langen Budaya, Indramayu.].,
[(7.)] JARA SABDA/Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarnya Giriharja 3.].,
[(8.)] [bikinlah!!!] SURAT WASIAT[Sebelum jadi disunat/10Riyagung/2012 masehi dst,,,].,
[(9.)] Pagelaran D[h][RR]am[A][t][@][@R][L(!]}[Ng},DEWA MUDA,Deles Intertainmen. Indramayu,].,
[(10.)] Pagelaran Gebyar Sandiwara YudhaPutra,Racun Menjanganwulung,  “Bangkitdarikubur “].,
[(11.] Kisahnyata@[a]nak-anaktakber[i]bu_MovieCoolection.kang.Haji.RanoKarno,dkk, ].,
[(12.)] BATARA KAL[L]A [nNNn] Jaluk BULKH@@@@@@@@k. / Kidalang.Amudi NS_JatiSwara.].,
[(13.)] Jabang tutuka Dadi [G}[A][T]o[T] [K]@ca Muda Selaku Alann@zi’aat dibumi Mayapada.}}}.,
[Laku PerangBratasena “PerangkedewatandiBumi Mayapada Indonesia”,].,
[PerangBratasena;1Surake-6/M_PI/2016 masehi _Red? ,].,
[Penerang: Ahmadalfaqir. RevanAffandie, S.Pop. Saja[h.]
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

[yaitu sebagai Laku taun Wolu/2010 masehi,+LakuTaun”WawuK@-Pitu[7],].,
[dipotonglehernyaberdarahepanjangjalan.].,
[Sebagailakudaripagelaranwayangpurwa_BATARA KAL[L]A [N]Jaluk Bulkak_].,
[Yangdimaksud @dalah bangsahakekatdariDerajat[nya]angkatujuh;].,
[darah (yaitu @Subjek dari) Kaum Priyayi.].,

[@.n._Yang Punya [PEMANGKU HAJAT BESAR_BESAR SEKALI_sifat ISTIMEWA]_].,
[Hajat Di@tas Mohon Sekalian dipersiapkan, ].,
[KitaSudah Memasuki Negri GALUHdari Penunggu Al@s AmarGunungane Wayang Purwa dan ].,
[Wayang GolekJawa,Indonesia._].,

[Pemangku Hajat: ].,
[Abdidalempanembahan.Kyaikalidaon.Raden Adipati Kherthabumi. Singaperbangsa,Al’aziiz.].,
[ Dan Separakanca[H] GALUH Padjajaran :].,
[Galuh. SILIWANGi_Sang.Prabu Siliwangi_Bandung_PadJajaran Jawabarat.].,
[dan Mbah.Sunan Kalijaga.Raden Syahid,[Galuhjawa@lasamartengah].,
[Galuh Majelengka.Kibuyut.Arsitem dan Kibuyut.Bagus Arima,].,
[dan Galuh Lobangbuaya,Lobang Cilamaya Kibuyut.Kadmah,].,
[Galuh Tanahtimbul,Ki.BuyutTambal.Desa.MuarabaruCilamayawetan,].,
[Ki.Buyut@bdidalem.GaluhSana. Mamalingga.Pringgajatiwangi_SukataniCilamaya.,].,
[Kibuyut.Tubeng_Galuh PerbatesanSukataniSukamulya,].,
[Kibuyut.Pulobata.Syaich Qur’a,].,
[Sukatani [Jalan Cor Menuju Keabadian.Kampung@yar.TanjungbarutanahtimbulPulobata NegeriAstana Raya.].,
*****
[ (Sadar ataupun tanpa disadari bahwa Sekalian dalam menapakan lakon Pagelaran Galur Sacral, ].,
[(mohon untuk dipertanggungjawabkan sebagai ,].,
[ pertanggungan jawab atas hasilcipta Karya Seni Sacral / Pagelaran Wayang Purwa,].,
[ dan Wayang Gholek  Tataran Padjajaran Jawabarat), ].,
[dan Yang Punya Hajat Adalah yang Punya Lakon Pagelaran:].,
[Para: Kidalang@nom. Yang dimaksud di atas adalah ].,
[Ki.Dalang.Anom Rusdi,Kidalang.AnomSuwarno,Kidalang. Amudi Nata Swara, ].,
[Ki.dalang Asep Sunandar Sunarya., Kidalang. Hengki Mukhtar, Ki.Dalang. Haji. Tomo, ].,
[dst dan Para Sinden Wayang Purwa dan Wayang Golek masing-masing.].,
*****
[ Atas Ridho ALLA[h][ K]Hendak dilaksanakan mulai tertanggal, ].,
[Jum[,]at Agung,].,
[Jum[,]at Pon, 17 @gustus 2012 masehi /29 [dalakirka-pitu[7].], Pasa 1945 Surajawa, ].,
[Sampai dengan Batas Waktu tahun ke-10/Penanggalan KRAWANG.].,
[ Masa_ PERADABAN INDONESIA, tahun Surajawa II.].,
*****
[Konpirmasi RembukBareng Bersama_PemerintahDaerahKabupatenKarawang,Yangterhormat;].,
[BapakBupatiKarawang Jeneng / September 2012 bersama[i]buWakilBupat[i],].,
[tempatPertemuandi@bdidalem. Panembahan.Kyai.RadenAdipati Khertabumi Singaperbangsa, ].,
[_Yangnantinya KepalaSingaAkanmenjadiLambangKepala_red.].,
[MohonSekiranyadisegerakanPak.Bupati Jeneng  !!!.,].,
*****
[segerakan sebelum Jum’at Agung, Juma’at Pon,29 pasa 1945 Surajawa /17 Agustus 2012 masehi,terimakasih,saya[Aku_] tunggu kabar selanjutnya.].,
*****
[@.n.Pemilik Wahyu Keprabon_ Kyaikalidaon. RadenAdipati Kertabumi.Singaperbangsa,Al[‘AZIIZ.].,
[@.n._ Kerakyatan Galuh SILIWANGI Cirebon,Bandung,Majalengka,Garut,Karawang,].,
[Say@, Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.],].,
[Menghaturkan” Hapunten da kumaha sih dasudah menjadi suratan takdir].,
[(atas)  perjanjianAlkitablama@hidupdiPenghujungWaktu, sampai bataswaktu ].,
[Lakutaun’WawuTaun”wolu Sudah pasti Kiammat di Tahun 2012”, terimaksih…].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****


[Ucapan Trimakasih at@s Penghantar beritany@ ].,
[wahai [Saudara[ku][Saudara_Sibupertiwi_].,
[(dari) Orangtuakandung (Sebapak) dariNabi.Bapak.Adam@alaihissalam].,
[Orang BagianBarat[Sana[h] Untuk Sekalian Saya Ucapkan Salam Galuh Damai sejahtera Sentausa..].,
[Sudah Mengabarkann[N]. PELANTIKAN,Kawan Pecinta @lam PELANTIKan..].,
[kepada mediaditanahair_ dataterlampir_ red,].,
[sebagaiPertanggungjawabanatassebuahpekerjaanpelakuPencariberita[mass@],].,
[tertanggal;terlampir.].,
*****
[Jum’at Kliwon, 1 Pasa 1945/ 19 Juli 2012 masehi. Pukul.23.00, wib Cilamaya, ].,
[sebagai Pengantar per[/][7][tujuhdicakra_Dipotonglehernyaputusketanaberdarahmerah.].,
[Wa[NN]har.(!!!.,) Laksanakan dengan Segera (segerakanlah !!!., Qs.Alkautsar :[2],].,
[ sudah saya kabarkan sebagai pembertahuan awal bahwa di tanggal [11]Pasa [1945 Sj].,].,
*****
[Sekalian tercinta/seraya_:].,
[sudah berada ditapal batas dari laku alas amar,].,
[ dan sudah memasuki waktudikeadaan Negeri Galuh_Red.].,
[dan telah disampaikan kepada _[data terlampir]_..,sebagai catatan.].,
*****

[Bantu sekalian Wahai Rakyat Indonesia Untuk [ Kami_. Ingsun_, Aku_[Para terkasih] ].,
[dalam mewujudkannya, Agar Kita Semua [Rakyat Kaum Jelata] terbebas Dari Kemiskinan, ].,
[Penindasan , dan Perendahan atas Harkat dan Martabat sebagai Bangsa/ Manusaia yang Beradab. ].,
[Batalkan Julukan Bagi Kaum Kita Sekalian [Kaum] Kamseupay, ].,
[Kita harus segera Perang Melawan Ketidakadilan dan Kesewenangwenangan.].,
*****

[Terimakasih Nok Wong Ayu ( Pokalis Lollipop atas Sanjungan[ny]@].,
[Kepada Kaum Saya [Aku_,Kami Sekalian] Kaum “ KAMSEUPAY” Suatu Saat[tak lama lagi] ].,
[Aku Akan membuat Perhitungan dengan Kalian semua_ ].,
[Demi Allah, Kalau Kamu tidak Meminta Maaf Kepada Rakyat Bangsa Indonesia atas ].,
[Julukan “Kamseupai” setelah Hari Raya Iedul Pitri tahun ini/1433 h/2012 m/ 1945 Sj, ].,
[(Sekalian ternyata tidak Meminta maaf / 1 Syawal 1433 Hijriyah : ].,
[Sudah sah dan Sacral ) Saya Secara @Pribadi Akan Berlaku Serbagai Alanzi’aat].,
[ atas dirimu (Sekalian) _].,
[baca Wong Ayu S@ya./Qs.Al_Annazi’aat :[1]. ].,
[Dan @ku_ @Subjek Hakekat  (yang dimaksud) (dari Huruf ta) :].,
[: [ta] Hakikat dari Lapad “ [ Jaat] “_Qs.AlAn’am :[124]_].,
[(dan Se)kalian/@ Akanmenjadi Ismail yang Ke-2 Berjama’ah.].,
*****
[terimalah ini sebagai pertanggungan jawab atas suatau pekerjaan,].,
[(pekerjaan Seni yang tidak mengedepankan tentang Rasa ( Rasa Buddhi),].,
[ Mohon maaf lah [kalian/Lollipop] nanti [di] Hari Raya I[e]dulFitri,].,
[ yang jatuh tepat pada “Sabtu wage, 30Pasa1945 Surajawa”.].,
[“ ( Sabtu Wage : iedul Fitri”_ red.)].,
[setelah waktu sholat I[e]dul Fitri, Kalau tidak Kamu[kalian semua/Lollipop],].,
[Akan Jadi_  “Kanoman [yang men(jadi)] dadi Tumbal Perang Brata Yudha” ].,
[“Pagelaran Galur Sacral” Miliknya “Kidalang.Haji.Anom Rusdi_ ” Langen Budaya_Indramayu.].].,
[sebagai Pengejewantahan atas laku taun Wolu:(tahun Wawu Ka-pitu)].,
[yaitu bertemu dengan hurup[NUN]berharokat (sukun )_].,
[Nun Dipateni/disembeleh dengan Golok_ Goloknya Orang Karawang,].,
[(Lihat Logo Pemda Kota Karawang_GOLOK !!!., [!!!], Dudu GOBLOG !!! [ke-][TEK][!!!].].,].,
*****
[(dan Khusus bagi Yang Bikin Naskahnya) Pencipta lagu Kamseupay,].,
[Harus  di Potong lehernya Putus !, ].,
[(hasil Karya lagu Penghinaan Berat terhadap kaum saya Rakyat Jelata.)].,
[dan@ku [sen[DD][H][!][r][!] [sendiri,)_Sendiri yang akan (Menjadi) Jadi Eskutornya !!!.,].,
*****
[ baca Qs.AlKautsar[2]_ dan@ku @dalah Penegas dari Qs.Alannazi’aat :[1],].,
[dan Kalian (vokalis lollipop dan Pembuat Naskahnya adalah (hakekat dari  Hurup (NUN sukun),].,
[dan @ku adalah [ailp ]yang dinapikan dan wawu (2012 masehi /tahun Wawu ka_Pitu[7] ].,
[adalah Penegas Dari [ta sukun lapad jaat_Qs.Alan’am :[124]_].,
[lapad “Wawu_Pathah[@lip_Tidakberharokat,].,
[Menjadi Hakekat @lat Pemotong dan Aku ‘alip Napi” yang akan Menyukun Hurup Nun,].,].,
*****
[N_Sukun benar di sukun Pada Lapad Wa[n]har !!! di Qs.Alkautsar :[2],].,
[Berarti kalian Akan Benar-benar /@(berjamaah) (akan) menjadi Tumbal ].,
[atas Ketidak baikan Kondisi Negara ini,].,
[Penghinaan terhadap Rakyat[Bangsa] Indonesia yang miskin [Jelata],].,
[dan kali@n@2 sudah Wajib @’[!]n_ Akan Di korbankan dibulan Dzulhijah tahun ini/ 10 Dulhijah].,
[( terima dengan Penuh Ridho [7] di potong lehernya berdarah mentanah.].,
[Sebagai Laku tahun Delapan/ 17 januari 2010 masehi_1 Sapar 1943 Surajawa. ].,
[Karena Kalau tidak dikorbankan Maka Negara Indonesia Akan Kacaubalau Menghdapi,].,
[ dan Setelah Pemilu 2014/].,
[(sebab Pagelaran Galur sacral yang Sudah sah [sudah dipagelarkan / Purwa Jatiswara.] ].,
[“Batara kala jaluk Bulkhak”_ Batara Kalla ; Akan Membuat Keributan Padasetiap Orang_ ].,
[Karena Ba[H]atara ka[ll]a @kan Meraksuk kedalam setiap Orang [Kerakyatan Indonesia_ red].,
[menyatu[i] di(dalam) aliran darah menjadi [N]afsu [A_(@/@@@@@@,)Amarah_].,
[“Nafsu Amarah Lebih deket[di]dari urat nadi “[N]a[ddh][i]”_ ].,
[ (Urat [dari] Nadi Manusia): Baca Alkitab(!!!_Qs.Albaqoroh :[186_Qorii[b].].,
[“BATARA KALA JALUK BULKHAK” Kidalang.Amudi Nata Swara_ Jati Swara,Panguragan_ red.].,
*****
[(dan Kepada Presiden RI Jeneng /September 2012) :].,
[ Bapak. Prof.  DR.Haji. Susilo Bangbang Yudhoyonojuga Harus tahu_ ].,
[Karena “Bangbang Surya Ningrat”, Bangbang dikudeta (Pagelaran Galur Yang Sudah Galur Sacral ].,
[ yang sudah sah [sudah dipagelarkan maka wajib adanya harus mengikuti ].,
[jalannya”Pagelaran Galur Sacral” sudah benar Menurut catatan tentang Sastrajingga, ].,
[Catatan tentang kemestaan mengenai Kehidupan manusia diakhir jaman”,].,
[(di Bumi Mayapada Indonesia / Minggu Kliwon, 17 Januari 2010 masehi-1 Sapar 1943 Surajawa ].,
[disebut Laku taun wolu Penegas Waktu Habisnya Penananggalan Surajawa I, ].,
[Menuju Surajawa II_ red), ].,
*****
[Baca Qs. Albaqoroh :[37] !!!.,].,
[dan Aku “ta sukun” dari Qs. Alan’aam :[124], ].,
[Pagelaran Galur Sacral miliknya Kidalang. Haji Asep Sunandar Sunarya_Giriharja 3. Bandung_].,
[Walhasil Kalau Bapak presiden Jeneng / 2012 masehi, ].,
[Tidak Melaksanakan (Mengundurkan diri sebagai Presiden dan Pulang kampung),].,
[Berarti Bapak Presiden jeneng / 2012 masehi Melanggar Perjanjian (tentang) Kitab Lama,].,
[(Kitab Alip ruhul Quddus Alastu birobbikum [ana waanta] a’lamu,].,
[“kitab persaksian waktu sebelum lahir kedunia sebagai utusan”,].,
[ (utusan Yang maha Kuasa, Qs. Albaqoroh :[30], ].,
[kalau tidak dilaksanakan Maka (dikemudian hari tidak akan lama lagi_red),].,
[maka Bapak akan kena  “Bendu (!!!.,).].,
*****
[ Mohon Sekiranya (sekalian) Konpirmasi Kepada Kidalang yang Punya Lakon Tersebut,].,
[ki.Dalang.@nom.Haji.@sep Sunandar Sunarya_Giriharja3_Bandun[G]. ].,
[Sebagai Bentuk pertanggung jawaban atas Hasilcipta Seni Wayang Tataran Padjajaran,].,
[( SeniCipta Pagelaran Galur Sacral_2012 masehi /tahun wawu /2012 masehi.].,
[1943/1954 Surajawa,lakutahun wolu wajib dipotong hakekat derajat angka[7].].,
[ Baca Qs.Alkautsar :[2], Wan[n]har !!!“ (dan [Khendaklah] sekalian, segerakan) Berkurbanlah…!!!.].,
[@Subjek (@1) / 10 Dzulhijah 1433 hijriyah/ 10 Besar 1945 Surajawa,].,
[ sampai batas waktu Alwustho Minggu kliwon, 31 Maret 2019 masehi].,
*****
[Temui @ku Sekalian Para Kidalang Yang Tersebut dicatatn ini di Maqbarohnya. Singaperbangsa,].,
[Panembahan Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Manggungjaya ,].,
[Cilamayakulon Kota pangkan perjuangan Kabupaten. Karawang, ].,
[Sebelum tanggal, Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 Surajawa (sudah lewat_ red.),].,
[KonpirmasidenganBupatiarawangSelakuPimpinanDaerah_].,
[Demi Allah suatu saat (tidak lama lagi waktu keadaan akan segera terjadi)].,
[ Karena ujung-ujungnya semuanya akan Kena dampaknya,].,
[ sebagai Pengejewantahan dari @Subjek ‘Bangbang dikudeta”.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
*****

[Lanjutan (tentang Catatan_].,
[PRESIDEN RI/2014 ; Hikmat Kebijaksanaan. [TITIK].,
[Hidup Kerakyatan Indonesia_[!!!.].,
[Bahwa Presiden RI 2014 adalah Hikmat kebijaksanaan [!!!]..].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
[Baca [lah !!!] Catatan Saya [@ku_] selengkapnya,,,,,,hingga,TAMMAT.TABBAT.].,
*****


[PEMILU2014, Batal [,[x][]7],Karena tidak ada Calonnya, ].,
*****
[@SubjekPresiden RI 2014 adalah Hikmat Kebijaksanaan, ].,
[penegas dari Laku Penegas Pancasila Ke-4 (Laku Pancasila sakti/ 2012 UUD 1945/4.].,
[Selamat Menyimak, , setelah itu Kabarkan Segera kepada sahabatmu…].,
[@Subjek 1/kabarkanlah!!!.sebagai laku dari Qs.Annaba:2_ Penegas Dari Qs.Alkautsar :[2].,
[Berkorbanlah_ Berkorban “Untuk Berbagi Kabar Jika Sekalian ].,
[Adalah Merupakan Orang2terkasih_Terkasih_].,
[yang dimaksud @Subjek dari yang terkena maksud Keadaan dari Qs.Yasin :[(L44)+(58/59)]_].,
[Tammat kalimatu Shidhqonn,,,Penegas dari Qs.Al_An’aam :[115], ].,
[dan Qs.Alfatihah: [2][@@@MMiin_[MM]_[M]-].,
[(@Mim_adalah[hakekat] Ta’ sukun dari lapad [jaat]Qs.Alan’am :[124], ].,
[sedangkantercinta/ Laku TUGelPoci_”Perpisahan Yang @badi.”].,
[Penegas dari @Subjek yang dimaksud pada Qs.Yasin :[59],].,
[dan Qs. Alfatihaah :[7_ Maghdhuubi waladh dhooliin.],].,
[TABBAT.Qs.Al-[l]ah(@)[b]_ ([1][2][3][4][5]}), Qs.Alqiyaamah: [(34)+935)].].,
*****
[Maka; Kabarkanlah…!!!.,].,
[Kabarkanlah, Wahai Kerakyatan kepada Orang2 terkasihmu,].,
[ sebagai laku dari Qs.Alkautsar :[2] ,Qs.Annaba’a :[2]!!!!!!.].,
[(untuk menyambut) _ Me[Ny](@)ambu[t]t Hari JUM[M][’]at AGUNG,].,
[Jum’at Pon, 17 Agustus 2012 masehi /29 Pasa 1945 Surajawa,”Hari Kemerdekaan @badi”_Red ,]., [Laku Penanggalan Surajawa I ”Penanggalan Qur’an Surajawa.’Walyatalaththof Qs.Alkahfi : [19].
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[Catatan Penting_ Catatan dari SASTRAJingga_Red].,
[Kumpulan Catatan- Catatan_( tidak semua di tulis dihalam ini_ bila Khendak hub.Saya_(@ku_).]., [Catatan telah di kumpulkan di tulis dan di jilid. Penulis: Revan Affandie. S.Pop. Saja.]., [Kosambilempengtengah@lap.linggawanngi,Musickmerdeka#2toYatimpiatu/2012/1945.Sukatani].,
*****


[1.Melihat Indonesia Di esok hari_].,
[MELIHAT INDONESI@ DIESOK HARI,].,
[Kemajuan suatu Bangsa dapat dilihat dari sejauh mana Nilai Peradabannya (Alam Khuldi[nya]),].,
[ adab itu sifat Ketuhanan yang Sifatnya :].,
[Cintakasih [Qs.Alfaatihah[1] “Arrahmaan”],].,
[ Kasihsayang [Qs.Alfaatihah[1] “Arrohiim”, ].,
[Ber buat [Maha] adil [Al-Adlu] dan Berlaku Bijaksana Penegas Qs. Attain :[8_red].,
[ Qs.Attiin :[8_ alaisa Allahubiahkamil hakimiin.] .].,
[Manusia IndonesiaAdalah Manusia yanng Beradab(Anna[ff]sul Muthmainnah_Qs.Alpajr[27].,
[Manusia yang Beradab Penegas sikap dari Pernyataan Pancasila Ke-2. ].,
[Pancasila Ke-2 “ Kemanusiaan yang adil dan Beradab.].,
[(Manusia Yang sudah dapat berbuat adil danBeradabadalah “Adam Khalipah” ].,
[Penegas yang dimaksud dari Qs.Albaqoroh ([30]+[31]+[32]+[33]/[186] =].,
[ Adalah menjadi PribadiHakikat  dari [2] NuntasdidfathahPada lapad :].,
[: ‘@[nn]afsulmutmai[nn]ah ,Qs. Alpajr [27]),].,
[yang telah melaksanakan perilaku dari Perbuatannya Yang Maha Kuasa yang di Maksud adalah ].,
[Perbuatan “Welas asih” Sifat Rohmanrohim, Qs. Alfatihah :[1] dan melaksanakan Perbuatan adil,].,
[ dan Bijaksana sebagai Pengamalan dari Kemanunggalan manusia,].,
[ dengan sifat (keberadaan tentang @Subjek ‘ Pai[nn]iii., Qoriib, Qs Albaqoroh :[186]” ].,
[dengan lakunya yaitu Berbuat adilseadiladilnya,].,
[ Laku  (Kebijaksanaan) Penegas laku dari Qs. Attiin :[8]_ ].,
[dijabarkan Sebagai Perilaku Manusia Indonesia ,].,
[Manusia Indonesia yang Seutuhnya/ Manusia Indonesia 2020 ].,
[sebagai Pribadi dari adam Khalifah atau sebagai Pengelola Bumi Mayapada Indonesia Raya ].,
[yang Bertindak sebagai Imam mahdi Berjama’ah, ].,
[sebagai manusia Indonesia yang sudah Dewasa yang sudah dapat Berlaku Adil dan Bijaksana,].,
[Manusia Menjadi rohmatan lil’aalamin,  Penegas dari Laku Qs. Al_Anbiyaa’ :[107].].,
*****
[Manausia Indonesia harus secepatnya Berlaku Berperikemanusiaan_].,
[Berlaku Cintakasih dan saling Menyayangi berbuat adil KepadaSesama Ciptaan_].,
[(Alam Rakhman_Dunia.).].,
[ sekal[i]gus secepatnya Berperiketuhanan [Melakukan Perbuatan Laku Buddhi ,].,
[yaitu Berlaku “welasasih”, berbuat Maha adildan Berlaku Sikap Maha Bijaksana_].,
[ (Alam Kerakhmatan_ Penegas  dari Qs.Ala’alaaa :[17],Qs.Adh dhuhaa: [4], dan Qs,Yaasiin: [58],].,
[dan Bumi Pertiwi Nusantara Indonesia Raya ].,
[[Adalah]taman Pirdaus Daarussalam Anni’mahwarrohmah Asshiddiqiyyahsiddiiq._].,
[Penegas dari tempat KeadaanQs.Alpajr :[30], ].,
[waktu keadaan masa takterbatas_ [Qs. Yaasiin :[58],].,
[ dengan Penanggalan Kalender KONGRUEN, tahun Matahari II (Surajawa II),].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA, ].,
[Kalende[r][M][e]Ne[eeeee]mbus waktu keadaan sampai tak terhingga_].,
[ “[[i]laahiiin Alma’waaaa,,Qs. Yaasiin:[44],].,
[ sebagi Penjelas untuk Memasuki “Istana Kemerdeaan abadi bagi Kerakyatan Indonesia “,].,
[(tujuan akhir dari UUD 1945 Alenia 2),].,
[adalah yang dimaksud bahwa Bumi Pertiwi Nusantara Indonesia Raya ].,
[ adalah ‘Jannah” Bagi kehidupan dan Penghidupan Kerakyatan Indonesia, ].,
[sebagai penegas dari Pernyataan Qs. Albaqoroh;[58].,].,
[Negeri Indonesia “Baldatunntoyyibatunwarobbunnghofuur di tahun 2020, wajib !!!.].,
*****
[2.MELANGKAH PADA [masa] PERADABAN INDONESIA.].,
[MELANGKAH PAD[h]A[a/@] Masa_PERADABAN INDONESIA.]}}}.,
[Lima [5]Dasar ( Kesaktian PANCASILA) menuju Kerakyatan Indonesia yang Beradab,].,
*****
[1.( Ketuhanan Yang Maha Esa.)].,
[ Maksudnya_ @Subjek Rakyat Indonesia,].,
[ harus Menjadi Manusia yang tau tentang Jatidirinya, ].,
[Sebagai Penegas dari Qs.Ath-Thooriq :[5], ].,
[ agar sampai pada tujuan dari Lapad Qoriib, Qs.Albaqoroh:[186],Makrifat Kepada tuhan Yang Esa.].,
[Agar dapat Manunggal dengan Sifatnya yang Rakman rakhim, Qs.Alfaatihah :[2],].,
[yang dapat melaksanakan sifat Cintakasih, Kasihsayang, dan Welasasih, dan ].,
[Berbuat Adil dan Bijaksana sebagai Penegas dari SifatNya tuhan, Ahkamilhaakimiin, Qs.Attiin :[8].,
[Menjadi Khalifah yang dimaksud Qs.Albaqoroh :[30],].,
[Agar dapat Berbuat Kasih sayang menyayangi, Qs.Attaubah :[128], ].,
[Menjadi Adam Khalifah, Penegas dari Qs.Albaqoroh :[30+31+32+33],].,
[Agar dapat Berlaku sebagai Imam Mahdi, Penegas dari Qs.Albaqoroh :[124],].,
[Menjadi Pribadi Yang Seutuhnya :”Annafsulmutmainnah.”, Qs.Alfajr :[27],].,
[Menjadi subjek yang menebar Rakhmah, Penegas dari Qs. Al-Anbiyaa’ :[107],].,
[Perbuatan yang Mulia dan agung, Pekherti yang Mendapat Ridho, Penegas dari Qs. Alfajr :[28],].,
[sebagai Prilaku dari Pribadi Yang Sempurna (Hakikat manusia : Sempurna), Penegas Qs.Attiin :[4],].,
[Menjadi Manusia yang Sempurna Menjalankan Sunnatullah, Penegas dari Qs.Alhujarat :[13],].,
[Menjadi Adam Khalifah sekaligus Menjadi Imam Mahdi bagi dirinya, Qs.Albaqoroh :[208],].,
[Menjadi Rakhmat bagi Kelestarian disekelilingnya, sebagai Pelestari Buddhi dan Bumi.].,
[Sebagai Manusia Indonesia yang seutuhnya, Manusia Kamil atau Kemanusiaan, ].,
[Kemanusiaan adalah manusia yang sudah dewasa yang selalu berbuat Adil dan Bijaksana,].,
[Manusia yang Sudah menjadi Kemanusiaan adalah manusia yang BERADAB, Berbuddhi Pekherti.].,
*****

[2.( Kemanusiaan yang adil dan Beradab.)].,
[Manusia Bangsa Indonesi (@Subjek Rakyat), ].,
[Rakyat_  [Kerakyatan Indonesia Raya_Red] harus saling berbuat Cintakasih, Kasihsayang ].,
[Menyayangi, berlaku Adil dan bersikap Maha Bijaksana_].,
[adalah Perbuatan Laku Buddhidan Karenanya Manusia telah Memakan “buah Khuldi_ ].,
[“Hadihishy shyajarota” ,Qs Albaqoroh :[30_ red.],].,
[sehingga menjadi “Pekherti”. ].,
[Kehidupan (di) Bumi Mayapada Menjadi Kertharaharja Kertarahayuningbumi_ ].,
[(@Subjek Rakyat : @Subjek Kerakyatan : @Subjek Kemanusiaan yang adil dan Beradab, ].,
[Penegas Pancasila Ke-2 tentang Keberadaan Predikat manusia Indonesia Kelak ].,
[( Manusia Indonesia yang Seutuhnya, Manusia (yang) Sejati_ red.),].,
[Manusia menjadi AdamKhalifah dan Bumi Pertiwi tanah Persada Nusantara Indonesia  Raya ].,
[Menjadi Taman Pirdaus Nan elok jelita,].,
[menentramkan (Setiap @Subjek Kerakyatan_ @Kemanusiaan.) Bathin_].,
[( Penegas dari Qs. Alfajr : [30], ].,
[dan @Kemanusiaan Indonesia Menjadi pribadi yang dimaksud Pada Qs. Alfajr ;[27],].,
[ sebagai Adam Khalifah sebagai Imam Mahdi ].,
[sebagai manusia-manusia akhir jaman penegas dari Qs. Albaqoroh :[(30)+(31)+(32)+(33),].,
[ sebagai jawab atas awal akhir tentang tujuan manusia di cipta sebagai Mahluk yang Sempurna,].,
[ (Qs.attiin :[4].), Manusia yang Berakal dan Berbuddhi Pekherti Luhur.].,
*****
[Manusia yang telah Berhasil Memakan Buah Khuldi : ].,
[Manusia yang telah Mampu Mendayagunakan Kekuatan Lahir Bathinnya menjadi Buddhi Pekhrti.].,
[ Menjadi Manusia Yang maha Cerdas_ ].,
[Sempurnanya Alam Pikiran Sebagai Modal yang didaya Gunakan Oleh Manusia ].,
[atas sekehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, ].,
[(telah sempurna Sudah Manusia di Abad 21, ].,
[Sempurna Alam Kebaathinannya, (telah lahirnya Kitab Suci_ red.) ].,
[dan telah sempurnanya Hasil olah otak berupa teknologi, ].,
[sesuai Sekenario bahwa awal akhir manusialah yang (mahluk) paling sempurna, ].,
[@Subjek Berjamaah menjadi Para Adam Mahdi untuk Kelestariaan Bumi ini, ].,
[Menjadi Manusia yang Sempurna Lahir dan Bathin, ].,
[Manusia sebagai @Subjek yang di Maksud Sebagai Manusia yang Mutmainnah (Qs.Alfajr :[27],].,
[Manusia Modern.),].,
[dan Segala Perbuatannya dikontral dengan sendirinya,].,
[ (Kedewasaan dalam Bertindak : Sudah dewasa, sangat sudah dewasa.),].,
[Perbuatannya [perbuatan buddhimenjadi Pekherti]  dinamakan Perbuatan Buddhi ].,
[yaitu Pekherti , Perbuatan yang terpuji (Perbuatannya manusia suci, ‘].,
[Perbuatannnya (para) Buddhisme_ Nabi dan rasul_ red.) diridhoi oleh yang Maha Kuasa, ].,
[Penegas dari Qs. Alfajr :L ([28]+[29]), ].,
[dan Bumi Mayapada Menjadi Negri taman Surgawi Alma’waaaaaaaaa, ].,
[Penegas Sebagai tempat hidupnya yang Kekal abadi (Qs. Alpajr [30, Qs. Yaasin[44][58],].,
[TamanSurga Na’iim Qs.Annaba’a :[33] dari Penegas dari Pernyataan Qs.albaqoroh:[58].].].,
*****

[3.(Persatuan Indonesia.)].,
[Garuda Pancasila_[ Penjelas dari Qs.Alikhlas: ([1]+[2]+[3]+[4]),].,
[ yang hurup “dal”nya jumlahnya ada lima[5],].,
[Yang menjadi Jimat Pusaka. Mustika Merah delima_].,
[yang Bentuk laku[turun gunung]nya adalah sebuah ajaran Suci dari Penegas Qs. Alkahpi[19_].,
[“Walyatalaththop,,,,_dan (Khendaklah) [kalian sekalian] berlaku lemah lembut_ ].,
[Ajaran Alqur’anulkarim/ (Sang. Rosul Mulia Rakhmatan lil’aalamiin,].,
[dengan Kitab Sucinya Alquranul Karim.) Nabi. Muhammad SAW.].,
[lemah lembutadalah Ajaran Kherakhmatan dan Kerokhiman Rakhmatan lil’aaalamiiin,].,
[yang mencakup dari Ajaran (Para) Rosul terdahulu].,
[Ajaran Ketauhidan yang Sejati, Ajarannya Nabi. Ibrahim, As, Qs.Albaqoroh:[186+208+124],].,
[yaitu  Ajaran Kasihsayang/penyelamat, ajaran Isa Almaasiih_[Kerakhmatan] ,].,
[Ajaran Welasasih, Ajaran (Sang. Rosul Mulia) Sang. Buddha Siddharta Gautama_].,
[Ajaran Cintakasih, Kasihsayang, Ajaran Rakhmat, Ajarannya Nabi. Muhammad, SAW.,].,
[Yang Kemudian Mengajarkan dengan Kitab Qur’anya adalah Ajaran Lemahlembut, Qs.Alkahfi :[19],].,
[Ajaran Rakhmatan Lil’aalamiin, Penebar Rakhmat bagi Sekalian dikehidupan, Qs.Al-Anbiyaa’:[107],].,
[: [Kerakhmatan dan Kerakhiman],].,
[ sehingga satukesatuan,Merahputihmenyatu menjadi warna  “Pink/kayas “ ].,
[adalah melambangkan tentang Kasih Sayang, ].,
[yang dapat menentramkan (@setiap Subjek) Bathin dalam  hidup,].,
[ dan kehidupannya kerakyatan indonesia dibumi Pertiwi Nusantara,].,
[Kehidupan Alam Kerakhmatan “istana Kemerdekaan[yang]Abadi.”,].,
[(SumpahPemuda)_ Penegasan Agar Kerakyatan].,
[ tetap Bersatu hingga tak mengenal batas waktu.Penegasan dari Qs.Albaqoroh: [213].].,
*****

[4.(Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.).].,
[: [K][e][r][e]k[ya][t]@[n] berart[t][I]Manusia Indonesiayang telah menjadi Adam Khalifah].,
[sudah Berada pada Alam Kerakhmatan, (Qs. Al]pajr[27[28][29][30])+(Qs.Yaasiin:[44]+[58]),].,
[Rakyat Menjadi Kerakyatan (Penegas Dari Qs.AlA’allaaaa,,[17])+(Qs.Adh Dhuhaaa,,[4])+ ].,
[(Qs.Alfaatihah[4][,,][7]),].,
[Dan Hikmat Kebijaksanaanadalah Pimpinannya Kerakyatan yang Di maksud ].,
[AdalahPimpinan Rakyat danKerakyatan ].,
[yang dapat Berlaku Maha Adil dan Bersikap Maha Bijaksanaatau yang di kenal dengan].,
[ Sang. Ratuadil Mahabijaksana_].,
[(dijelaskan di halaman selanjutnya, di Catatan “Revolusi Kedewatan”],].,
*****

[5.(Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.)].,
[Ketika Kerakyat@nSudah dapat memiliki Pemimpin(Presiden RI/NKRI) yangMenjadi Hakikat].,
[dari Hikmat Kebijaksanaan_ [Red.]].,
[maka (Rakyat) Kerakyatan Indonesia(Raya) ].,
[dalam Rangka Menyelenggarakan Keberlanjutan “tentang hidup” [Qs.Yaasiin [44_terkasih]].,
[sementara QS. Yaasiin [59_tercinta] , ].,
[tetapi diantara keduanya (Rakyat dan Kerakyatan) dapat  hidup berlanjut  ].,
[masih dalam (terkasih…ilaahiiinalma’waaaaaaaaaaaaaaaaaa,Qs. Yaasiin:[58]+Qs.Alpajr[30]),].,
[ dan tercinta Dalam Suatu keadaan hidup tak berlanjut Di Alam Kerakhmatan_].,
[Berpisah. Qs.Yaasiin :[59].] dalam satu naungan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa_].,
[(masih dalam Satu Matahari yang sama(tapi Separuh bulan),].,
[(Kerakyatan_[Matahari dan Purnama_Red,],].,
[ Kehidupan dan Penghidupannya Kerakyatan indonesia ].,
[akan(Subur adalah Modal Bumi Mayapada Indonesia Punya Banget).].,
[Makmur (Cukup sandang, Cukup Pangan dan Punya Tempat Tinggal yang Nyaman), ].,
[Sejahtera (telah tercukupinya kebutuhan lahir].,
[ juga tercukupinya kebutuhan bathin hidup penuh dengan kedamaiaamyang sebenarnya,].,
[ damai yang abadi karena Rakyat telah menjadi kerakyatan  ].,
[Menjadi saudara Sekandung lahirbathin yaitu sudah saling menyadari ].,
[bahwa di antara kita].,
[adalah  (Kerakyatan Indonesia) terlahir disusui dan di besarkan ].,
[oleh Sang.Ibu Pertiwi ( Bumi Mayapada Indonesia Raya.),].,
[saudara dari sedarah Bapak. Nabi Adam ‘alaihissalam (tanah Persada Nusantara,).].,
[Yang telah menyatu menjadi Orang tua diantara  Kerakyatan Indonesia Raya.].,
[(saudara sesuson dari Air Susu)_red].].,
*****
[Indonesia Raya : [Raya]_[Pulo Jawa_Pulo bata_ yang menjadi tempat Hidupnya [Manusia].].,
[(@Subjek) Kerakyatan Indonesia[Raya]_Red), ].,
[adalah Anak Angkat  dari Bapak. Adam ].,
[yang sudah terlanjur di lahirkan wajib menjadi saudara [ saling Mengasihi] ].,
[ tidak wajib untuk memutuskan hubungan darah ibu Pertiwi Menjadi kakak (ber) adik ].,
[hidup runtut bebarengan/bersama hingga akhirnya zaman (Penegas dari Qs. Yaasiin :L([44]+[58_].,
[ Waktu Keadaan Ilaaahiiinalma’waaa,, M_PI_red/ Revan].,
[ Hidup penuh  damai, menyenangkan, Bahagia dan tidak Galau,].,
[dan Hidup Sentausa yaitu Hidup Sampai pada ].,
[ Menikmati Indahnya “Alam Istana Kemerdekaan Abadi”, ].,
[Menikmati “Lezatnya Buah Khuldi”, ].,
[Menukmati Manis Anylengnya “Buah thiiin dan Buah Jaitun dan Meminum Air Madu”,].,
[Dari Sungai taman Pirdaus. ( Alam Kemerdekaan Merdeka Semerdekadekaannya,].,
[Alam Kerakhmatanilaahiiinalma’waaaAsshidiqiyyahsiddiiq, Qs.Albaqoroh :[69]+Qs.Alfajr:[30].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****


[3.PERADABAN INDONESIA,Indonesia Raya_ Qs. Alpajr [30].],
[M@s@_PERADABAN INDONESI@_Qs.Ya@asiiin [44].].,
[Tertanggal, akad Kliwon, 1 Sura ke-0/ M_PI/1943/2010.].,
[Sabtu Wage, 28 Besar 1942. Pukul. 17.08.45, WIB Indonesia].,
[menjadi, Pukul. 17.08.45, WIB bagian KRAWANG_ satu [1]detik menuju ke…].,
[Akad Kliwon, 1 Sura ke-1/ M_PI/1944/2012].,
*****
[PANCASILA.,,,].,
[ PANCASILA SAKTI_ QS. Alikhlas:(L[1]+[2]+[3]+[4]).].,
*****
[1.KETUHANAN YANG MAHA ESA._ Qs.AlIkhlas :L([1]+[2]+[3]+[4]).].,
[Manusia Indonesia Menjadi Adam Khalifah[@Subjek : Qs.Albaqooroh :L([30]+[31]+[32]+[33]=].,
[@Subjek Qs.Alpajr :L[27],/ Perbuatan Buddhi Menjadi Pekherti( @Subjek : Manusia Agung dan ].,
[Mulia_  (Rakhmat bagi Alam : @Subjek dari Penegas Qs. Al-Anbiyaa’ J:[107],].,
[Sehingga (@Subjek Manusia Indonesia/Manusia Indonesia yang seutuhnya, sudah dapat memimpin],
[dirinya sendiri dibumi Mayapada Indonesia sebagai Adam Mahdi ( : @Subjek Adam Khalifah.].
*****
[2.KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB_Qs.Albaqooroh J:([30]+[31]+[32]+[33]+Qs.AttiinJ[8].].,
*****
[3. PERSATUAN INDONESIA_ Laku dari Qs. Alikhlas L([1]+[2]+[3]+[4])+@Subjek Qs.Alpajr :[27],].,
[ Manusia Indonesia telah melaksanakan Pungsinya sebagai @Subjek dari yang dimaksud ].,
[Qs.Albaqoroh :[30]sebagai Adam [Khalifah] /@damMahdi,Manusia Indonesia  sudah dapat ].,
[melaksanakan perbuatan Buddhi_( telah selesai Memakai Buah Khuldi menjadi Rkhmat Meminum].,
[ Rasa Asin men jadi Asyin kemudian menjadi @lam Rasa Yaitu iiisyin._Red) yaitu menjadi Pekherti ].,
[Berbuat Adil dan Bijaksana Bagi sesamanya(sesama Makhluk Tuhan].].,
[Manusia Indonesia Yang Seutuhnya_ @Subjek dari Qs. Alpajr L:[27] melaksanakan Perbuatan Adil ].,
[dan Bijaksana, Melaksanakan Hakekak dari Sifat Yang Maha Kuasa yang di Maksud dari Qs.Attiin L].,
[:[8] sebagai Habisnya waktu sampai pada suatu keadaan Makrifat dengan Sewijiwiji yaitu telah ].,
[sampai pada Keadaan yang dimaksud Pada lafad : “Qoriib. Qs. Albaqoroh L:[186] Menjadi Manusia].,
[ yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai Penghuni Bumi yang Berbuat Adil dan Bijaksana ].,
[sebagai @Subjek Manusia Pelestari @lam (Pelestari Bumi / Pecinta Alam, Alam  Matahari._Red.].,
[Garuda Pancasila yang telah Menyatu meruang Bathin [ : AlQur’anul Karim yang telah menjadi ].,
[Qur’anulma[jj]jid[ddh], dan Merah Darah[:@Subjek dari Penegas Qs.Alikhlas L:([1]+[2]+[3]+[4]),].,
[: Jimat.Mustika Merah delima,sebagai Agem-agem dari Pengamalan dari Qs.AlIkhlas:[1][2][3[4][5],].,
[serta putihnya tulang [ : Ketulusan atas Laku Buddhi yang telah menjadi Pekherti, Tulus dan ikhlas ].,
[dalam berperilaku menebar Kebaikan sebagai Prilaku Suci atas [kepada] sesama Manusia [[kepada].,
[ sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa_], menjadi dasar alat Penyatudiantara Seluruh Rakyat,].,
[(Kerakyatan Indonesia.) Menjadi_Mengakui diantara kita [Se]darah, Saudara sekandung dari dari ].,
[ Bapak.Adam (tanah Persada Nusantara), Ibu sekandung dari Ibu. Hawa ( Bumi Pertiwi Indonesia.].,
[ sebagai Penegas dari yang dimaksud dari Qs.Albaqoroh : [213].].,
*****
[4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / ].,
[PERWAKILAN_ Qs.Albaqoroh L:(30,31,32,33) +  Qs. Alpajr L:[27],].,
[Bangsa  Indonesia (Kerakyatan Indonesia) Sudah Dapat  hidup Sejahtera Sentausa Karena Kerakyatan]
[Sudah dapat Menjadi Adam Khalifah Yang berlaku Sebagai Imam Mahdi (Hakikat dari_ :,].,
[ @Subjek dari Hikmat Kebijaksanaan_.].,
*****
[5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA._ Qs.Yaaasiin:[44,58)+Qs.Albaqoroh L:[58].].,
[Kerakyatan dapat Hidup Dalam “(istana) Kemerdekaan yang Abadi” berada di Alam Kerakhmatan, ].,
[di Negri Pirdaus Daarussalam (Qs. Albaqoroh :[58_ Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur_,].,
[karena Kerakyatan sudah Mendapatkan Pemimpinnya (Pemimpin Kerakyatan adalah Pribadi dari_) ].,
[yaitu; Sang. Ratuadil Maha Bijaksana (@Subjek Dari Pemimpin @Subjekjamak dari @Subjek ].,
[ Hikmat Kebijaksanaan (Pemimpin Kerakyatan)].,
[Sang. Ratuadil Maha Bijaksana adalah @Subjek Pemimpin atas Kerakyatan Indonesia Raya.].,
[BUMI Indonesia Raya Menjadi “Negeri Astina Raya”, Negeri yang dimaksud Qs.Albaqoroh :[58].].,
[Menjadi “Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur ilaahiiinalma’awa anni’mahwarahmah .].,
[Menjadi Negeri Sejahtera Sentausa sepanjang Masa_ Qs. Yaasiin :[44+58/59].].,
[ Waku Keadan Masa titikkomatakterhingg@ “Wasysyamsu tajriii.,,,,, Qs.Yaasiin :[38]”.],
*****

[PERADABAN INDONESIA.].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA.].,
[tertanggal. Akad Kliwon, 1 Sura Ke-1/1943 Sj/1431h/2010m.].,
[tepat jatuh pada : Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa.].,
[Sabtu Wage, 30 Sura 1943 Surajawa, Pukul. 17.08.45 Wib@lap.Linggawanisukatani. ].,
[Negara Indonesia, Menjadi Negeri INDONESIA RAYA.].,
[PANCASILA SAKTI.].,
*****
[PANCASILA SAKTI : ].,
[1. KETUHANAN YANG MAHA ESA. ].,
[(Manusia Indonesia, telah mencapai pada Kesempurnaannya, ].,
[Menjadi Manusia Indonesia yang seutuhnya / Insan Kamil, Menjadi Adam Mahdi_ ].,
[Manusia yang sudah dewasa, Manusia Agung tur Mulia, ].,
[Menjadi Adam Khalifah di Bumi Mayapada Indonesia Raya, Bumi Pertiwi Indonesia.).].,
*****
[2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. ].,
[(Manusia Indonesia sebagai Adam Khalifah sudah dapat melakukan, ].,
[perbuatan sempurnanya akal, dan Berbuddhi Pekherti Luhur, Berikap Adil dan Bijaksana.).].,
*****
[3. PERSATUAN INDONESIA. ].,
[(GARUDA PANCASILA yang telah menyatu meruang Bathin, ].,
[dan Merahnya darah dan Putihnya tulang, menjadi dasar alat Penyatu diantara, ].,
[Seluruk Rakyat Bangsa Indonesia (Kerakyatan Indonesia.),].,
[Menyatu dalam Rasaku, Rasa ALLAH sebagai Rasa ROSULULLAH.).].,
*****
[4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN / PERWAKILAN.].,
[(Kerakyatan Indonesia hanya dapat dipimpin oleh (Hakikat dari Kebijaksanaan), ].,
[ Hikmat Kebijaksanaan, meduluran Kekeluargaan.)].,
******
[5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. ].,
[(Kerakyatan Indonesia akan Merasakan Mewujudnya Keadilan Sosial mulai ditahun Ke-10, ].,
[Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN, Masa_ PERADABAN INDONESIA. ].,
[mulai tertanggal, Akad Kliwon. 1 Sura Ke-10/1953 Sj/1441 h/2020 m, 31 Maret 2019.)].,
*****
[Ditulis di             : Cilamaya Karawang, Jawabarat.
[Tanggal               : 1 Sapar 1943 Surajawa / 17 Januari 2010 Masehi, Minggu Kliwon.
[Berdasar Pada   : SUMBER : WANGSIT WAHYU KEPRABON.
[Yang Menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie. (Tatang).,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****
[ Isi dari Kalimat Pancasila Sesuai dengan yang tertilis pada Pembukaan UUD 1945, Alenia 4. ].,
[“.,maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Negara].,
[Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan ].,
[Rakyat dengan Berdasar Kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,].,
[Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam ].,
[Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh].,
[Rakyat Indonesia.].,
[di Jadikan Sebagai Lima Dasar (Pancasila) Negara Indonesia.].,
[/ (UUD dalam Berbangsabernegara Indonesia, di Sederhanakan Menjadi PANCASILA,].,
[PANCASILA : ].,
[1. KETUHANAN YANG MAHA ESA. ].,
[2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. ].,
[3. PERSATUAN INDONESIA. ].,
[4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN. ].,
[5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. ].,
[(dicatat sebagai Karya Besar, dijadikan Sebagai Dasar Negara Indonesia, dibuat oleh : ) ].,
[Kerakyatn Indonesia :  Para Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia, IR. SOKARNO, dkk.].,
*****


[Lanjutan Catatan.,,,].,
[4.Kepemimpinan Negeri Indonesia yang Berkedaulatan Kemakmuran Kerakyatan_(terlampir),].,
[(INDONESIA, Gemah Ripah Repeh Rapih, Gemah Ripah Lohjinawi,Urip Tentrem Adem Ayem_,].,
[INDONESIA Raya_Negeri BALDATUNNTOYYIBATUNNWAROBBUNNGHOFUUR, 1953 Sj/2020 m].,
*****
[5.Penjelas_ Tahun Masa_PERADABAN INDONESIA_(terlampir).].,
[6](Kalender KONGRUEN, Penanggalan KRAWANG 45 ,tahun Matahar[i] II (Surajawa II) terlampir.].,
[7.]Kajian_ MARTABAT ALAM_ (terlampir),].
[8]. _ PEMILU PRESIDEN 2014_(terlampir),.
[Keadaan Rakyat [Bangsa] di Masa_PERADABAN INDONESIA  _Pemimpin INDONESIA.].,
[9.]Pemimpin [Rakyat / Pemimpin Kerakyatan Indonesia_ Presiden RI/NKRI 2014.].,
[10.]Pemimpin Indonesia dan Kab. Karawang 2016._ di Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[ (Menuju Indonesia Yang Adil dan Makmur, Sejahtera Sentausa_ Alam Kerakhmatan_),].,
[11].Wanita tidak ditakdirkan menjadi Pemimpin_ Red.].,
[12.]BANGSA_ Bangsa Indonesia_ Kerakyatan Indonesia,[terlampir].].,
[13].INDONESIA_ Masa_PERADABAN INDONESIA,[terlampir_Red.].,
[14.]Pen._ Lakon Tokoh”Cungkring”_Dewa Cungkring dadi Dewane Kemanusan_ Red,].,
[15].Lakon Wayang Purwa_ “ Semar Ngulang Ngaji Ilmu Sejati Ning Jimat .Mustika Lintang Kherti”_].,,
[16.]Lakon Wayang Purwa_” Semar Ngomeli N’Cep Cepot”_Revan,].,
[17.]Cerpen_Sang Surya_ Menjadi (Menuju menjadi) Sang. Surya._ Revan,].,
[18.]Dongeng Pakeling_ Si Odoy dan Si.Kura_ Revan,].,
[19].Lakon Wayang Purwa_ PERANG BRATA SENA_ Kidalanganom. Aa.Revan Affandie. S.Pop. Saja[h.].].,
[1.] Dewa Cungkring, Ngegulati Jin Langgur_ jejer Gebog Wayang Kulit.].,
[2.]Dewa Cungkring, Balik Meng Mbah.Sunan.Kalijaga Ning Gunung. Sanggah Buana_ Alam Rokhmat].,
[3.]Dewa  Cungkring, Nemoni Bapak. Semar_ Jejer Gebok Wayang Purwa dan Wayang Golek.].,
[4.] Dewa Cungkring, Nyembeleh Dajjal_ Jejer didalam Hidupnya Alam Manusia_ Dibumi Pertiwi_].,
[20.]Pendalaman Materi tantang sosok_ Sang Surya_ Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie.].,
[21. ]Tentang_ SASTRA JINGGA_ Sastrajingga: Catatan tentang Kemsestaan_ ].,
[22.]Tentang_ MARTABAT ALAM_ Martabat Alam_ ].,
[23. ]Penegasan tentang_ KRAWANG.].,
[24.]Penegasan tentang_ ARJUNA_ Arjuna_ ].,
[25.]Penegasan tentang_ PUJI ALLAH_ Puji Allah_ Pujiallah_ ].,
[26.]Kajian_ Tentang Alam Bathin_ Alam Kerakhmatan, Alam Alastubirobbikum_ ].,
[27.]Penegasan Tentang Islam_ “ Islam Itu adalah Ajaran”_ ].,
[28.]Penegasan Kajian Baca_ “ Belajar Al-Qura[’]an harus sampai pada isi, yaitu laku Budhi_].,
[29.]Penegasan tantang Mengenai_ HAQ_ Hak_ ].,
[30.] Penegasan_ Sholat itu adalah haknya Adam_ ].,
[31.] Penegasan tentang_ Sholatnya Orang Yang Lalai_].,
[33.] Penegasan tentang_ “ Ahli Sholat (yang) dilaknat”_].,
[34.] Penegasan tentang_ INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROOJI’UUUN_ Jalan Pulang_ ].,
[35.]Syaithon_ Syaithon adalah tokoh antagonis fiktip dalam Kehidupan Nyata_ ].,
[36.Syaiton_ Syaithon itu tidak ada_].,
[37.]Ya’zuz dan Ma’zuz_ ].,
[38.]Penerangan Mengenai_ PEDARINGAN KEBEK_ (Red_tutupnya Kainputih)_ ].,
[39.]Menuju_BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR_ Dunia Selamat dari Bencana_ ].,
[40.]Manusia Indonesia Seutuhnya/ Insan kamil_ Annafsulmuthmainnah_ Adam Khalipah_ Red,].,
[41.]Konsep” Menuju Kesejahteraan Kerakhmatan Anni[’]imah warrohmah Almunawwaroh Asshidik
[42.]Konsep. Indonesia Menuju INDONESIA Raya_ Negri (Nan jauh di mato) Pirdaus daarussalaam,].,
[43.]Konsep. “ Untuk Mendapat Ilmu Ilham_ Red.” .Revan Affandie,S.Pop.Saja[h].].,
[44, ] Penegasan tantang_” Yaumulqiyaamah_ KIAMAT._Red”_].,
[45.] dan seterusnya dan seterusnya,].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****

[issue Alqiyamah.,,,].,
[Issue.]Alqiyamah 2012/Jum[’]atAgung.1945.].,
[1.]”SUBALI PEJAH, DORNA GERING,_”,[Laku Qs. Adh-Dhuha [4] Qs.Al-A’alaaa [17].],
[2.]”BANGBANG SURYA NINGRAT,”, [ laku Qs. Al-Faatihah [7].].,
[3.]”BANGBANG DI KUDETA,_._._”,[ Laku QS. Faathiir [10] [14].].,
[4.]” DORNA GUGUR.”, [ Laku Qs. Adh-Dhuhaa [4].].,
[5.]”PRABA DESA DADI PENDITA.”, ].,
[6.]”BATARA TRISNA MAYA.”, [ Laku  QS. Al-Baqooroh [186].]..,
[7.]” TRI JAYA SAKTI.”,[ Laku QS. Al-Ikhlas [1][2][3][4].].,
[8.]”DEWA CUNGKRING DADI DEWANE KEMANUSAN.”[ Laku Qs-Al-Annazi’aat [1].] .,
[9.]”KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA.” [ Laku Qs. AlKautsar [2].].,
[10.]”JABANGTUTUKA_(???), BIMA MURKA” [ Laku Qs. Al-Annazi’aat [1].].,
[11.](“BUTA  CAKIL WAJIB ‘AEN HARUS RIDHO MATI SEBELUM PAJAR SHIDIQ MENYINGSING.”) ].,
[ sebagai Penegas dari Laku Qs. Al-Lahaab L:[1]+[2]+[3]+[4]+[5].].,
[12. ]”Arjuna Turun Jabatan.”].,
[13.]”DORNA BALEN KARO DEWIWILOTAMA.”.].,
[Pukulan Takdir atas sekenario tina Jaman Beheulana, Nupuguh anu Pasti Bener Ayana_].,
*****
[Kejadian:….].,
[WAJIB[‘]@EN  Dorna balen karo dewiwilotama_ harus (wajib @enberjama’ah) (!!!.,).].,
[(PRESIDEN KERAKYATAN INDONESIA Raya /2014 ; Hikmat Kebijaksanaan (Pancasila Ke-4) _Red.)].,
[_(Presiden RINKRI 2020 ; Sang.Ratuadil Maha Bijaksana._ @Subjek Penegas dari Pancasila.4.)_ ].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[PERADABAN INDONESIA.].,
[GARUDA PANCASILAKHENDAK MENJADI REVOLUSIONERMEMBUMI DI NUSANTARA Raya,_].,
[ PANCASILA SAKTI_ Laku Qs. Al_ikhlas :[1]+[2]+[3]+[4].],].,
*****
[Misi_].,
[Revolusi Kedewatan,menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia/2020.].,
*****
[Visi_]].,
[Kembali pada kekehidupan awal indonesia adalah taman surga bagi hidupnya Umat manusia.].,
[INDONESIA Raya adalah Negeri Makmur Sentausa sepanjang Masa /Alam Rokhmat].,
[(Tujuan Mulia Pembukaan UUD 1945 danPANCASILA.danQs.yaasin :[44+58 + Alpajr :[30].].,
*****
[Visi Global_ )].,
[(Menapakkan Konsep Kitab Suci, Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur” Qs.Albaqoroh :[58].].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[Loka Karya.,,,].,
[disampaikan Kepada  I :.,].,
[Kop Surat_ Red,)].,
[Nomor: 001/tahun ke-2/x/M_PI/1945/2012.].,
[Lampiran:Satu (1) Galur Galengan Sehalaman.].,
[Perihal: Pemberitahuan Akbar [ Jum’at Agung,Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 j, Laku Qs. Annaba’:[2.]}.].,
[Kepada  segenap Kerakyatan Indonesia, di INDONESIA.].,
[Karawang. Mingguwage, 29 Juli 2012/10 Pasa 1945/pukul.10.10,Wib@lap.LinggawangiCilamaya.].,
*****9
[Kepada Yang terhormat:].,,
[Para Pimpinan Media Massa[elektronik dan cetak] terkasih,].,
[Metro tv, tv one,Daai tv, Trans 7, Tran tv, TVRI, Radio_RRI, RCTI, ANTV,MNCTV, Indosiar, ].,
[Channel tv, Jack tv, Global tv, Elshinta tv,dst, KOMPAS, Pikiran Rakyat, Redaksi Terbit, ].,
[Media Indonesia, Lampu Merah, Lampuhijau,Majalah, Tabloid, Buletin, Penerbit,].,
[ Mading Mahasiswa, Mading Sekolah, Jejaring Sosial, Telkom, Xl, Axis, Indosat, ].,
[Radio Komunitas, Radio Daerah, Radar Karawang dan Pasundan Expres,dst,].,
[dan Media Masa Internasional.].,,
*****
[Di_].,
[Ibukota. Kota Jakarta dan Sekitarnya.].,
*****
[BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIIM.].,
[Salam Galuh Lestari_ { Salam_ Penegas Qs.Yaaasiiin :[44+58.].].,
[Salam Sejahtera Sentausa,].,
[Segalapuji bagi Tuhan Yang Maha Esa,dan Limpahan Rakhmat dan Hidayah untuk Kerakyatan Bangsa]
[ Indonesia di NUSANTARA, di Keharibaan Kehadirat Rakhmat dan KerakhmatanNya kita semua dapat]
[ menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. [Aaamiiin.].,
*****
[Kepada yang [terkasih] terhormat Para Pimpinan Media Massa (yang telah disebut diatas)dan kawan]
[Wartawan sekalian yang tersebar di NUSANTARA, tanpa Kita ( Sekalian Rakyat Indonesia, Kec.Aku_ ].,
[sadari bahwa dikeadaan ini seraya telah berada pada tahun ke-2, Penanggalan Kalender KONGRUEN,]
[Penanggalan Tahun MATAHARI, Masa_PERADABAB INDONESIA_(QS. Yasiin:[58+44].Kerakhmatan).].,
[Kerakyatan Indonesia sebentar lagi akan merasakan adilnya atas kehidupan dalam hal Hidup dan ].,
[Penghidupan, yaitu (Pancasila.5.) Keadilan Sosial (Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) akan Segera ].,
[Mewujud, Karena Kerakyatan(Pancasila.4. Kerakyatan) akan dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan,].,
[Pimpinan RI/Presiden Kerakyatan RI/NKRI 2014 adalah Hikmat Kebijaksanaan_ ].,
[Baca Selanjutnya_ [Terlampir] _red].,
[Pimpinan Presiden RI ditahun ke-10/ M_PI/1953Surajawa @dalah Sang.Ratuadil Mahabijaksana].,
[“ [Jum’at Pon, 17 Agustus 2012 m/ 17 Agustus 1945. Tahun ke-2/ Masa_PERADABAN INDONESIA .].,
[Penanggalan Kalender  KRAWANG,tahun Matahari II [adalah]/1945/2012.adalah_KONGRUEN.].,
[“Kalender KONGRUEN KRAWANG adalah Kalender Masa depan menembus batastakterhingga”].,
[ “Kalender sebagai Penegas dari_Qs.Alpajr :[#30],Qs.Yaasiin:[44+58]+ [58].].,
*****
[Maka Sampaikanlah !!!.,  Kepada Rakyat Indonesia (Kerakyatan Indonesia) Bahwa di Hari ini, ].,
[Minggu, 5Agustus2012masehi, di pukul. Tepatdi,jam. 17.08.45, Wib Jakarta dan sekitarnya.].,
[Akan Menyambut Harisangat ISTIMEWA, yaituJum’atAgung,Jum[‘]at Pon,29 Pasa 1945 surajawa,].,
[17 Agustus 2012,Dirgahayu RI Ke-67/29 Pasa terakhir,Menuju “Indonesia Kerakyatan ].,
[Persemakmuran” Indonesia menjadi “Negeri Istana Kemerdekaan Abadi”.].,
[Penegas tentang keberadaan suatu Negeri Alam Purnamamentari_Alambumi Mayapada ].,
[yangdimaksud Qs.Alpajr :[30],Qs.Yaasin[44]+[58/59] dan Albaqoroh :[58].].,
[Jum’at pon. 29 Pasa Surajawa, Pukul.12.00,Wib@lap.Linggawangimenjaditanggal,].,
[20 Sawal Ke-2 /Penanggalan Kalender KRAWANG,Kalender KONGRUEN,tahun Matahari II ].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA/[M_PI],tahun hijriyah dari “iedul Adha “menujuiedul Buddha.].,
[“Hari Kemenangan Bahwa Kerakyatan telah (sedang/akan selalu) berada di ”Istana Kemerdekaan ].,
[Abadi”, Jum’at Pon.29 Pasa 1945 Surajawa/ 17 Agustus 2012 Masehi, Dirgahayu RI Ke-67.].,
[Bahwa Rakyat  indonesia telah menjadi Kerakyatan Indonesiatelah Sampai (Pada) “Istana ].,
[Kemerdekaan Abadi“Yaitu AlamKerakhmatan/Jum[‘]at Pon,29 Pasa 1945 Surajawa/17 Agustus ].,
[2012masehi,Pukul. Kamis Pahing,28 Pasa 1945 Surajawa didetik menit,17.08.44,menuju satudetik]
[ke-45, Seraya Mengucap : “Salamun.,,,Qs,yaasin[44]_Penegasan Tentang intisari dari keberadaan ].,
[Qs.Alpajr :[30], dengan Kalender KONGRUEN, Di Jumat Agung, Jum’at Pon, 29 Pasa 1945/17 Agustus ],
[2012 masehi.Indonesia telah berada dinegeri Kerakhmatan/”Negeri Kemerdekaan Abadi”].,
[Menuju Negri Baldatu[n]toyyibatu[n]waro[bb]u[n]gofuur. Penegas dari Qs.Albaqoroh :[58].].,
*****
[Sampaikan[lah] Sebagai Laku dari Penegasan dari Jum’at Agung, BERITA BESAR_QS.Annaba’:[2].].,
[Tepat di Pukul Minggu,12 Agustus 2012 masehi,tepat dipukul [di Jam],17.08.44 Wib Indonesia.].,
[ Didetik satu (1) Menuju Pukul . 17.08.45. WIB Jakarta Menjadi Senin,13 Agustus 2012 masehi,].,
[/ 1945/1433/2556_Red. Adalah “Hari Kemerdekaan Yang Abadi hingga tak terhingga”.].,
[ (Pergantian waktu Kalender KONGRUEN,tahun Matahari II,].,
[Masa_PERADABAN INDONESIA.[ tepat di detik 45.].,
*****
[Dikeadaan ini[Kami ] Para yang terkasih]dikeharibaan Kehadirat Rakmat Tuhan Yang Maha Esa,].,
[Perkenankan[lah] Kami [Kami dan Aku_] S@y]a Mengucapkan “].,
[1.]Untuk INDONESIAku selamat HUT ke-67, DIRGAHAYU rahayu sepanjang waktu.].,
[2.]Selamat Berakhir Pekan, semoga bahagia berkumpul bersama yang tercinta,].,
[3.]Bagi Rakyat yang Beragama Islam, Dengan Perasaan Sukacita penuh Bahagia, kami ucapkan :].,
[“Selamat Hari Raya Iedul Fithtri, 1 Syawal 1433 Hijriyah,”].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, Penegas laku_Qs. Yaaasiin : [44+58].].,
[“Taqobbala Allahu Syiyaamakum, Inn syaa Allah Antum ‘Ajma’iin Yaj’aluunal Muslimiina AlKaaffah”].,
[“Wal[Kh]hamduliiahirobbil[NG],’aalamiin.Qs.Alpatihah[2].”].,
[Salam Damai Sejahtera Sentausa jua, terucap dari [beliau-beliau yang terkasih_Red,.].,
[ untuk Kerakyatan indonesia, [Selamat berada dikeadaan Negeri Galuh,].,
[semoga selamat sampai dipenghujungwaktu /tahun ke-10/MPI/2020/1953surajawa/1441[H]ijriya[h],
[@.n_Pemilik Wangsit Wahyu Keprabon,tertanggal,Minggu Kliwon,17 Januari 2010/1 Sapar 1943 Sj.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****


[Loka Karya.,,,].,
[Disampaikan Kepada II :.,].,
[KOP SURAT_ red].,
[Lampiran    : 1 (satu) Galur Galengan Sehalaman].,,
[Sifat           : Maha Penting_ Sangat Istimewa.].,
[Perihal        :  Pekeling-keling Untuk Keluarga Besar Tentara SILIWANGI/GALUH di NUSANTARA.].,
[(KRAWANG.Selasa Wage, 17 Ruwah 1945/17 Agustus 2012./ tahun ke-2./M_PI.].,
[Karawang. Mingguwage,29 Juli 2012/10 Pasa 1945.].,
*****
[Kepada Yang terkasih:].,
[Keluarga Besar Tentara SILIWANGI/GALUH .].,
[Di_].,
[BUMI NUSANTARA INDONESIA Raya.].,
*****
[BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIIM.].,
[Salam Damai Sejahtera.].,
[Kepada Keluarga Besar Tentara SILIWANGI/GALUH di BUMI NUSANTARA INDONESIA Raya, ].,
[mengingat Negara Indonesia akan ada kekosongan Pemimpin Rakyat / Presiden_ ( Pancasila, 4. ].,
[Kerakyatan (Hanya Boleh) dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (2012 s.d 2020) dalam ].,
[Permusyawaratan/ Perwakilan. (2020.s.d.,). Berarti Negara Indonesia akan memasuki ].,
[masa “ tidur panjang “(Waktu Panca Roba/Rerarero Paro-paro_Ayak-ayak Beras, Gabah Gabug,].,
[‘Balike meng laut jero”  QS. Al_Kahpi : 19/”Perang BRATA SENA”_Laku,QS.Al-Annazi’aaat:1). ].,
[tertanggal. Akad Legi.1 Sura ke-6/1949 Surajawa /2016 masehi /M_PI_adalah hari ke 2017,].,
[Hakekat “Derajat Angka Tujuh [7]”_ [7] adalah Pengajewantahan dari Hakekat Hurup “ NUN Sukun” ],
[pada lapad Wannhar dalam Qs. Al-Kautsar [2], sebagai Pembenar Pada Lakon Pagelaran Wayang ].,
[Purwa Langen Budaya_[Kidalang. Haji. Anom Rusdi_ Bahwa “ Kanoman dadi Tumbal Perang Brata ].,
[Yudha”, Sebagai Jawab Pada Lakon Sebelumnya “ Bagel Buntung Gugat Sikil”_ Kanoman Yang Di ].,
[maksud adalah Laku Tahun delapan yaitu Memotong Lehernya Angka [7] berdarah merah mentanah,]
[Sebagai Jawaban di Kabulkannya Bagel Buntung Dikasih Kaki Oleh Kedewatan Yang Maha Agung_ ].,
[(dalam Rangka “Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Maka Hakekat Derajat]
[ Angka [7] yang di maksud untuk dipotong lehernya berdarah sebagai persembahan untuk ].,
[ kedewatan maka (pemilik angka) [7] segera di potong sebagai Ismail Ke-2 atas “Ujian Keimanan “,].,
[[[!][e]d[dh]ul Bu[ddh]a.’iedul Buddha’_ QsAlkautsar :[2]_WA[n]har[!!!].].,
[Pemilik Angaka [7] yang di maksud sebagai Ismail yang ke-2 adalah yaitu a.n BPKB mobil Apv.,].,
[Warna Biru tua bernomor Polisi T [7] E, Karawang (Pertanggungjawaban Pekerjaan_ Harus terima ].,
[dengan Penuh Ridho ikhlas dan menerima, Menjadi ismail Ke-2, Penegas dari Qs.Albaqoroh :[124].].,
[Penegas: [7] Wajib adanya harus di potong /disembelih lehernya berdarah merah mentanah (!!!).].,
*****
[(Aku_Hakekat Hurup “TA SUKUN” QS.Al_An’aam;124.) Red.].,
[Maka jagalah Keluarga (Sedulur Bararea/Kaum Mutasyarifin Billaah.) ,].,
[ jagalah !!! Keluarga sekalian di tanah Betha dan tetap tenang dan tetap kedepankan ,].,
[Perbuatan Buddhi (Perbuatan laku SILIWANGI/GALUH)  hingga batas waktu yang telah di tentukan ].,
[ yaitu Akad Legi,1 Sura ke-6/1949/2016/M_PI.].,
[( Penegas_QS.Al-Muthoffifin;1 +QS.Al-Ghaasyiyah;1.Yaitu Laku tahun wolu : “PERANGBRATASENA”,].,
[‘perang Kedewatan’ memotong/menyembelih lehernya Hakekat Derajat Angka tujuh (7),].,
[Menjadi Hakekat dari Penegas Hurup Nun sukun Pada Lapad ‘Wa[n]har Qs.Alkaiysar:[2].,
[sebagai Penegas tentang iman (Pertanggungjawaban atas pekerjaan : Ulama.].,
[Sebagai Perintah yang dimaksud pada Qs.Albaqoroh :[124], maka laksanakanlah, Berkurbanlah !!!.,].,
*****
[(lihat, Lambang Pangkal Perjuangan Kota Karawang_ GOlOK_(Golok Pungsinya Untuk Memotong),].,
[menyembeleh)(Penegas_ QS.Al-Annazi’aaat :[1_ golok sebagai Penegas dariHakekat Alanzii’at_ red.].,
*****
[(_ Pengecualiaan, Penegas_Qs.Al-Fafr:[27] Kaji sampai dapat(!!!.),].,
[ Maha Benar Tuhan Yang Widi,Yang Maha Wenang atas Mahluknya_Red.].
*****
[Maha Benar Allah atas segala apa yang telah difirmankanNya.].,
[Puji Tuhan, Dzat yang Maha Suci atas ke-Sempurna-anNya.].,
[DIRGAHAYU INDONESIA YANG KE-67, Jayalah Selalu sepanjang waktu.].,
[Selamat Berakhir Pekan, semoga waktu yang menyenangkan untuk liburan bersama yang tercinta.].,
[Selamat Hari Raya Iedul Fitri, 1 Syawal 1433 Hijriyah, Semoga Menjadi yang terkasih.].,
[Salam Galuh Lestari Selalu.,].,
[KRAWANG, Akad Kliwon, 1 Sura Ke-0/ M_PI/ 1943 Surajawa /2010 masehi.].,
[@.n_ Pemilik Wangsit Wahyu Keprabon_].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****[SEGENAP RAKYAT BANGSA INDONESIA, KELUARGA BESAR RAKYAT BANGSA INDONESIA.].,
[MARI KHENDAK MENYAMBUT DENGAN PENUH RASA SUKACITA,].,
[DENGAN PENUH RASABAHAGIA AKAN TELAH SEDANG BERGANTINYA MASA, YAITU MASA_].,
*****

[PERADABAN INDONESIA.].,
[AKAD, 1 Kliwon, Sura ke-0/1943./ 2010./Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[Tahun Ke-0_Penanggalan Kalender KONGRUEN, tahun Matahari.Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[tertanggal. Selasa, 17 Januari 2012 masehi/ 22 Kliwon 23, Sapar  1945 jawa/Shafar 1433 hijriyah.].,
[Ditegaskan Mulai Berlaku_( diberlakukan_{ Sekiranya Perlu_Hapunten etageh bilih kersa kitu….].,
[(Tertanggal. Akad Wage, 1 Sura Ke-4/1947 j/1435 h/1936 s/2558 w/2565 i/M_PI.KRAWANG)].,
[(Yang jatuh tepat (kalau tidak salah gitu,,,(?).Minggu Wage,22 September 2013 masehi.)].,,
*****
[MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2014/ PEMILI PRESIDEN RI/NKRI.].,
[Indonesia_ Menuju Negara Indonesia yang berkedaulatan {Kemakmuran _.,
[Rakyat, guna Mempercepat Mewujudnya_ (Pancasila,5.) .,]
[Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat (Kerakyatan Indonesia Raya) Indonesia].,
[Menuju Negeri_Negri BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR.].,
[Dengan Hamparan Tanah Persada Bumi Pertiwi Nusantara,Negara Kesatuan Republik Indonesia ,],
[ dari Paling Ujung Merauke ( Pulau Papua) hingga paling ujung Sabang (Pulau Sumatera._) ].,
[yang amat teramat sangat subur untuk dapat dikelola sebagai bekal hidup,].,
[ (Bekal Penghidupan) untuk subur penuh Makmur untuk mencapai hidup yang maha Sejahtera.].,
*****
[”URIP TENTREM ADEM AYEM,“].,
[“ING SEJERONENG SWARGA LOKA,“].,
[“DI BUMI MAYAPADA INDONESIA.“].,
[”{(INDONESIA SE-Jagad Raya)}.”].,
*****

[”Menapakkan Lakon Pagelaran Wayang Purwa Dan Wayang Golek di Kehidupan Nyata_”].,
[Sumber Penegasan_ :].,
[Qs.Alfaatihah;[4], Qs.Alan[’]aam;[124], Qs.Alkahpi;[19], Qs.Alannazi[’]aat1], ].,
[Qs.Attakwir ;[1], Qs.Almuthoffifin ;[1], Qs.AlGhaasyiyah;[1], Qs.Alqooriah;[[1]s.d[11]], ].,
[Qs.Alashr;[1] danQs.Alzalzalah;[[1 [s.d[8]]. ].,
[Ketahuilah bahwa Aku.[Ta][sukun]Penegas dari intisari Qs.Alan[’]aam;[124]/GALUH KRAWANG.)].,
*****
[”SASTRA JINGGA KRAMA”_Kidalang. Ujang Mukhtar_Tumaritis II.].,
[”ANWAR DAN ANWAS COGREG”_Kidalang.Amudi Nata Swara_Jati Swara.].,
[”BAGEL GUNTUNG GUGAT SIKIL”_Kidalang.Haji.Anom Rusdi_ Langen Budaya.].,
[”SUBALI PEJAH,DORNA GUGUR_”Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_Giriharja 3.].,,
[”BIMA MURKA_“Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Giriharja 3.}}},.,
[”KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA_”Kidalang.H.Anom Rusdi_ LB.].,
[”BATARA TRISNA MAYA_ “Kidalang.Hengki Mukhtar_Tumaritis 3.].,
[”CUNGKRING DADI DEWANE KEMANUSAN._”Kidalang.H.Anom Rusdi_Langen Budaya.].,
[”BANGBANG SURYA NINGRAT__”Kidalang.Haji.Asep Sunandar Sunarya_Giri Harja 3.].,
[”BATARA KALA JALUK BULKHAK_”Kidalang. Amudi Nata Swara_ Jati Swara.].,
[”JARA SABDA_ “Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Giri Harja 3.].,
[”RAHWANA GUGUR_”Kidalang. Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Putra Giri Harja 2.].,
[”DORNA BALEN KARO DEWI WILATAMA_”Kidalang.Haji.Anom Suwarno_Langen Kusuma.].,
[,”ARJUNA TURUN JABATAN_”Kidalang.Haji.Anom Rusdi_Langen Budaya_].,
[”RAHWANA GUGUR.”……].,
[“ SURAT WASIAT”_Tarling Dangdut_ DEWA MUDA_DelesGroup Intertainment.].,,
[”[ Lakon Pagelaran yang tersebut diatas sudah dipagelarkan_ Syahadat dan lakunya sudah Syah]”].,
[”[Yang KHendak di tapakan di bumi Mayapada Indonesia / 29 Pasa 1945/17 Agustus 2012]”].,
[“[Sekiranya dapat diterima Dengan Penuh Rasa Ikhlas dan Penuh Ridho_@/[7] ujian Iman_].,
[”[ Lakon disebut dibawah ini juga sudah Syah, tinggal lakunya Saja_ Coretan Takdir_red]”].,
[”[(Dewa Cungkring dadi dewane Kemanusan_ Sudah Sah Lakunya_Tinggal Actionnya Saja)]”].,
[”[Di Ruwat, di desa Muara Baru,Cilamaya_ Oleh Kidalang.H.Anom Rusdi_Langen Budaya].”].,
[”[Pagelaran GalurWayang Purwa Terakir Ki.Dalang. H.Anom Rusdi_Langen Budaya/ Ruwah 1945”].,
[”[ Wayang Purwa“Dewa Cungkring” Agar Sekiranya  diberikan Kepada yang dimaksud[!]].”].,
[”[ Yang terkasih_ Adipati Khertabumi.Raden. Singaperbangsa, Al’azziz._”Dewa Cungkring”]”].,
[”[di Abdi dalem Maqbaroh Kyaikalidaon .Raden. Adipati Kertabumi. Singaperbangsa_red]”].,
[”[Sudah @ku Amanatkan_ berikan Ke Pak Rt. Erwin, Hp.0858.1402.7548_Konfirmasi{!}]”].,
[”[Jl. Raya Galuh SILIWANGI_Singaperbangsa, Desa Manggungjaya_Cilamayakulon]”].,
[ Wayang “{[Dewa Cungkring]} Wayang Purwa Miliknya Kidalang.Haji.Anom Rusdi_]”].,
[Sekiranya diserahkan  di Maqbaroh Sebelum Hari Jum’at, 29 Pasa 1945_to; [?]_Red]}.].,
[Salam Sembah, Abdi dalam Khusus Untuk Yang terkasih_Kidalanganom.H.Anom Rusdi.].,
[Ditegaskan Kepada Semua Kidalang DiPulo jawa_ Sudah Istirahat, waktu Sudah Pajar].,
[Laku Ruwatan Kidalang. Haji. Anom Rusdi_ Langen Budaya, Atas Wayangnya ‘Si. Gopes…].,
[ Si.Gopes, Akan Menshohihkan Laku taun Wolu, yaitu Bakal Nyembeleh Angka [7]vs[2].].,,
[([7] adalah Hakikat dari”Nun Sukun” dari Penegasan QS. Al-Kautsar;[2],laksanakan(!),].,
[(BANGBANG [7]DIKUDETA]_Penegasan dari QS.Faathir; [10] dan [14] baca Al-Qur’an (!!!)].,
*****


[“Jum’at Pon, KIAMAT 2012.”].,
[“Jumat Annaba’a Adalah Yaumul Qiyaamat[H]_  Penegas dari Qs. Yaasiiin :[44]”].,
[”TAMMAT_QS.Yaasiin[58,yes] tapakjalak[59@1,”].,
*****
[‘laku “tugelpoci “@Qs.Yaasiin 59, selamat jala[n]…],
[”Tabbat!!!.{[titik]}….}}}.(laku dariQs. Allahab[1][2][3][4][5]”}].,
[”dan Qs.Alqiyaamah[34+35]).].,
[“Jum’at Agung, Jum’at Annaba’a_ Jum’at Pon, 29 Pasa 1945/17 Agustus 2012.”].,
[ Jum’at Agung, Jum’at Pon,29 Pasa 1945/17 Agustus 2012_ Alyaumal Qiyamah_],].,,
[Terima dengan Penuh Ridho_@Ujian Iman_ to : Presiden RI.Penegas Qs.Faathir:[10,14]].}].,
[Menanggalkan Jabatan setelah Sholat Jumat Agung, Pon 29 Pasa 1945 terakhir/28_Red.],].,
[ Bendera Kebesaran, Bendera Pusaka;[Sang Saka] Merahputih_ Harus tetap Berkibar (!)].,,
[Nyalakan Lampu {[[[A][B}_Sen yang kanan pada Kendaraan bermotor pada sasat dijalan.].,
[ sebagai Pekeling/2012/ 29pasa1945/BenderakertaskuningPayungHitamMiringkeBarat.].,
[ Sebagai Hari_ Kemerdekaan Yang @badi at@s Kerakyatan Bangsa Indonesia Raya,].,,
[ dikenang sebagai_ 29 pasa 1945,hari_Masa_PERADABAN INDONESIA,Qs.Ya[@]sin[44].].,
[Pulanglah[!!!] Ketanah Betha, Untuk beristirahat Berkasihkasih dengan handaitholan..].,
[Ikhlaskan dengan Penuh Ridho, Baca Alkitab_ Qs.Faatir [10] dan [14], tidak ada pilihan..].,
[Terimakasih atas Segalanya, Istirahatlah_”Hari Mulai Gelap jangan sampai Kemalaman”].,,
[ a.n_ Pemilik Wangsit Wahyu Keprabon_ Abdidalem Manggungjaya Cilamaya Tempuran.].,
*****
[ Saya [Aku_] sangat Kecewa dapet Pesen ini, Karena Pada Akhirnya Akan Membuat ,].,
[sakit Hati Orang Lain…. Percayalah aku tak maksud menghalangi niat baik sekalian,].,
[ tapi  ini sudah waktunya, Indonesia Harus sudah Sampai Pada Negri”istana Kemerdekaan Abadi”.].,
*****
[Wahai Rakyat,,,,,, jadilah (kalian semua) Kerakyatan, Menyatu Menjadi Warna Kayas !,].,
[ Lambang “Merahputih yang sudah melebur menjadi darah Ketentraman Abadi, Pink].,
[Merahputih Menyatu dalam Lautan Saka[tahun Saka]Hinddhia Menjadi_ “14 Pebruari”].,
[Indonesia Negri Pirdaus Daarussalam Arrahmahwani’imah,arrahmah Asshidiqiyyahsiddiq.].,
[Kerakyatan, Jumat Pon, 29 Pasa 1945 jawa / 17 Agustus 2012 masaehi Pukul. 12.00.Wib,].,
[ dikeharibaan Kehadirat Rakmat dan Rokhmat, Kerakhmatan dan Kerokhmatan, Seraya Mengucap ; ].,
[“ Salaamu[n]Qaulaa[n]Mi[n]Robbi[n]Rohiiim, illaaa rohmata[n]Mi[n][n]a wamata[’]a[n] ilaaahiii[n],],
[TAMMAT kalimatu Ro[bb]i[ii] (ka) syidqo[n]Wa Ad[d]la laa mubad[d]ila  likalimaatih[i], TABBAT ,].,
[yadaa[@]biilahabiwwata[bb],,Qs, Allahab (1)(2)(3)(4)(5)+,Qs.Alqiyamah[34+35],].,
[ TABBAT, titik.].,
*****
[“TAMMAT, 17 Agustus 2012 masehi, TABBAT,,(titik).”].,
[Separoh Bulan,setengah jalan bertemu diperbatesan,].,
[ menuju gebangmalang,}_sepanjangjalan menuju keabadiaan,].,
[jalan Cor Asatanaraya Karangsambung,}_berhenti diAstana terang,].,
[ makam Demak Siswa SMAN 1 Cilamaya ,adalah,_” Tempat sirnaraga Siswa/siswi__SMA 1 Cilamaya],
[ Astanademak,50meter menujujalanterangke@badi@an,terangterusterang…].,
[kamu_setengah terang menuju Penghambaan, tabbat [!!!].,].,
*****

[“[ Jum,at Agung. _ “Hari Memasuki Istana Kemerdekaan Abadi”_Qs.Yaasin; [44] +[58].]”].,
[(Dan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah Kepada saat yang berbahagia]
[Penegas Qs. Yaaasiiin; [44] dengan Selamat Sentausa manghantarkan Rakyat Indonesia,].,
[ Kedepan Pintu Gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia_,].,
[ ( Pembukaan UUD 1945/ IR.Soekarno, dkk_INDONESIA.].,
[ dan dikeadaan ini adalah Telah sampailah  pada “].,
[“Istana Negri Indonesia Kemerdekaan Abadi“ _masa_PERADABAN  INDONESIA.)].,
[ Jum’at Pon, Jumat Agung, 29 Pasa 1945_Dirgahayu Kemerdekaan Abadi,TAMMAT.].,
[TAMMAT, Qs.Ya[a]sin.[44+58]+ Qs.Alpajr.[27+28+29+30],tammat,.Qs.Alpatihah[2].,
[Seraya mengucap…Qs.yaasin[44+58].,,,{{{@@@@@@[mmmmm]iii[n]_[n@2; yes.].,
[ Jum’at Pon, 20Sawal ke-2/M_PI/1945j/1433h/1934s/2556w/2563i_{KRAWANG.45.}.,
[Selamat Jalan Indonesiaku Biarkan Kami Bersama INDONESI@ Ray@_Qs.Alpajr[30].].,
TABBAT, TABB@at {!!!!!!!!}_Qs.Allah{b}[1+2+3+4+5} + Qs.Alqiyaamah :34 dan 35,tabbat.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****[PERADABAN INDONESIA.].,
[(Masa_PERADABAN INDONESIA_ Penegas Waktu Keadaan_QS. Yaaasiiin; [58])].].,
[([Penanggalan Kalender KONGRUEN,Masa_PERADABAN INDONESIA_(terlampir)].,,
[([INDONESIA Ray@_ @lam Kerakhmat@n_Negeri Taman Pird@us/ 29 Pasa 1945_Red]].,
[“[Buta CakilHarus Ridho Mati Sebelum Pajar_ Penegasan QS.Al-Lahab;[1][2][3][4][5].]”].,
[“[Sekiranya dapat mengurungkan Niat, Presiden RI/NKRI 2014; Hikat Kebijaksanaan_red]”].,
[“[ Buta Cakiladalah hakikat “ Ba Sukun” lapad (“Tabbat”) dari Qs. Al_Lahab:[1],to;Arb[7]”].,
*****
[PEMILU PRESIDEN RI/NKRI 2014.].,
[INDONESIA Raya_LURAH SEMAR BADRANAYA.].,
[ PRESIDEN_Sang.Ratuadil Maha Bilaksana,].,
[WERINGIN PANDANWANGI, ]}.,
[ PEDARINGAN KEBEK.].,
*****
[Menuju_Negeri BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFUUR.].,
[BUMI Mayapada INDONESIA SWARGA LOKA_BUMI Pertiwi INDONESI@ Ray@.].,
[SWARGA LOKA BUMI Mayapada INDONESIA Se-J@g@d Ray@.}].,,
[“DEWA CUNGKRING DADI DEWANE KEMANUSAN.”].,
[ Kidalanganom. Haji. Anom Rusdi_ Langen Budaya.}].,
[Laku dari Pribadi ;” TA SUKUN” lapad Jaaat_ Penegas dari QS. Al_An’aam: [124,].,
[”Cungkring D@di Raj@ Ning Bumi Mayapad@ Pertiwi INDONESIA Ray@”].,
[Kidalangsepuh.Mbahdalemanom.Kyaisepuh.Sunan Kalijaga.Raden. Syahid,Al-‘Aziiz.].,
[Laku Qs.Alfaatihah[4]Qs.Alkahpi[19]Qs.Alqooriat[1-11]Qs.Alkautsar[2]Qs.Alikhlas[1-5].,
[1].Kanoman dadi tumbal Perang Brata Yudha, Kidalang. H.Anom Rusdi_Langen Budaya.].,
[Laku dari “Nun Sukun” QS.Alkautsar harus Jadi tumbal“[7]_[X]”,Atas Perang BRATAYUDDHA.].,
[Laku Pengejewantahan dari_”Bagel Buntung Gugat Sikil”_ telah diterim@_Red.].,
[Laku taun wolu, hari ke-201[7] tepat di AkadLegi, 1 Sura ke-6/M_PI/1949/2016_red.].,
[Akad Legi_ Perjanjian Zaman Dulu yang Sifatnya Sakral_ Catat@n atas t@kdir Hidup_].,
[Kejadian_”NUNsukun yang dimaksud adalah hari ke-2017_[7]_{“7”}. ].,
[Laku taun woluDerajat Hakekat Angka [“7”]harus dipotong lehernya berdarah merah.].,
[ Pribadi [7] yang dimaksud _@.n BPKB mobil.Avp dengan nopol. T [7] E, adalah Ismail Ke-2].,
[7] adalah Ismail ke-2(@ujian Iman) wajib ‘@en di Eksekusi/ 10 Dulhijah tahun Hijriyah.].,
[setelah Sholat iedul Bud[d][h]a_sebelum Hijrah/2010/1sapar1943._(Iedul adha_Ismailjadihewan).}}}.,
[ Eksekusi dil@ksanakan di @lap.Linggaw@ngi, dep@n SMA 1 Cilamaya, Karawang.].,
[ Kepada yang Bersangkutan [7] harus konpirmasi ke Kidalang.H.Anom Rusdi_secepatnya,].,
[yang Dimaksud adalah @.n BPKBP Mobil Apv, Warna Biru tua Nopol T 7 E, to ;Kh.Hht].,
[ @yg dimaksud harus Diruwat dengan Pagelaran Wayang Purwa_ Langen Budaya.].,
[Wayang “ Cungkring “ Wayang Purwa Miliknya : Mbah. Sunan Kalijaga Raden Syahid.].,
[dengan Lakon “ Cungkring Sungkem @abdidalem Ning Ramaibu lahirbathin.”].,
[Cari Dalang yang Akan Meruatnya_ Konpirmasi pada Ki.Dalang.Haji.Anom Rusdi.].,
******
[Kalo tidak berarti @.n BPKB Mob.Apv Warna Biru _No.Pol. T 7 E_ Harus di Sembeleh !!!,].,
[ sebagai Laku; Taun Wolu {2010}/ 2012 _taun Wawu ka_Pitu[7]. Pen.Qs.Alkautsar[2].].,
[Wannhar_ “…Dan BerQurbanlah!!!/ 10 Dulhijah laku taun wolu_ Nyembelaeh Priyayi].,
[ tertanggal_ 14 Ruwah 1939j/8 September 2006. Purnama Gerhana.Qs.Yasin[39]_baca!!!].,,
[Tertanggal_17 Januari 2010/ 1 Sapar 1943.Gerhana Matahari.Qs.Yasin[38]_baca!!!]}}}.,
[Tertanggal_6 Mei 2012/ 14 jumadil Akir 1945.Purama Pelangi_Waisak Ke_2556 ].,
[tertanggal_1/2 Ruwah 1945_ Posisi Bulan Sabit Pajeg Mengarah ke Utaraselatan.].,
[tertanggal_25 Ruwah 1945_Posisi Bulan Pajeg muncul di Pukul.03.09.15 wib].,
[ 25 Ruwah 1945 / Cahaya bulan terangtengalamterang, da nada satu[1] bintang.].,
[tertanggal_ Jum’at kliwon, 1 Pasa 1945, diarah timurlaut Nampak tigabintang_].,
[ tiga[3] bintang membentuk segitiga samakaki. Pukul.05.15.17wib.].,,
[ kedua bintang dimaksud bintang Pagi yang bercahaya Terang kedapkedip.].,
[tertanggal_Rabu,25 Juli 2012. Bulan tenggelam di pukul. 22.15.17 Wib].,
[Lakon “ Cungkring Ketemu Ramabunda Lahirbathin”}}}]]]] Cari dalang[N]ya yang berani neruat!!!.].,
[Walhasil Laku taun Wolu/2012 Adalah Laku Penegasan tegas dari laku iman_ Qs.Alkautsar[2]_ ].,
[dan [wajib @en} berqurban lah. Sampai pada dasarnya Iman_].,
[Yaitu menyerahkan jiwaraga sepenuhnya Kepada Yang Maha kuasa_ ismail ke-2 ,].,
[yaitu Laku dari Qs.Alannazi’aat[1] sebagai Ijroilnya_kembali Kehadirat Yang Maha Kuasa,].,
[dengan Cara Di sembeleh, Pekeling; Wis aja Nandur dadia ira Tanduran. Dina wis Padang.].,
[Laku taun wolu taun sura/2010/ laku taun wawu ka pitu[7]. Laku Al-Quran Alkarim,Qs.Alkautsar[2],
[kalau tidak berarti seraya mengucap, Qs.yasiin[59]+ Qs.Alqiyaamah[34+35] baca Alkitab!!!, ].,
[Goyrilmaghdhuubi’alaihim (anta_[7] ]}) waladhdhoooollliiin. TABBAT,Tabbat ,].,
[“tabbatyada,,,,,Qs.Allahab.Innalillahiwainnailaihirooji’uun.].,
[ ketahuilah kini @ku Alpaqir “ta,sukun _Jaat yang dimaksud pada Qs.Alana’am[124].,
[Yang datang untuk memperingati Kaum mu dan sekaligus Hadir sebagai Alannazi’aat ,].,
[atas dirimu[Qs.Alannazi’aat:1] atas Ujian Iman, Sebagai Bentuk perhitungan atas sebuah Pekerjaan].
[Mohon diperhatikan kepada yang bersangkutan (@.n_ BPKB Apv nopol. T 7 E, Karawang.].,
[sekali lagi secepatnya datangi!!! Kidalang. Haji .Anom Rusdi_ Langen Budaya.Indramayu.].,
[Karena @ku Tak lebih @dalah Orang suruhannya Yang telah di beritugas Legallpormal.].,
[Sakral di berimandat di. Kam.@pur ds.Muarabaru, Kec. Cilamayawetan/ Ruwah 1945.].,
[7] kalau tidak menghiraukan berarti ‘Kamu[7] Pem (bang) kang !!!.,,,].,
*****
[Eksekutor :.,].,
[AlAnnazi’aat Abdulharist Heryanawin Dwi Gusti Mahawangsa Kertabumi Al’aziiz.].,
[Saksi _ Sebagai Pembenaran Atas Pertanggung jawaban Jabatan Seni Kidang_].,
[1.Kidalang.Haji. Anom Rusdi_Langen budaya,Indramayu_(selaku yang Yang Punya Hajat),].,
[2.Kidalang. Ujang Mukhtar_Tumaritis II, { Ikut Bertanggungjawab.].,
[3.Kidalang.Amudi Nata Swara_ Jati swara, { Ikut Bertanggung Jawab.},}}}.,
[4.Kidalang.Haji. Asep Sunandar Sunarya_Giri Harja 3. { Ikut Bertanggungjawab.].,
[5.Kidalang. Hengki Mukhtar_Tumaritis 3, { Ikut Bertanggungjawab.].,
[6.Kidalang. Haji. Tomo_Langen Kusuma Putra, { Ikut Bertanggungjawab.].,
[7. Dan segenap Para Sinden Wayang Purwa dan Wayang Golek Jawabarat.].,
[8.Keluaraga Besar Panjak dan Para Simpatisan. ],
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,

*****

[PEMILU 2014_INDONESIA Raya.].,
[PERADABAN INDONESIA.].,
[(Tertanggal, Akad Kliwon,1 Sura ke-0/1943/2010/M_PI.).].,
[ Kriteria Bakal Calon Presiden RI/NKRI 2014/ Sumber_ Wangsit Wahyu Keprabon_].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[@.n_Mbah Dalem Kanoman. Kyai. Raden. Adipati Khertabumi. Singaperbangsa, Al’aziiz].,
[Tertanggal, Minggu Kliwon, `17 Januarui 2010 m/ 1 Sapar 1943 j. Pukul, Waktu Cilamaya.].,
[menjadi_ Akad Kliwon_ 1 Sura Ke-0/Masa_PERADABAN INDONESIA/1943/2010.].,
[ Penanggalan Kalender KONGRUEN, Tahun Matahari_/ Penanggalan KRAWANG_Sukatani].,
[Wangsit_ Pemimpin Rakyat Indonesia 2014 adalah Hikmat Kebijaksanaan_Red, (!!!) .[Titik].,
*****

[BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIIM.].,
[Salam Galuh Lestari,].,
[Demi Mempercepat Mewujudnya_].,,
[ (Pancasila,5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.),].
[Maka_Rakyat Bangsa Indonesia/Kerakyatan_,].,
[(Pancasila,4.Kerakyatan yang di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan_,),].,
[Kerakyatan Indonesia hanya dapat di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.,].,
[Penegas_ Hikmat Kebijaksanaan;_,].,
[Hikmat Kebijaksanaan adalah Derajat Harokat Tasdid pada lapad ‘Azza dan Jallaaa,,,, ].,
[yang menjadi DerajatNya Tuhan Yang Maha Esa, .,
[Yaitu Sangyangwidi. Yang Maha Agung tur Maha Mulia.,].,
[Maka pada Masa_PERADABAB INDONESIA, menjelang Pemilihan Umum untuk menentukan,].,
[Pemimpin Kerakyatan Bangsa Indonesia/Presiden RI/NKRI_,].,
[(Presiden Mesa Depan RI 2014 adalah @Subjek dari Hakekat Hikmat Kebijaksanaan.].,
*****
[Pemimpin atas Kerakyatan Presiden 2020 adalah  Sang. Ratuadil Maha Bijaksana.),].,
[ Seorang Bakal Calon Presiden RI/NKRI harus menjadi Hakekat dari Hikmat Kebijaksanaan.].,
[Yaitu Seorang Bakal Calon Presiden RI/NKRI Pemili 2014, ].,
[Calon Presiden RI  2014, Harus Memiliki Kreteria yang di sebut dibawah ini:,].,
[1.Memiliki Akhlak yana mulia, ].,
[2.Memiliki Derajat Agung, Berwibawa, dan Gagah Berani,].,
[3.Matanya mampu melihat kehidupan Rakyat,].,
[4.Telinganya mampu mendengar jeritan persoalan  Ekonomi Rakyat,].,
[5. Memiliki Rasa Cintakasih, Kasihsayang, dan Berbuat Welas asih,.,
[6.Berlaku  Maha Adil dalam setiap Kebijaksanaannya,].,
[7.Bersikap Maha Bijaksana dalam setiap Kebijakan Ketugasannya,].,
[8.Sehat Lahir Bathin,].,
[9.Maha Jujur,].,
[10.Maha di percaya Membawa Amanat Rakyat,].,
[11.Memiliki Otak Maha Cerdas,].,
[12.Memiliki Pengetahuan Sifatnya Maha tahu,].,
[13.Berlaku Adil dan Bersikap Maha Bijaksana Kepada Seluruh Rakyat Bangsa Indonesia,].,
[14.Harus Makrifafat kepada Dzat dan Sifatnya Gusti Allah SWT,’Azza wajallaaa,,].,
[15.Harus sudah Sidiq_Awas pada Rasulullah.].[titik.].].,
*****
[Demikian harap menjadi maklum.].,
[Salam Galuh Lestari Sejahtera Sentausa. ].,
*****
[Sumber:].,
[Wangsit Wahyu Keprabon_].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
[@.n_Pemilik Wangsit Wahyu Keprabon.].,
[Saya (aku,) Rakyat Karawang, Jawabarat, INDONESIA.].,
[Hormat Saya,].,
*****

[ditandatangani denganmaterai Rp.6.000,-.].,
[Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]/ Galuh KRAWANG.].,
*****


[Catatan dari Sumber Wangsit Wahyu Keprabon.].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[Wangsit Galuh: ].,
[“L:(Wangsit Galuh ieu Kanggo sedulur urang bararea sekedar Pekeling, ].,
[Hapunten bilih teu katampih ulah jadi pitnah. /Galuh separakanca[h.] Galuh Padjajaran.),].,
[“ Sudahlah Jangan Berperangai terus !!!.,, ].,
[Hiduplah dengan penuh damai supaya sampai pada Sentausa. ].,
[Semoga, 1 Syawal 1433 hijriyah dan seterusnya, Kerakyatan menjadi yang terkasih, ].,
[untuk dapat melaksanakan laku buddhi di Bumi Mayapada INDONESIA Raya_ ,].,
[agar sampai di Alam Rakhmat Rokhmat dan KerokhmatanNya, ].,
[Semoga, (Aaamiiin.).].,
*****
[Melepas Galau….].,
[(Wahai Kaumku Rakyat Jelata_ ,].,
[(“Kaum Ku yang Khendak Kami Perjuangkan Menjadi Kerakyatan.).].,
[Ku (Aku) Khendak Berbagi “SESUATU”  maka Kabarkan Jua pada Sahabat-sahabatmu, ].,
[“Bahwa Purnama di malam minggu waktu yang sangat menyenangkan, ].,
[ untuk melepas Rasa Rindu di hamparan pasir Putih Pantai Parang Tritis Pelabuhan Ratu_,].,
[Pantai Pulau Persinggahan yang Indah Sejuk Menyenangkan menentramkan Bathin.].,
[Kepada yang Berkenan sekedar berbagi ceria, ].,
[Saya (Aku),adalah Kerakyatan, Rakyat Bangsa Indonesia yang faqir,].,
*****
[Pasir Putih Pantai Parang Tritis Pelabuhan Ratu_,].,
[Pantai Pulau Persinggahan yang Indah Sejuk Menyenangkan menentramkan Bathin.].,
[Pulo kapuk, Jakarta._(Qs.Al-Pajr :[30]), Akan Segera Kau tempati sebagai tempat Singgah_ ].,
*****
[Pasir Putih Pantai Parang Tritis Pelabuhan Ratu_,].,
[( Pelabuhan Ratu, Gunung.Sanggah Buana_Pangkalan,Kab.Karawang),].,
[sebagai tempat singgah yang abadi  untuk waktu keadaan Selama-lamanya,].,
[ Demi Allah. ].
*****
[Maka merapatlah, Berlabuhlah di dalam sunyi senyap,].,
[ maka akan datang menemuimu di setiap malam sebelum waktu pajar di keheningan.].,
[maka akan telanjanglah Diriku (Qoriib_Albaqoroh:[186], begitu Kau Menatap.,,,].,
[Menatap Penuh dengan Kelembutan (walyatalaththof, Qs. Alkahfi:[19] dengan Mata Bathinmu,].,
[ he (he,…(kamu_ “ fai[nn]ii.,,’ ketahuan, (jelaslah Sudah tentang Keberadaan @Subjek Qoriib.).].,
[(Qs.Annaba :[@33],Marilah Kakang !,Hendak Kita Menuju Kerakhmatan _].,
[Kerakhmatan : @lam Kerokhmatan di @lam Matahari,(Kenikmatan yang tiada tara.)[Rasa Rokhmat.].
*****
[Oh Pelabuhan Ratu, Gunung. Sanggah Buana (@Subjek Qs.Annabaa’;[33].].
[oh…Pantai Indah Kapuk,Pantai Parang tritis Pelabuhan Ratu,dan Jua Gunung. Sanggah Buana,].,
[(@Subjek @nnabaa’33.) [:] Gunung Simadu).,].,
[Menjadi Tempat Singgah yang amat teramat sangat menyejukan Qolbu.].,
[Oh…Gunung Sanggah Buana, (Pangkalan KRAWANG. Penegas dari yang dimaksud Qs.albaqoroh:[58].,
[Gunung Simadu, akan Mengalir Air Susu hingga tak mengenal batas waktu,].,
[Mentari dan Purnama Akan mengiringi Pandangan Mata ini yang kekal Jelita,].,
[Subhanallaaah.,,,].,
[(Subhanallah, penegas dari Qs.Yaasiin:[44+58] dan Penegas dari Qs.Al-An’aam:[115].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****


[Kalender KONGRUEN.].,
[Penanggalan tahun SuraJawa II.].,
[Kalender Penanggalan KRAWANG 45,].,
[Kalender KONGRUEN, Masa_ PERADABAN INDONESIA.].,
[Karya : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
*****
[Kalender KONGRUEN, Penanggalan KRAWANG 45.].,
[tahun Matahari II (Surajawa II) Masa_ PERADABAN INDONESIA.].,
*****
[PENJABARAN PENANGGALAN_Kalender KONGRUEN_,].,
[(Penanggalan Kalender KONGRUEN_tahun Matahari.Penegas tentang waktu ila.,hiin. Qs.Yaasiin:[58],
[Tahun dalam Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
*****
[Dasar Penanggalan Kalender KONGRUEN_].,
[tahun Matahari II (Surajawa II, Masa_ PERADABAN INDONESIA, Berdasar pada:,].,
*****
       [(1.) Gerhana Bulan, ].,
       [Jum’at , 14 Pon16_ 14 Ruwah 1939 Surajwa/ 8 September 2006Masehi_ Gerhana Bulan Total.]   
       [Kejadian Alam: Sedang terjadi Gerhana Bulan, Pukul.02.00.00. WIB,Cilamaya.].,
       [sebagai laku dari ;].,
[ Laku dari :[1.]Qs. Al-Insyiqooq:[18], [2.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).],[3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9].].,
*****
[ (2.)Gerhana Matahari, ].,
[1 Sapar 1943 Surajawa / 17 Januari 2012 Masehi, Minggu Kliwon.].,
[sebagai laku dari :].,
[Kejadian Alam: sedang terjadi Gerhana Matahari Total, Pukul Siang.].,
[ Laku dari :[1.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).], [2.]Qs.Al-Fajr:[3], [3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9], [4.]Qs.At-takwir:[1].].,
[ disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.].,
*****
[ disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.].,
[sebagai habisnya masa Penanggalan Surajawa I (yaitu),].,
[Gerhana Matahari total tepat terjadi di tanggal satu[1_1 sapar], hari Pasaran Ke-satu[1_kliwon],].,
[tepat terjadi ditanggal 17 bulan ke-satu[1_Januari] Penanggalan tahun Masehi.].,
[sebagai yang dimaksud adalah sudah datangnya laku taun Wolu dalam Penanggalan taun Surajawa.].,
*****
[Dua(2) Kejadian Alam Yang telah Berlangsung ( Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari._].,
[Qomaroen/ KONGRUEN) dengan Kejadian pada Gerhana Bulan pada jum’at Pon. 14 Ruwah 1939 Sj.].,
[menjadi dasar kuat untuk membuat penanggalan baru yaitu penanggalan tahun SurajawaII,].,
[yang di Maksud adalah tahun Matahari (Matahari II.), ].,
[sebagai keadaan waktu di Kehidupan (di) Masa_PERADABAN INDONESIA.].,
[Sebagai Penegas dari Qs. Yuunus :[5].].,
*****

[Kalender KONGRUEN,].,
[Masa_PERADABAN INDONESIA, ].,
[Sebagai titik nol (0) masa menuju Peradaban Manusia Indonesia,].,
[(@Subjek) Manusia Indonesiayang Berperikemanusiaan dan wajib adanya Berperiketuhanan._,].,
[Sebagai Titik nol (0)nya adalah tepat pada : ].,
[Sabtu, /Januari 2010.Masehi/ 30 Wage 30_ 30 Sura 1943. Jawa,Pukul.17.08.44.WIB,Cilamaya, ].,
[menjadi Akad Kliwon Pukul tepat di detik satu (1) menjadi Pukul.17.08.(45),].,
[ Detik 45 menjadi waktu KRAWANG, yang menjadi pergantian hari ke WIB Bagian KRAWANG, ].,
[Menjadi detik Pergantian hari di Pukul. 17(jam),08(menit),45(detik). Wib.Krawang.].,
*****
[Dengan Perincian Penanggalan Bulan sebagai berikut :].,
[A.Penanggalan Bulan: ]
[Jumlah Bulan :Duabelasbulan : 1.Sura, 2.Sapar,3.Mulud, 4.Bakda Mulud, 5.Jumadil Ula, ].,
[6.Jumadil Akhir, 7.Rejeb,8.Ruwah, 9.Pasa, 10.Sawal, 11.Dulkangidah, dan 12.Besar.].,
*****
[“(Penegasan_ Sehari dan semalam adalah 86.400 detik, dimaksud menjadi Waktu Sehari, ].,
[sebulan adalah 28 (Duapuluhdelapan;86.400 detik x 28 hari menjadi 2.419.200 detik/sebulan) hari,].,
[ dan setahun 12 (Duabelasbulan; 86.400 detik x 28 hari x 12 bulan menjadi 29.030.400 detik,].,
[menjadi waktu dalam (waktu) setahun, tahun.) .].,
[Bulan, sedang setahun jumlah harinya adalah 28 hari x 12 bulan menjadi 336 hari,].,
[terbilang :  Tigaratustigapuluhenam hari , sama dengan waktu dalam detik ; 29.030.400 detik.].,
*****
[Penerangan  Penanggalan Kalender KONGRUEN, tahun Matahari II (Surajawa II).].,
[dikenal dengan Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN, tahun Matahari.].,
*****
[Penanggalan Kalender KONGRUEN, ].,
[Penanggalan KRAWANG, tahun Matahari  II adalah sebaagai berikut:].,
*****
[1. Dina Pitu : ].,
[:[1].Dina Pitu (jumlah hari tujuh (7)_:].,
[(: 1. Akad,  2.Senen, 3.Selasa, 4.Rebo, 5.Kemis, 6.Jum’at dan  7.SABTU_].,
*****
[Rumus Sabtu WAGE, Hari Ke-140 :].,
[( Sabtu Kliwon Ke Pulo/Pulau Bata _ ].,
[Pulau Yang ada tulisan hurupnya “ba dan ta_ Al_Qur’an. Iqraa_ Syaikh. Quroo_ Karawang. ].,
[Maksudnya_ Ngajia Ira Blog,Goblog ning awak ira dewek!!!, ( aja jejaluk kang oraora sing blibli, ].,
[Paham (!!!), dadia manusa aja dadi Kebo_ Kebo Pekerjaanane  bebelokan bae ,].,
[Wis Istirahat, (Turu Sing Lali (!!!).) Supaya dadi Wong/manusia Kang Mulia KangBisa Ngereksa,].,
[Ngereksa  Barang Kang Loro/ Kalijaga_Syahadatain_ ].,
[Jimat. Layang Kalimusyada, Jimatnya Bapak.Semar ( Lurah. Semar Badranaya Pawana), ].,
[Jimat layang Kalimuhsyada , (dan kitab badan_ Penegas Qs. Albaqoroh :[186],].,
[Kitab (kitab Alipnun@lqoriib.) (tasdidnnya Hurup “Nun “pada Qs.Al-Pajr:27).].,
[yaitu. ”Kitab_Alip Manunggaling  Sastrajingga Rahayu Ningrat Kertharaharjaingbumi. _.].,
[yang menjadi Kitab ajiannya Para Galuh Separakanca[h.], ].,
[yang menjadi pula kitab yang (berhasil didapat) diaji oleh Kyaikalidaon Galuh Manggungjaya,].,
[Kyai.Raden. Adipati Kertabumi. Singaperbangsa ,Al ‘Aziiz./GALUH Manggungjaya, Karawang.].,
*****
[2. Wulan Rolas : ].,
[2].Wulan Rolas (jumlah bulan Duabelas (12)_  (telah diurai diatas),].,
*****
[3. Taun Wolu : ].,
[3].Taun Wolu / tahun Wolu ].,
[(jumlah tahun Wolu/delapan, laku taun wolu_ Jalan ditempat_ red.].,
[Penanggalan tahun yang di maksud adalah laku tahun wolu / delapan. Yaitu tahun Matahari II,].,
[laku dari Penegas tentang keberadaan (Pekerjaan Matahari, Tajri.,, Qs.yaasiin:[38], ,].,
[Bulan manaajilahatta.,,Qs.yaasiin:[39] bertemu di keadaan pada keadaan penegas dari ,].,
[Qs. Attakwir :1_Cahaya dikumpulkan atau terjadi Kejadian Gerhana Matahari,].,
[Matahari  dengan bulan  tepat Berkumpul di Umbra Bumi membentuk segitiga lancip, ].,
[Kedua poros membentuk garis lurus (180 derajat ) berakhir tepat di umbra Bumi, ].,
[Gerhana Matahari_ Minggu kliwon, 17 Januari 2010 m / 1 sapar 1943 Sj / 1 Shafar 1431 h.].,
[Gerhana terjadi di Pukul waktu siang.  ].,
[di benarkan oleh ketiga bintang _].,
[(Lintang Kherti yang khendak menjadi embun menempel  di (pada) kuningnya padi,].,
[menjadi Air Dharma_Red. ) ditimurlaut dilihat dari Lapang Rakyat Linggawangi, Sukatani_ ,].,
[Jum’at Kliwon,1 Pasa 1945.jawa_yang membentuk segitiga samakaki, pukul. 05.45.16.wib Sukatani.].,
[ “{Yen besok anane Gerhananeng sasi, Serngenge kembar lelima, lintang,,,,,,, :,].,
[ kembar lelima yang di maksud Lintang/bintang yang menbentuk segitiga samakaki,].,
[ yaitu yang di maksud adalah Dasar Kehidupan hidup dan Penghidupan Manusia di bumi,].,
[sebagai tujuan akhir yaitu inti sari dari semua Kitabsuci menjadikan Bumi ini,].,
[ Awalakhir sebagai taman Surgawi bagi hidupnya Manusia sejati/ Manusia seutuhnya_,].,
[Manusia Indonesia Seutuhnya/ Annafsu Almuthmainnah_Adam Khalifah,].,
[@Subjek yang dimaksud adalah dari Penegasan_QS.Al-Fajr ;[27,].].,
[ dan Bumi Mayapada Indonesia Raya Se-jagadraya,Semesta .”Taman Surgawi Alam Kerakhmatan.].,
[Tentang Keberadaan tempat yang di maksud pada Qs.Alfajr:[30] dan Qs. Albaqoroh:[58].].,
[@lam Purnamamentari, (Mentari dan Purnama) kekal berada di dalam tepat dititik Bola Mata,].,
[Alam Matahari. Alam Kerakhmatan_QS.Annaba’a :[33.] penrgas dari Qs. Yaasiin:[44+58].].,
*****
[Dasar Negeri_ Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur, Qs.albaqoroh:[58],].,
[yang dimaksud adalah Masa_PERADABAN INDONESIA. _].,
[(dengan UU Negeri) (PANCASILA), PANCASILA SAKTI_].,
[Pancasila Sakti_ (Kembar Lelima_5 dasar _Surat Qur’an  yang Hurup akhir lapadnya “dal”nya lima,].,
[ jumlah(dal)nya lima (5) _Jimat Merahdelima _Buahnya Khuldi menjadi  lakunya WALYATALATTHOP],
[Walyatalaththof  (!!!_Qs.Alkahpi ; 19)yaitu SQ.Al-Ikhlas: [1 s.d 5 ].,
[Menjadi (buddhi) Pekherti._ (Pekherti)_Buddhi Pekerti_.].,
[(yang melaksanakan perbuatan Buddhi Pekherti @Subjeknya di sebut @Budhis.].,
[Buddhis atau yang di maksud dalam Qs. Albaqoroh :[208] adalah @Subjek Mukminislamkaaffah,].,
[Mukmimislamkaaffah atau di sebut juga sebagail @Subjek Muslim Sejati_.].,
[ Sang Rasul. Siddharta Gautama,Alislamkaaffah_ (adalah @Subjek Muslimsejati yang Mulia,].,
[yang sampai kepada Berserah dirisepenuhnya kepada yang Maha Kuasa sehingga melahirkan,].,
[(sebuah Ajaran Suci “ Buddha” Ajaran Kerakmatan _”Ajaran Welasasih”.].,
[sebagai lakunya tuhan yang Maha Kuasa yang di sebut pada Qs. Alfatihah :[2].,]
[ajaran untuk para @Subjek Pribadi manusia sejati sebagai rokhmatanlil’aalamiin, Qs.Alanbiya’:[107].,
*****
[Pancasila Sakti dengan Ajaran Manusia sejati yang akan menjadi UUD negeri Indonesia/ 2020,red.].,
[Sebagai dasar Kepemimpinan ,Pimpinan Negeri RI/NKRI _di tahun ke-10 /1953/1441/2020/M_PI.].,
[“Fungsinya untuk mengshohihkan laku taun wolu yaitu: Akad Kliwon/ 1 Kliwon_ KONGRUEN,].,
[dengan tanggal 17 Januari (1+7=”8”.)2010 masehi,titik awalakhir awal untuk selamalamanya,].,
[sebagai laku taun wolu_Berjalan “2-“Two.dibaca “tu”. Ditulis “Tho _,].,
[Arabjawa” To Lapal Inggris _Kepada_Matahari “0” ”_Laku Qs. Yaaasiiin[58],].,
[ “Nun_Sudah Pasti Benar Adanya,Nurut “60 detik menuju tak terbatas”_Surajawa,].,
[“wasysyamsutajri.,,,,,Qs.yaasiin :[38] Bersinar sepanjang waktu tak terbatas !!!.,].,
*****
[4. Pasaran Dina : ].,
[4].Pasaran Dina/Hari Yaitu Pasaran WAGE_Red. ,].,
[dina Pasaran : (: 1. Kliwon, 2. Legi, 3.Pahing, 4. Pon, dan 5. Wage_”WAGE.”),
*****
[5.Nama Hari Pasaran / Dina Pasaran : ].,
[ 5]. Nama hari Pasaran : (_ Nama hari di Sambung dengan Pasaran Dina_,].,
[beraturan hingga tak terbatas_Contoh: “Akad Kliwon”, 1 Sura ke-0/1943Sj/1431h/2010m/M_PI,].,
*****
[6. Nama Penanggalan : ].,
[6]. Nama Penanggalan dimaksud diatas adalah Penanggalan Kalender KONGRUEN, ].,
[tahun Matahari. Masa_PERADABAN INDONESIA,  disingkat menjadi : M_PI.,].,
[ (Mulai digunakan _Pribadi ; Sejak  :,].,
[ tahun tanggal, Sabtu/ Januari 2010 masehi/30 Wage , Sura 1943 .Jawa ,Pukul. 17.08.44 ,WIB_,].,
[ menjadi Pukul. 17.08.45,Wib.Krawang, ].,
[waktu keadaan  telah sedang Memasuki Hari : Akad Kliwon, 1 Sura Ke-0/1943/M_PI_,].,
[( Sebulan_ Bulan Sura Pertama dimaksud Bulan Mati ,].,
[ Bulan Sura / 1943 Surajawa adalah Bulan ke-0 (Sura=Sura_30= 28 menuju KONGRUEN),].,
[Menuju perhari setiap satu bulan adalah duadelapan hari (28 hari waktu sebulan.),].,
*****

[Tanggal Dina Pasaran yang menjadi tanggal hari,].,
[ tanggal hari yang menjadi haripasaran tanggal kesatu[1] setiap pergantian tahun, tahun baru,].,
Akad_1 Kliwon_ Sura ke-0/1943/1431/2010/M_PI.
Akad_1 Legi_Sura ke-1/1944/1432/2011/M_PI.
Akad_1 Pahing_ Sura Ke-2/1945/1433/2012/M_PI.
Akad_1 Pon_Sura Ke-3/1946/1434/2013/M_PI.
Akad_1 Wage_Sura Ke-4/1947/1435/2014/M_PI.
Akad_1 Kliwon_Sura Ke-5/1948/1436/2015/M_PI.
Akad_1 Legi_Sura Ke-6/1949/1437/2016/M_PI.
Akad_1  Pahing_Sura Ke-7/1950/1438/2017/M_PI.
Akad_1 Pon_Sura Ke-8/1951/1439/2018/M_PI.
Akad_1 Wage_Sura Ke-9/1952/1440/2019/M_PI.
Akad_1 Kliwon_Sura Ke-10/1953_ /1441/2020/M_Pi,
Dan Seterunya sampai tak terbatas_  waktu ila.,,hiin, Qs. Yaasiin :[44].
*****
[Patokan Tahun Dalam Penanggalan Kalender KONGRUEN, ].,
[Dimulai_ tahun. Akad Kliwon_ 1 Sura Ke-2/1945 Sj/1433h/2012m/M_PI.,].,
[Yang jatuh tepat di_ Minggu/ Ahad Pahing, 24 Besar 1944 Sj /24 Dzulhijah 1432 h ,].,
[bertepatan dengan tanggal tahun masehi di 20 Nopember 2011 m)”.].,
[/tahun 1945 Surajawa adalah: ].,
[1.Masehi:2012, 2.Suro :1945, 3.Hijriyah :1433, 4.Saka:1943, 5.Waisak:2556, 6.imlek:2563.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****
[( Silahkan Penanggalan ini di kaji Kebenarannya_ ].,
[ Untuk Kebaikan Bersama, Akad Pahing, 1 Sura ke-2/ 1945 j/2012 m/1433 h/1943 s/2556 w/25631 i].,
[ Masa_PERADABAN INDONESIAI. (INDONESIA Raya.),  KRAWANG.45. ].,
[Karena Harus sudah dapat digunakan pada., Akad Wage, 1 Sura ke-4/1947/2014.].,
[M_Pi, menyambut PEMILU PRESIDEN RI/NKRI 2014_ ].,
[Yaitu Pemimpin Kerakyatan Adalah Hikmat Kebijaksanaan_(Pancasila_4.),].,
[ (Penegasan_ Hikmat Kebijaksanaan :].,
[adalah_ Presiden. Sang.Ratuadill Maha Bijaksana_tahun ke-10._).].,
*****

[Sastrajingga Krama.,,,].,
[Wahai Kerakyatan…….].,
[Mari Bersama  (Kita Khendak ),].,
[Terbang dengan  Burung Garuda [ Sakti],].,
[Keatas Nusantara Nan  MasihJelita…].,
[ Untuk segera membumi,].,
[Menebar Buddhi.,,,].,
[Sebagai laku dari sebuah ajaran Suci,].,
[Melaksanakan Hakekatnya Ber-Agama, ].,
[yaitu Hidup Rukun damai, Hidup tentrem adem ayem sentausa selamanya_ ].,
[Sampai Pada Dalemnya Istana Kemerdekaan Abadi_Qs.Alpajr[27] danQS. Yaaasiiin[58],].,
[selamat sampai Pada Alam Kerakhmatan _Qs. Yaaasiiin[44],].,
[“ ( UUD 1945_Indonesia. Sang IR.Haji.Soekarno .(Presiden RI/NKRI) dan Kawankawan terkasih.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****


[INDONESIA Ray@ Negeriku……….].,
[Negri yang elokNan Jelita_Qs.Annaba’a[33].].,
[Wahai Kerakyatan… ].,
[Baca Catatan ini hingga Paham bener, ].,
[Catetan ini karena, ini Penting Untuk Kalian. ].,
[Demi Allah, S@ya pertanggung jawabkan Secara Lahirbathin, ].,
[Mari Sekalian Kerakyatan ].,
[Kita Sambut, Jum’at Agung, ].,
[Jum’at Pon. 29 Pasa 1945 Surajawa/17 Agustus 2012 masehi ].,
[sebagai Hari “ Negeri Istana Kemerdekaan Abadi Bagi Kerakyatan” ].,
[Sebagai Penegas dari QS.Alpajr[30] dan QS.Yaasiin[44+58].].,
[Dirgahayu Negriku Ke-67,].,
[Salaamunqulanminrobbinnrohiim, illa.,,rokhmatannminnawamata’anila.,,hiin.].,
*****
[Indonesia Negeri .Annaba’a[33]”2” elok jelita sepanjang masa_Qs.Alfajr :[30] + Qs.Yaasiin :[44],].,
[INDONESIA Raya_Tempat Singgah Nan Sejahtera Sentausa_Qs.yaasiin :[58] + Qs.Albaqoroh :[58].,
[Merdeka Indonesiaku,].,
[Dirgahayu 67_ Rahayuningbumi selamaya….].,
*****
[Kepada; Subjeck@ yang tersubut di C@atatan halaman Ini, ].,
[Cepat selesaika@n Masalah ini Bersama, ].,
[Di Makam @bdi Dalem. Panembahan. Kyaikalidaon Manggungjaya. ].,
[Mbah Dalem Kanoman. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-Aziiz.].,
*****


[Kepada : Bapak Presiden RI Jeneng.]
[Bapak Yang terhormat. Bapak. Prof.Dr.Haji. Susilo Bambang Yudhoyono.].,
[ Mohon Untuk Segera MenemuiKi Dalang. Haji. Anom Rusdi_Langen Budaya_ Indramayu, .,
[Selaku Yang Punya Hajat, “ ARJUNA TURUN JABATAN” dan “RAHWANA GUGUR”_ red.].,
[Pagelaran Galur Sacral yang Sudah sah dipegelarkan.].,
*****
[dari Lakon Pagelaran galur Sebelumnya_ ].,
[“ Bangbang Surya Ningrat, Bangbang Di Kudeta” Pagelaran Wayang Gholek Galur Sacral.].,
[Miliknya : Ki.Dalang. Asep Sunandar Sunarya_Giri Harja 3_Bandung.].,
*****
[“Demi kebaikan untuk Kerakyatan Indonesia Menghadapi Pemilu 2014”, ].,
[mari Kita semua Khendak Mengadakan “Ruwatan” Agar tidak ada Bencana Besar_].,
[ Sebab Laku Pagelaran Galur yang Sudah sacral didepan ].,
[Adalah “Sangat  Menghawatirkan terhadap Keadaan Situasi Negara Ini (Negara Indonesia),].,
[Sebagai Negara Pemilik Penanggalan Sura (Surajawa/ 29 Pasa 1945 Sj. Taun Wawu Kapitu_ red.].,
*****
[tahun 1945 Surajawaadalah taun wawu kapitu[7], ].,
[laku tahun wolu tahun surajawa/[2010], ].,
[bakal “BATARA KALA JALUK BULKHAK”.].,
[laku Pagelaran Wayang Purwa Galur Sacral yang sudah sacral ].,
[miliknya, Ki. Dalang. Haji. Amudi Nata Swara_ Purwajatiswara.].,
[Ds. Kari Anyar. Kec. Panguragan. Kab. Cirebon. ].,
[Demikian Bapk Presiden Yang Terkasih. ].,
[Salam @bdi Hormat untuk Bapak, dr Rakyatmu, ].,
[Rakyat Karawang.].,
[Selamat Bertugas Pak.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.].].,
*****

[Untuk Para Pembaca catatan ini : ].,
[Untuk Semua Pembaca S@ya Ucapkan : ].,
[” SALAAAMUUN _(Qoulann minn robbinn rohkinnm], ].,
[  mulus rahayu kertaraharja kert[h]irahayuningurip jatiwaluya jati, ].,
[ jati ning awak dadi bayi kang masih suci, ].,
[selamat Hari RayaIedul Pitri 1 sawal 1945/1433, ].,
[  marilah menjadi yang terkasih. ].,
[ ( Masa_Peradaban Indonesia) ,].,
[Wallhamdulillahi Robbil’aaalaamin, Aaamiin.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[Sambung Tugas :].,
[Sambung tugas dari Pagelaran Galur sacral Pagelaran Wayang Kulit : ].,
[ Dengan Lakon Pagelaran “ CUNGKRING DADI DEWANE KEMANUSAN.”.].,
*****
[Laporan Selesai Pakdalang dari Revolusi kedewatan[NY][@a]’ ,].,
[khendak saya laporkan kepada :].,
*****
[1.Bapak yang terhormat; Ki.Dalang.Haji Anom Rusdi_ Langen Budaya_Indramayu.].,
[(Mendapat oleh-oleh: Jimat.Mustika Lintangkhrtisrengngengekembarlelima. Dilangitlintanggytara.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.].].,
*****
[2.Bapak.Ki.Dalang.Haji. Asep Sunandar Sunarya_ Giri harja 3_ Bandung.].,
[Mendapat kitab; Alipmanunggalningkresnanekhertiraharjarahayuninguripningbumi ilaa.,hiin.].,
[dan Jimatnya: jimatabadiningsukmakeristrijayasaktimustikamerahdelimakembartelon.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.].].,
*****

[3. disampaikan Kepada Departemen Agama Republik Indonesia / 1999, ].,
[Kepada : PIMPINAN DI  DEPARTEMEN  AGAMA  REPUBLIK INDONESIA,  DAN MENTERI AGAMA RI :].,
******
[ Sekiranya [dapat] diketahui oleh Departemen  Agama Republik Indonesia, dalam hal: ].,
[Bahwa Mushhaf Alqur[‘]an“TANDA TASHIH”Terbitan Penerbit_;HALAL,Semarang,].,
[ dengan Mushhaf Alqur[‘]an_TANDA TASHHIH,denganNomor:P.III/TL.02.1/255/1999. ].,
[Mushhaf  Alqur[‘]an[Milik]  Departemen Agama Republik Indonesia sebanyak30 zuz, ].,
[yang diterbitkan oleh:S[Sin]P[pa]HALAL,semarangdengan ukuran 12x15.S[Sin]M[Mim]_ ].,
[Jakarta;21 Rajab 1420 [H]./22 Oktober 1999 [M].].,
[Mushhap[yang ] pembuatan penulisannya di susun oleh] di susun[Penulisannya][di][Ketua[i],].,
[oleh;Muhammad Kilat (Alhaj.Muhammad ki[i]la[@]mi,I[Alip].D[Dal],].,
[dan [Sekretaris][ny@] MuhammadSho[o]hib.T-[Tho]_(Alhaj.Muhammad Sho[o]hib.T[T_Tho]ohir,].,
[ dan[Kawan-kawan, data terlampir_ Red.].,
******
[Sebagai (laporan) Pemberitahuan : ].,
[Mushhaf yang dimaksud :].,
[ telah Aku [Saya_red] Kaji bersama  Para Guru terkasih [ guru Alqur’an Mursyid saya.].,
[(data  @subjek terlampir.).].,
*****
[dan Saya telah menemukan “sewijiwiji” mengenai suatu lapad, ].,
[ yaitu lapad “Allah- Allah pada Qs.Al-an’aam [124], ].,
[ Kongruen dengan Lapad “TAMMAT” Qs.Al-An’aam :[115]_red,].,
[ sama Kongruennya pada kejadian alam yaitu yang terjadi ].,
[pada Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Sj / 17 Januari 2012 m, ].,
[(sedang) telah terjadi Gerhana Matahari, ].,
[sebagai habisnya Masa Waktu Penananggalan Tahun Surajawa I ].,
[yaitu telah datangnya Laku Penanggalan Surajawa ].,
[ tentang “ Laku taun Wolu” Gerhana Matahari ].,
[tepat pada tanggal 1 Penanggalan Surajawa [Pososi bulan di (titik) Barat],].,
[ pada Hari Pasaran Ke-1 (satu) yaitu “Kliwon”_red ,].,
[keadaan ini “Kongruen “Pada Kejadian Gerhana Bulan ].,
[ pada Jum’at Pon, 14 Ruwah 1939 Sj/ 8 September 2006 m. ].,
[ gerhana bulan sudah pasti benarnya terjadi saat Bulan Purnama, ].,
[yaitu pada tanggal 14 Penanggalan Surajawa Sudah Pasti purnama adanya.],
*****
[Jadi Cara Penulisan dan Penempatan hurup dan lapad Benar ].,
[ dengan yang dimaksud adalah” (tanda) Tashhih”.].,
*****
[dengan habisnya (masa) Penanggalan Surajawa I, ].,
[ Saya telah (mendapat Wangsit _red) ].,
[untuk Melanjutkan Penanggalan, dari Laku taun wolu yaitu : ].,
[membuat ” Penanggalan KRAWANG 45, tahun matahari II/(Surajawa II),].,
[ Masa_ PERADABAN INDONESIA, Kalender KONGRUEN, ].,
[dikenal dengan Kalender KONGRUEN MATAHARI II.].,
*****
[Kalender Untuk digunakan sebagai Pengiring Waktu keadaan yang di maksud ].,
[ pad Qs.Yaasin:[44(58/59, tabbat]_ Hidup dengan Penuh Rakmat Sampai Pada Keadaan Waktu Suatu Ketika.].,
*****
[Catatan Mengenai Penanggalan Kalender KRAWANG 45,].,
[ Kalender KONGRUEN, Masa_ PERADABAN INDONESIA.].,
[sudah di Catat di Catatan REVOLUSI KEDEWATAN Di : ].,
[facebook : Revan Affandie Sajah / Blogger : spirit of Tatang ].,
******
[Mushhaf Alqur’an dengan kode.YH-1/U-05/X/1999,].,
[yang diterbitkan Oleh] Penerbit ; Halal_Semarang,].,
[Telah selesai S@ya[Aku_Red] baca, yang hasil[@khir]nya adalah:].,
*****
[1.][tindakan laku_ Baca : Kaji_ red].,
[#@2]Berjalan QS.ya@siin[38][zuzke-23]Alip[I] pada lapad “Alhamdu,,,”Qs.Al-Faatihah[2],].,
[berharokat fathah di baca “a”Surat Qur[‘]an ayat :[2] zuz satu[1] dan selesai di [hurup] “sin” ,].,
[padalapad_ “Minalji[nn]atiwa[nn]aa[s]_” [s_Adalah hurup sinyang berharokat kasroh,dibaca”Si’ ,].,
[Membentukgaris lurus180derajat m[berjalan] melaluititik  [90]derajat dibaca “[a][si] :[=ASI]” ,].,
[@dan berlanjut]Ketika [#@2]berjalan.,,,].,
[“Tajri[iiiiiiiii,,,,”,Qs.Yaasiin[38] sampai [sejauh #@2[kedititik][270]].,
[derajat,]berada di kedalaman titikdari [270]derajat [yaitu tepatdititikdi Saka Samudra Hindhia ].,
[kedalamannya adalah 1934meter/2012dan meminumAirnyaRasanyaAdalah “Asin_”].,
[A_SinMenujuBerada pada alam rasa”],
[yaitu menjadi “Syin “  [hurupsin diatasnya adatitiknya tiga[3], ].,
[dan berjalan menuju ketitik[360]derajat],].,
[satulingkaranputaranpenuh[o] ke 90 derajat, ke 180 derajat ke 270, ].,
[ke  360 derajat /0 derajat (diam dititik Kordinat, diam ditempat adalah satuputaran lingkar@n,].,
[menjadi dibaca” [ii][sy][!!][n].=NaSi[teruske540derajat],].,
[ dibaca”Naasi“”,720/0derajat,  [Re][n]kar[na@si],
[Hasilnya@dalah[1080]derajat dibaca menghasilkan  kalimat [RENKARNASI_ ]_ red].,
[Revolusi dua[2] kali lingkaran Penuh hasilnya  “RENKARNASI” _ iedul BUDDHA. _red].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[4. Disampaikan (juga) Kepada Para Pengguna Penanggalan Surajawa,].,
[(Sekiranya belum tahu,(tapi saya Yakin Sekalian sudah pada Tau,) dipulau Jawa, Indonesia.].,
[Bahwa tertanggal. Minggu (Akad Kliwon), 1 Sapar 1943 Surajawa, telah terjadi Gerhana Matahari, ].,
[Penanggalan telah sampai Pada Batas waktu, dimana Matahari telah Bertemu dengan Bulan,].,
[tanggal Bulan, tanggal satu (1), Bahwa Matahari telah Tajri.,,,(bersinar, terus tanpa henti.,].,
[sebagai penegas yang telah diperjelas Oleh Qs.Yaasiin :[38_ Wasysyamsutajri.,,,] dan ].,
[Bulan Berfase mengikuti gerak Bumi, Walqomaroqoddarnahumanaajilahatta.,,,.Qs.Yaasiin :[39],].,
[sampai di tanggal 1 Sapar 1943 Surajawa, bertemu di Umbra Bumi, cahaya Matahari ].,
[telah dikumpulkan membentuk garis lurus (180 derajat.) Penegas dari Qs. Atakwir :[1],].,
[Benar-benar telah terjadi Gerhana Matahari total, Posisi Bulan di sebelah dalam dari Bumi, ].,
[Mengahalangi Cahaya Matahari (datang) sampai Ke Bumi, dimaksud telah sedang terjadi :].,
[Gerhana Matahari, Gerhana Matahari di tanggal 1 Penanggalan Surajawa ; Sapar 1943.].,
[bertepatan Juga pada hari Pasaran, dan hari Pertama yaitu, Akad Kliwon (Minggu Kliwon).].,
[yang dimaksud adalah Penanggalan Surajawa telah sampai padaLaku taun Wolu.].,
[taun wolu : ”yen Besuk anane gerhananeng sasi, srengenge kembar lelima, lintang.,,,”].,
[tembang Galur sacral Pada Pagelaran wayang Purwa Mbah. Sunan. Kalijaga, Lagu Kidung Sacral.].,
[dan dikeadaan ini (taun 1945 Surajawa/2012) adalah laku taun wawu kapitu, TAMMAT_ red.].,
*****
[sebagai Konsekwensi dari Habisnya Penanggalan Surajawa I, :].,
[maka menegaskan tentang suatu Keadaan tentang Pembuktian Penegasan Iman, ].,
[yang dimaksud pada Qs. Alkautsar :[2] untuk melakukan Penegasan dari isi Qs.Albaqoroh :[124].].,
[yaitu_ iedul addha, ismail di korbankan menjadi Penegas Iman, : Iman N. Ibrahim, tauhid.].,
[setelah Hijrah (Penanggalan Hijriyah : Nabi. Muhammad, SAW.) 1433/1945/2012,].,
[adalah pertanggal 10 Besar 1945 Surajawa / 10 Dzulhijah 1433 Hijriyah, Jumat Pon ].,
[Menjadi ‘iedul Buddha_ red.’ Maka laksanakanlah !!!., sebagai penegas dari Qs.Alkautsar :[2].].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[5.Disampaikan Kepada Para Ki. Dalang. Wayang Purwa, (di), ].,
[ ditanah Persada Bumi tataran Padjajaran, di Jawabarat :].,
[Bahwa Lakon Pagelaran Galur sacral Wayang Purwa telah selesai, ].,
[“Cungkring Dadi Dewane Kemanusan”,].,
[“Cungkring Kembar Loro”,].,
[“Cungkring Nguji Jasa”,].,
[Misinya ; adalah “Cungkring gugat Kedewatan”,].,
[Agar supaya “Bagel Buntung Benar-benar mendapat kaki yang sejatinya dari kedewatan”.].,
[sebagai jawaban atas jawaban dari Pagelaran Galur Sacral, “Bagel Buntung Gugat Sikil”,].,
[maka sudah syah adanya (wajib adanya) yang harus terjadi :].,
[1.”Arjuna turun Jabatan.”].,
[2.”Rahwana Gugur”.].,
[3.”Dorna Balen Karo Dewi. Wilotama.”,].,
[sebagai tugas Kedewatan dari Misi : ‘Bangbang Dikudeta.”,].,
[Jika tidak dihiraukan maka akan terjadi: Galur Sacral : Wayang Golek Giriharja 3].,
[1.”Bima Murka.”,].,
[sebagai Jawab atas Habisnya Penanggalan Surajawa I, yaitu “Perang Bratasena.”, ].,
[Perang Kedewatan, sebagai laku dari Pagelaran Galur Sacral Wayang Purwa Jatiswara, Cirebon : ].,
[Lakon Pagelaran Galur sacral “ BATARA KALLA JALUK BULKHAK.”.].,
[iedul Buddha, jaluk di Sembelahakan Manusia, Ismail ke-2 Berjamah, Qs.Albaqoroh :[124],].,
[/Jum’at Pon, Gunungan Wayang Purwa sudah berada dititik Kordinat nol[0], ].,
[yang telah memisahkan antara batas ketimur dan kebarat, Penegas dari Qs. Yaasiin :[58/59].,
[Jadi Sudah tammat Pagelaran Galur sacralnya, tinggal Lakon Carang.].,
[tapi saya mohon, Wayang Purwa Cungkring dan Gatotkaca jangan dipakai untuk lakon Carang (!),].,
[Mari sekalian Selamatan.,  Sebab didepan bakal terjadi Pagelaran sacral yang tidak dapat dicegah,].,
[yaitu Pagelaran galur sacral dibumi Mayapada “Batara Kalla Jaluk Bulkhak”.].,
[sebagai Perang Kedewatan dari Para Penunggu Alas amartatengah gunungan Wayang Purwa.].,
[Melawan bangsa Manusia, demi Allah sudah syah Syah Syahadat, Saddat dan lakunya,].,
[sebagai penegas dari habisnya penanggalan surajawa I, }.,
[dari penegas Qs. Al_Qooriah :[1] dengan Makna Al_Qiyamah _ :].,
[Al_Qiyamah : Hari yang benar-benar berdiri (telah sampai pada “Tajri.,,,Qs.Yaasiin :[38]_ red.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[6. Disampaikan pada Rakyat Pulaujawa, Jawabarat, Indonesia :].,
[Khusus ditujukan dimaksud adalah para Gadis Perawan Pulau jawa,].,
[(Khusus Bagi Gadis Perawan Pulojawa, dan Gadis Perawan Indonesia Umumnya.].,
[Bahwa ; Sudah terjadi (Banyak yang sudah terjadi_ Kejadian.].,
[Laku dari Habisnya Penanggalan Surajawa I, Pertahun 2012, sebagai laku taun wawu, TAMMAT,].,
[sebagai Penegas dari tahun 2012 KIAMMAT, Penanggalan tahun Masehi, Almasih :].,
[Gadis Perawan hamil tanpa bapak Biologis : Bunda Maryam (Catatan Takdir_red.].,
[Konsekwensi Anaknya Bunda Maria, (Nabi_ red) Isa Almasih disalib, TAMMAT (syaria’t_ Red.].,
[setelah tahun/ September 2012 (Almasih ke-2) / 10 Besar 1945 Surajawa, iedul Buddha, ].,
[Laku tahun wolu Memotong hakikat dari angka tujuh [7] Berdarah merah mentanah, ].,
[Maka lakunya : Apabila Pertanggal 10 Besar 1945 Surajawa, Jum’at Pon :].,
[setelah tangglal 10 Besar 1945 Surajawa, Jum’at Pon : berarti Tujuh[7] bulan Kedepan_ red.].,
[ada Gadis Perawan Jawa yang hamil, maka konsekwensinya adalah dipotong lehernya putus, ].,
[dilaksanakan setelah Acara Memitu (selamatan tujuh bulan : Hamil) yang di Maksud “KEKEBA.”,].,
[dipotong setelah dimandikan Kembang tujuh rupa, agar sampai pada tempat dibalik “ KETEB(a).”,].,
[yang dimaksud adalah masuk keliangLahat, Konsekwensi melakukan Jinah bagi Gadis Jawa.].,
[sebagai (juga) Pengejewantahan dari yang dimaksud}.,
[pada Galur sacral Wayang Purwa_ indramayu,].,
[gadis Hamil adalah  hakekat dari :”KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDDH.”,,].,
[hakekat Kanoman adalah sumber malapetaka Keserakahan atas nafsu birahi (Birahi Perempuan),].,
[Nafsu birahi sebagai akibat (Sumber : Sial_ Kesialan (aib).)bencana dimuka Bumi Indonesia,].,
[“Jikalau suatu Bangsa Wanitanya Baik, Maka Negara juga Akan Baik, dan sebaliknya.,,,”].,
*****
[dipotong lehernya putus bagi Gadis Perawan jawa (gadis Jawa Yang hamil, tanpa terkecuali).].,
[ adalah sebagai dari pengejewantahan dari Laku Hadis Rosul Mulia Nabi. Muhammad, SAW, :].,
[“Jikalau Fatimah Bin Muhammad (telah terbukti) mencuri, maka Aku sendiri (Aku = Tetua adat.),].,
[yang akan Memotong (putus) tangannya. (tangannya Fatimah = lehernya Gadis Perawan jawa”.,].,
*****
[sebagai Penegas dari galur sacral dari Pagelaran Gebyar Sandiwara Yuddha Putra, ].,
[dengan lakon Pagelaran sacral “ RACUN MENJANGAN WULUNG,” _ dalam episode : ].,
[“ BANGKIT DARI KUBUR.” Sebagai Pembenaran dari Kisah nyata : ].,
[kisah : “Anak-anak tak beribu.”_ Movie Collection, Combopormat dvd.].,
[Laksanakan sebagai Ujian dari Penegas Qs.Albaqoroh :[124_ iedul Addha, Menjadi Ismail,].,
[Ismail (Perempuan) Ke-2, maka Jangan mengelak sebagai Laku dari penegas Tentang Iman.].,
[/ Pertahun 2012 Masehi Anak gadis Jawa sudah (Pergaulannya) Melewati Batas, ].,
[Sudah tidak Punya Rasa (malu) iman, Maka yang Melanggar /10 Besar 1945 Surajawa, ].,
[Sudah harus dipotongLehernya putus, supaya Dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.].].,
*****

[7. Disampaikan Kepada Rakyat Bangsa Indonesia :].,
[Mengenai Hari Dirgahayu Ri ditahun ini : ].,
[ Jumat Pon, @9 Pasa 1945 Surajawa/17 agustus 2012 Masehi,].,
[adalah Hari Sacral terakhir yang ke-67, ].,
[Jum’at Pada Penanggalan Masehi tepat Jatuh di tahun, 17 Agustus 1945 Masehi, ].,
[telah sampai pada, jum’at (pon], 17 Agustus 2012 Masehi tepat di (29 Pasa ) 1945 Surajawa,].,
[Jumat=Jum’at adalah Kongruen, 1945 Masehi=1945 Surajawa/2012 adalah Kongruen, TAMMAT.].,
[Dirgahayu Ke-67 adalah Angkannya 13 (tigabelas, ditambah (6+7=13) Angka sial, sebagai :].,
[Penegas dari Qs. Yaasiin :[59_ Wamtaajulyaumaayyuhalmujrimuun., laku tugel Poci_ red.].,
[/29 Pasa 1945 Surajawa, telah sampai pada tujuan dari Penegas Pembukaan UUD 1945 alenia 2,].,
[“telah sampailah Pada Saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan.,,,].,
[Pembukaan UUD 1945 Alenia Ke-2,].,
[dikeadaan ini telah sedang akan selalu berada di keadaan :].,
[(Memasuki) Istana Kemerdekaan Abadi Bagi Kerakyatan Indonesia Atas Bumipertiwi,”,].,
[sebagai Penegas dari Qs.Yaasiin :[58_ Salaamunqaulannminrobbinnrohiiim.].,
[Tujuan pembukaan UUD 1945 Alenia 4 :].,
[.,,,Mewujudnya Suatu Keadilan Sosial Bagi Kerakyatan Indonesia.” Segera mewujud,].,
[ditahun ke-10 Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN,].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA, sacral pada tanggal. 31 Maret 2019, Jum’at Kliwon.].,
[Mari sekalian Semua Khendak Mewujudkannya.,,,].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[8. Disampaikan Kepada Kerakyatan Indonesia yang berada ditanah Orang (tanah sebrang).,].,
[Lakutaun wolu, taun wawu kapitu, Masa habisnya Penanggalan Surajawa I,].,
[Lakunya : diam ditempat dan Mulih Keasal, sebagai Penegas dari Qs.Albaqoroh :[156],].,
[Bumi sudah tidak akan Berevolusi  lagi terhadap Matahari, hanya berotasi saja.].,
[dan Sekarang Bumi Berada tepat di titik timur, Matahari Akan Selalu terbit dibarat.].,
[Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa, telah terjadi Gerhana Matahari (total), Tammat.].,
[Tugas Tajri.,, Qs.Yaasiin :[38] telah dipertemuan Kedua, yang dimaksud tanggal taun Sura,].,
[tanggal dimulainya Menjadi Pertanggalan di Mulai pada saat terjadi gerhana Matahari total, ].,
[yaitu tepat di posisi bulan ada sehadapan dengan Bumi,(Bumi_Bulan_ Matahari, Musyahadah),].,
[Kejadian itu dihitung menjadi tanggal bulan hari Kesatu, tanggal Satu Penanggalan Surajawa.].,
[Sebagai Penegas dari Qs.Yuunus :[5], Surajawa II, akan Melanjutkan Pertanggalan Surajawa I].,
[Mulai dsipertanggalkan, Minggu Kliwon, 1 Sapar 1943 surajawa,].,
[Menjadi Hari : Akad Kliwon. 1 Sura Ke-0/Surajawa II/1943 Surajawa, Kalender KONGRUEN, ].,
[Masa_ PERADABAN INDONESIA, Menjadi Penanggalan KRAWANG 45.,disingkat :].,
[Akad Kliwon. 1 Sura Ke-0/1943 Surajawa., (/Tanggal : Minggu (Kliwon). 17 Januari 2010 Masehi).].,
[tanda Waktu keadaan Benar-benar telah berdiri, Qs. Alqoori’ah :[1], dengan Makna Alqiyaamah.].,
[Maka.,,,].,
[“Waktu dikeadaan ini sudah mulai gelap, Pulanglah ketanah Betha !!!.,].,
[Atau Menunggu di Negeri Orang, tapi tetaplah jaga diri Perbuatlah Sikap Lemahlembut.].,
[Sampai batas Waktu Alwustho, tahun Ke-10, Miunggu Kliwon. 31 Maret 2019 Masehi.].,
[Sebagai Penegas dari Waktu Keadaan alwustho Penegas Dari Qs.Albaqoroh :[234].,
[Dikeadaan ini, Do’a Sekalian telah mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Qs.Alfajr:[28],].,
[Mendapat “Nikmat_ Syirootolmustaqiiim, Syirootholladiinaan’amta, Qs. Alfatihah :[6+7],].,
[ Indonesia (Khendak Menuju Negeri) Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur, Qs.Albaqoroh :[58].].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.].].,
*****

[9. Disampaikan Kepada Orang-orang yang dimaksud pada Lapad : ].,
[ Pada Lapad Qs. Annisaa’ :[43] : ].,
[“., yaa ayyuhal ladiina aaamanuu(alip), laa taqrobuu(alip)sh sholaa(wawu)ta wa antum sukaaroo(ya’ yinah.)., ].,
[Bahwa dengan telah Berakhirnya Masa Pertanggalan Surajawa I / 17 Januari 2010 (1 Sapar 1943), S ].,
[Sebab telah terjadinya Gerhana Matahari tepat pada tanggal kesatu, dina pasaran Kesatu, ].,
[Minggu Kliwon, 1 Sapar 1943 surajawa, sebagai Pembenar tentang dalil Qur’an pada Qs. :].,
[ (2.)Gerhana Matahari, ].,
[1 Sapar 1943 Surajawa / 17 Januari 2012 Masehi, Minggu Kliwon.].,
[sebagai laku dari :].,
[Kejadian Alam: sedang terjadi Gerhana Matahari Total, Pukul Siang.].,
[ Laku dari :[1.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).], [2.]Qs.Al-Fajr:[3], [3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9], [4.]Qs.At-takwir:[1].].,
[ disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.].,
[Maka Akibatnya adalah Mempertegas tentang @Subjek yang dimaksud Pada Qs. Annisaa’ :[34] : ].,
[adalah Lapad : “ Aaamanuu(Alip) : Hakekat Alip adalah Adam, sudah Pada batas Pembatasan :].,
[ Penegas pada (Pekerjaan) Lapad : “laa taqrobuu(Wawu)sh sholaa(wawu)ta(tamarbuththoh.).].,
[yang dimaksud untuk “wa laataqroobashh-shoolaata”, Wa Antum sukaaroo(ya’ layyinah.)”,].,
[Yang Dimaksud adalah Masa Pekerjaan “shoolaa(wawu)ta,” sudah harus dijauhi, ].,
[Lantaran dalam keadaan “sukaaroo(ya’ layyinah)., ].,
[Yang dimaksud Sukaaroo(ya’ layyinah) adalah ].,
[@Subjek Ayyuhaladiina aaamanuu(wawu) dalam keadaan “sukaaroo(ya’ layyinah_ red.), ].,
[@Subjek yang sedang Menyandang Predikat sukaaroo(ya’ layyinah) yaitu Penyakit Gila (Mabuk), ].,
[Gila yang dimaksud adalah : @subjek yang sedang menyandang Sifat dan Perbuatan :].,
[1. Gila Kedudukan dan Jabatan, ].,
[2. Gila Kehormatan, ].,
[3. Gila Harta Kekayaan, ].,
[4. Gila Birahi, dan seterusnya dan seterusnya., ].,
*****
[yang Kemudian dimaksud adalah Perbuatan (menjadi @Subjek yang melakukan) dari sifat TAMMAK, ].,
[Orang yang melaksanakan sifat tammak itulah yang sedang Menyandang penyakit Gila, ].,
[Maka orang yang dimaksud adalalah sudah tidak diperkenankan untuk (melakukan) Ash sholaa(wawu)ta !.,].,
Sebagai Penegas dari dalil Qura’an yang lainnya, karena sesuatu hal telah terjadi, ].,
[sebagai penegas dari telah terjadinya laku pada Qur’an Surat (baca !.,) : ].,
[1. Penegas dari Qs.Addukhaan :[40], ].,
[2. Penegas dari Qs. Alwaqii’ah :[(1+21+3)], ].,
[3. Penegas dari Qs. Annisaa’ :[107], ].,
[4. Penegas dari Qs.Albaqoroh :[7],].,
[5. Penegas dari Qs.Alqiyaamah :[28], ].,
[6. Penegas dari Qs. Annabaa’ :[17], ].,
[7. Penegas dari Qs. Albaqoroh :[124 lakunya adalah Wa[n]har !!!., Qs. Alkautsar :[2], ].,
*****
[dan yang dimaksud penyakit Gila adalah sifat Perbuatan dari Sifat tammak, ].,
[Maka sifat tamak inilah yang menjadi Racunnya Bathin, ].,
[Orang yang bathinnya sudah kotor tidak akan pernah dapat menerima Petunjuk (Kebenaran), ].,
[Sebab lantaran (mata) hatinya sudah tertutupi (gelap_ dzhulumaat.),].,
[sebenarnya orang yang demikian itulah yang tanpa sadar menghendaki, bukan karena lainnya, ].,
[Maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai @Subjek yang dimaksud pada (Pemilik hati.,) : ].,
[Penegas dari Qs.Albaqoroh :[7_ Khotamallahu ‘alaaa.,,, quluubihim, (him _ jamak)], ].,
*****
[(pada) lapad “Sukaaroo”,  memakai ya’ layyinah, berarti sifat tammak yang terus menerus tanpa henti., ].,
[Maka sudah batal intuk mengerjakan yang dimaksud yaitu pekerjaan Ashsholaat (do’a.).].,
[Penegasan ini mulai berlaku sejak :  Hari Senin Kliwon. 11 Pasa 1945 Surajawa, Pukul. 03.08 Wib.,].,
[telah tertjadi Kejadian sebagai tanda penegas dengan telah : ].,
[ Hari. Senin Kliwon. 11 pasa 1945 sj, Pukul. 03.08Wib@lap.Linggawangi :].,
[Bulan tenggelam di ArahBarat daya, ].,
[sebagai waktu Laku diambang tapalbatas Laku @las Amar telah Berakir dan telah sedang akan selalu ].,
[ berada di Keadaanwaktu ‘ Negeri Galuh’  Menuju  “Hari Kemerdekaan  Abadi bagi Kerakyatan” ,].,
[di Hari Jum’at Agung,  Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 Surajawa / 17 Agustus 2012Masehi,].,
[ adalah ‘ Hari Memasuki Istana Kemerdekaan Abadi Untuk Kerakyatan Indonesia_].,
[ Penegas dari Qs.Yaasin :[58+44], dan Penegas tentang Bumi pertiwi telah Ridho atas Kerakyatan indonesia ,].,
[sebagai tempat singgahnya yang abadi, istana Kemerdekaan abadi,].,
[adalah Bumipertiwi sebagai Taman Firdaus @lma’wailaahin.,Qs.Alpajr:[30], Qs.yaasin:[58.], Qs.Albaqoroh :[58],
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 m/ 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang  Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.].].,
*****[Walhasil :].,
[Penanggalan tahun Surajawa Pertama telah Habis, telah sampai pada Penegas ].,
[dari yang dimaksud pada Keadaan suatu ketika (ila.,,,hiin, Qs.Yaasiin :[44].,
[Maka Akibat dari Laku :].,
[Tahun wolu, taun wawu Kapitu/ 2012 Masehi, Indonesia TAMMAT.].,
[Maka Harus diselameti, Khendak Mengadakan selamatan, ].,
[Baik selamatan Nulak Balla atas dirisendiri (@Rakyat) dan Bumi Pertiwi Indonesia.].,
[dilaksanakan (hanya) sebagai Pakeling,,, demi Allah, ini Sudah Benar,].,
[Saran saya Kepada Bapak Presiden RI/September 2012, Agar Memperhatikan,].,
[Menjadi (sebuah) Perhatian dan dilaksanakan, yaitu selamatan,].,
[Hubungi Para Ki.Dalang wayang purwa tataran Padjajaran, Karena Beliau-beliaulah ].,
[yang sedang Menapakan Jagad Bumi Indonesia.].,
[Laksanakan, atau tidak sama sekali, tapi jangan pada menyesal dikemudian hari,].,
[sebab segala sesuatu mengenai tentang sebuah Pekerjaan dituntut tanggungjawab.].,
[Pintaku, Segerakan adakan acara selamatan ruwatan bumi, dan nulak Balla.(!!!.,).].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[@.n_Pemilik Wangsit Wahyu Keprabon.].,
[Abdidalem.Panembahan.Kyaikalidaon.Raden Adipati Khertabumi. Singaperbangsa,Al’ziiz.].,
[Adipati. Singaperbangsa, (adalah) Bupati karawang Pertama,].,
[Wangsit (ini) juga Sampai pada (di) Orang (Rakyat) Karawang,].,
[Maka dikeadaan ini (Aku) juga Khendak (me) disampaikan pada Bupati Jeneng/September 2012,].,
[Agar sekiranya menjadi tahu (Tau adanya) dan Menjadi perhatian.].,
*****

[Kepada Bapak Bupati Karawang :].,
[Disampaikan kepada Bapak Bupati Karawang jeneng / September 2012.].,
[Agar segera  (menyegerakan) mengadakan selamatan TAMMATAN  Qur’an,].,
[di Desa Sukataniyaitu di@lap.Linggawang sukatani Cilamay@ karawang.].,
[Sekiranya Perlu, jika tidak pun tidak mengapa, jika menganggap ini hanya main-main saja,].,
[Sekedar Ngasih tau kalau ini wangsit datangnya dari Adipati. Singaperbangsa, Bupati Karawang I, ].,
*****
[Sekedar Membuat Susunan acara sekiranya mendapat Perhatian, dan khendak dilaksanakan.].,
[Acara Sukuran : ].,
[1. Habisnya masa Pertanggalan Surajawa I / Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[2. Sukuran Acara : TAMMATAN ALQUR’AN ALKARIM_ (Alqur’an Majjid)/30 Ruwah 19454 Surajawa,].,
[3. sekaligus Acara selamatan Ruwatan BUMI,dan Nolak Balla, dan ].,
[4. Meruat JagadIndonesia[Ray@] agar tetap menjadi kondusip,].,
[dalam menghadapiPenyelenggaraan PEMILU 2014, Red.].,
*****
[dan sekiranya dapat di terima dan menjadi ].,
[ perhatian khusus oleh Pak.Bupati Jeneng / September 2012.].,
[Adapun[Bapak.Bupati,]Berkenan mengindahkan danmelaksanakanny[untukdi][laksanakan[!!!],].,
[Kami Sudah membuat Susunan Acaranya[ Kalau tida[‘]k juga tidak Apa-apa, ].,
[-tapidi@ntarakita[Rakyat/Kerakyatan].,
[dengan Pemerintahdikemudianharikeadaansituasi Negaraini ].,
[@cak-acakansetelahtanggal Jum’atAgung,17Agustus2012 Masehi /29 Pasa 1945 Surajawa .].,
[lakutaunwolu/2010,lakutaunwawukapitu[7]2012,kalautidakdiruwat, ].,
[makaakanterjadibencanabesar: ].,
[terjadi ”PembunuhanakanterjadidiNusantara”PerangBratasena_”Red.].,
[sebagai laku dari Pagelaran Galur Sacral Pagelaran Wayang Purwa Jati Swara, Cirebon ].,
[dengan Lakon Pagelaran “ BATARA KALLA JALUK BULKHAK “.].,
[Kejadian Kejahatan dimana-mana Sudah Sah syahadatnya, Sudah Syah Lakunya, ].,
[dan Sudah Syah Pekerjaannya, Membunuh itu sudah sacral sah, ].,
[sebab Manusia (Kerakyatan) sedang dipakai raganya Oleh Batara Kalla_ Red.].,
[Sehingga Kalau tidak diberi Pakeling Pada Rakyat Indonesia, dikemudian hari].,
[terjadi Pembunuhan tidak boleh dihukum, Karena Manusianya tidak bersalah, dan ].,
[jangan saling menyalahkan disaat ada bencana di Karawang dan di Negeri Indonesia ini],].,
[ini sudah Benar-benar syah dan sacral, Demi Allah.].,
*****
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****

[sekedar menyusun Acara bila Khendak dilaksanakan,].,
[ini merupakan Pagelaran Galur Sacral.].,
*****
[Inilah susunan Acaranya [yang] [Agarmenjaditahu Bapak.BupatiKarawang Jeneng.].,
[Disebut dibawah ini Susunan Acaranya :].,
*****
[Dimulai dengan pawai@rak-arakan:].,
[dengan Pagelaran : SisingaandarigroupSisinggaan”[N][Cita]Sinargaluh_Cilamaya,].,
[Dilaksanakantepatpadatanggal,Kamis Kliwon,2 D[z]ul[h]ija[h] 1433/18Oktober 2012. Pukul. Pagi,].,
*****
[Dibuka dengan hiburan Segar Penampilan dari DIANA SASTRAIntertainmen.,dkk ].,
[jum’at legi,3 D[z]ulhijah 1433[h]/19 Oktober 2012 Pukul. Pagisampaidenganselesai, ].,
[dandilanjutberlanjut,,,,].,
*****
[Menyambut Jum[‘,]at Ray Agung “iedul Buddha” /2012._Red/iedul Addha berlalu /1430.].,
[A.] Pagelaran Organtarling Pimpinan dari Hajah. A@s Rolani elektone,].,
[Sabtu Pahing,4 D[z]ulhijah 1433[h]./20 Oktober 2012.Pukul.Pagisampaidenganselesai.].,
*****
[B.]Pagelaran Organtarling Pimpinan dari Dewikirana,].,
[Minggu Pon,21 Oktober 2012.].,
*****
[C.] Pagelaran Organtarling Pimpinan dari Nunung @lvi,].,
[Senin wage,22 Oktober 2012.].,
*****
[D.] Pagelaran Organtarling Pimpinan Lusi@na Dewi,].,
[Selasa Kliwon,23 Oktober 2012.].,
*****
[E.]Pagelaran Organtarling Pimpinan Mimin Denok,].,
[ Rabu Legi,24 Oktober 2012.].,
*****
[F.] Pagelaran Organtarling Pimpinan Rini C[h]olis[t]@,].,
[ Kamis Pahing,25 Oktober 2012.].,
*****
[ “Acara Pokok Selamatan Ruwatan Bumi”_Ngeruat MURBAneng SESA, ].,
[“ selamet Rahayu ning raga semesta.”].,
*****
[1.Pagelaran Wayangpurwa Pimpinan_Ki.Dalang.Haji.Anon Rusdi_ Langen Budaya_Indramayu.].,
[Dengan Lakon Pakeling: “ KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA” Galur Sacral Pagelaran.].,
[Jum’at Pon.  10 Dulkangidah 1945/26 Oktober 2012 ,].,
[ dibarengi denganSelamatan Baritan[!!! ].].,
*****
[2.Pagelaran Wayang G[h]olek Pimpinan_Ki.Dalang.Haji.Asep Sunandar Sunarya_Giriharja 3.].,
[dengan Ruwatan sacral” [S][i]_ “JABANG TUTUKA”].,
[Sabtu Wage,27 Oktober 2012.].,
*****
[3.Pagelaran Wayang Gholek, Pimpinan Ki.Dalang. Hengki Mukhtar_ Tumaritis 3.].,
[Minggu Kliwon. 28 Oktober 2012.].,
*****
[4.Pagelaran Dramatarling Cirebonan_Rombongan DELES Group intertainment_” DEWA MUDA”.].,
[Pagelaran Sacral_” SURAT WASIAT” ,].,
[Senen Legi,29 Oktober 2012/_,].,
*****
[5.Pagelaran Gebyar Sandiwara  Yudhaputra_ Indramayu.].,
[Pagelaran Sacral Pakeling Kang Banget[!!!]”Racun menjanganwulung,Bangkit dari kubu”.].,
[Selasa Pahing,14 D[z]ulhijah 1433[h]/30 Oktober [Angker] 2012 masehi [mati], Sacral Saddat.].,
*****
[6.Pagelaran Seni Sandiwara “GALUH AJENG” Wagawil,dkk_Indramayu.].,
[denganlakonpagelaran “HARIMAU JANTAN DARI MADEMUNG,].,
[Rabu Pon,31 Oktober 2012.].,
[Menyambut[telahsedangakan]adanya [galuh]Alasamarta tengah, Separakanca[h.].].,
[DI BUMI MAYA PADA INDONESIA RAYA/[11][Pasa][i945]telah berada di Karawang.].,
*****
[7].Pagelaran Wayang Purwa ,Purwajati Swara_ Ki.Dalang. Amudi Nata Swara_ Cirebon.].,
[Pagelaran Sacral : “ BATARA KALLA JALUK BULKHAK_ ‘.Ki.Dalang. Amudi Nata swara.].,
[Kamis Wage, 1 Nopember 2012 Di@lap.Linggawangi  Galuh Sana Abdidalem. Mamalingga.].,
*****
[ Pagelaran Sacral “ PERANG BRATA SENA”._ Ki.Mahadalangsepuh.Mbah.Sunan Kalijaga@lasamar.].,
[ Sebagai Laku dari Pagelaran Sacral “ Batara Kalla [N]jaluk Bulkhak_ Purwajatiswara.Panguragan.].,
[Sebagai laku dari Habisnya masa Penanggalan tahun sura I / Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Sj.].,
[ Dipagelarkan di Bumi Mayapada tertangggal; 1 Sura Ke-6.Penanggalan KRAWANG/1949 Sj.].,
[Hari Ke-2017/28 .Kalender KONGRUEN_Tahun Matahari II. Akad Legi, 1 Sura 1949 Sj.].,
[Sie. Penerangan;  Ahmadalpaqir.Tatang Revan @ffandie, S.Pop.Saja[h]:[Galuh KRAWANG.].,
*****
[Penutup.].,
[Pagelaran Tarlingdangdut DIANA SASTRA MUSICK intertainmen”_Dianasastra.Group.].,
[Hari.Jum’at Kliwon.2 Nopember 2012,Pukul.10.10,10,Waktu wib@lap.Linggawangi.].,
*****
[Pemangku Hajat_ [hajat besar iedul Bud[dh]a_sebagai Berikut;].,
[1.Abdidalem.Panembahan.Kyaikalidaon.].,
[Raden Adipati Khertabumi Singaperbangsa, Al-Aziiz. /Galuh Manggungjaya, Karawang.].,
[2.Sang. Prabu Siliwangi.  /Galuh. Bandung_Galuh Padjajaran.].,
[3.Mbah. Sunan. Kalijaga. /Galuh.jawa@lasamartatengah, Pulojawa.].,
[4.Kibuyut Arsitem dan Ki.Bagus Arima[h]/Galuh. Jatitujuh, majalengka.].,
[5.Ki.Buyut Kadma[h]. /Galuh. Lobangbuaya, Cilamaya.].,
[6.Ki.Buyut Tambal.  /Galuh.Tanahtimbulmuarabaru, Cilamaya.].,
[7.Ki.Buyut@bdidalem. Mamalingga.Pringgajatiwangi/Galuh.Sana[h]_Sukatani, Cilamaya.].,
[8.Ki.Buyut Tubeng./Galuh. Perbatesantapelbatas,BatasSukatani Sukamulya, Cilamaya,].,
[9.Ki.Buyut Pulobata/Galuh. Pulobata.Karawang,].,
[10.Ki.Buyut Alang@langlanang/Galuh.KaranganyarAstanarayadalancorKarangsambung,Sukatani.].,
[11.dan separakanca[H] segenap Para Ki.Dalang yang tertulis disebut diat@s,].,
[selaku yang Punya Lakon Pagelaran Galur Sacral _red.].,
******
[Turut Mengundang;]
[Ahmadalfaqir. .Tatang Affandi,Pimpinan Radio Sang[h]yang. Sri 92.5fm_Radio Sukatani.].,
*****
[Panitia Penyelenggara ;].,
[Co.S.U.P/Sukatanisambilempengundergrounders[f]uckmilyc[h]aritytoyatimpiatu#2MusickMerdeka.].,
[Sekretariat: @lap.linggawangiAstanaterangJl.SingaperbangsaRt/01.05_KosbarSukatani.].,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar