Senin, 01 Oktober 2012

[ Materi iedul buddha_ TAMMAT, TABBAT_ TEATER SPEKTAKULER. ]

-->


[ TAMMMAT. ].,

[ Setelah Sekalian Membaca Catatan saya tentang “ Revolusi Kedewatan [1] s.d [25], ].,
[sampailah pada Kesimpulan yaitu di Catatan [26]: TABBAT, selamat untuk menyimak !.,].,
*****
[ “TABBAT”, ].,
*****
[.,TEATER SPEKTAKULER.].,
[.,MENYEMBELIH @NAK MANUSIA_ ISMAIL Ke_2.].,
[ Jum’at Pon, 10 Besar 1945 surajawa / 26 Oktober 2012 Masehi / 10 Dzulhijah 1433 Hijriyah, dan seterusnya,].,
[Matahari telah terbit dari ujungbarat, muncul dilangitgytara ditimurlaut dari @lapang.Linggawangikarawang. ].,
[1 Sapar1943 Surajawa  / 1 Shafar 1431 Hijriyah  / 17 Januari 2010 Masehi, Minggu Kliwon.].,
[.,Sebelum Hijrah Nabi.Muhammad, SAW_ Iedul Adha,Setelah Hijrah 1433 Hijr4iyah  menjadi  “Iedul Buddha”.].,
[Laku taun Wolu Surajawa/1943/2010,Laku taun Wawu Kapitu[7]/1945/2012.Penegas dari Qs.Alkautsar:[2].].,
*****
[ DASAR HUKUM IEDUL ADHA MENJADI IEDUL BUDDHA :.,].,
[1. Terjadinya Gerhana Bulan, ].,
[Jum’at Pon. 14 Ruwah 1939 Surajawa/8 September 2006 m.Pukul.02.00 Wib@lap.Linggawangi, ].,
[ Laku dari :[1.]Qs. Al-Insyiqooq:[18], [2.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).],[3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9].,
*****
[2.Terjadinya Gerhana Matahari, ].,
[Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 sj/ 1 Shafar 1431 h/ 17 Januari 2010 m, ].,
[Waktu Siang Pukul.12.00 Wib@lap.Linggawangi ,].,
[ Laku dari :[1.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).], [2.]Qs.Al-Fajr:[3], [3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9], [4.]Qs.At-takwir:[1].].,
[ disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.].,
*****
[3.Penanggalan KRAWANG.45, Kalender KONGRUEN, Tahun Matahari II_ ].,
[Masa PERADABAN INDONESIA.Karya: Ahmad@lpaqir. Tatang Revan Affandie,S.Pop.Saja[h].].,
[Hari ke-2017 adalah jatuh tepat pada tanggal. 1 Sura Ke-6/1949 sj/2016 m [Minggu Legi, 26 Juli 2015 m],].,
[Akad Legi _[Perjanjian Sacral_Akadlegimation : Hakekat derajat @ngka tujuh[7] wajib @en ].,
[harus dipotong lehernya berdarah merahmentanah, ].,
[sebagai Pengejewantahan dari Hurup Hijaiyyah Nun yang disukun pada lapad ‘Wannhar. Qs.Alkautsar:[2].],
[Akad Legi, 1 Sura ke-6 Adalah Perjanjian Sacral: Perang Kedewatan yaitu Perang Brata Sena ,].,
[Penegas dari Pagelaran Wayang Purwa Jatiswara Ki.Dalang.Amudi Nata Swara,Panguragan Cirebon,].,
[Lakon Pagelaran ‘Batara Kalla [N]Jaluk Bulkhak. ].,
[sebagai Penegas dari Laku taun wolu, taun wawu kapitu[7],].,
[dan Penegas dari Qs.Yaasin:[59],Qs.Annaba’:[17],Qs.AlQiyaamah:[34+35], dan Qs.Almuthoffifin:[1]_ Red.].,
*****
[4.Laku Taun Wolu Penanggalan Surajawa/17 Agustus 2010 m. 1 Sapar 1943 sj, ].,
[Hakekat Pengejewantahan dari Hakekat derajat @ngka tujuh[7]  hurup ‘Nun’ yang disukun ].,
[dari Lapad ‘Wannhar, Qs.Alkautsar:[2]: , dan hendaklah [Segerakan !!! titik[.].,[
[berqurban[lah !!!.,  maka Segerakanlah !!!.titik.].,
*****
[5. Terjadinya Purnama Pelangi,].,
[ Purnama pada tanggal. 14 Jumadilakir 1945 sj, Pukul. 22.30 s.d 23.00 Wib@lap.Linggawangi ,].,
[Bertepatan dengan Waisak 2556, Birrobudduurun_ Kebaikan yang menerangi.].,
*****                                                                
[6.Posisi Bulan Sabit Pajeg ,].,
[Posisi Bulan dibarat daya mengarah ke arah utaraselatan.].,
[Pukul. 17.08 Wib@lap.Linggawangi , Hari Jum’at Pahing. 2 Ruwah 1945 sj.].,
*****
[7. Posisi Bulan Sabit Pajeg,].,
[Posisi Bulan ditimurlaut mengarah ke arah utaraselatan,].,
[Muncul Pada Pukul. 03.09 Wib@Lap.Linggawangi , Hari Minggu Kliwon. 25 Ruwah 1945 sj.].,
[ Kejadian: Cahaya Bulan Terangtenggelamterang berlanjut,].,
[ dan di saksikan oleh keberadaan satu[1] bintang didekatnya_ Red.].,
*****
[8.Tampak tiga[3] Bintang membentuk segitiga samakaki  dilangitgytara ditimurlaut ,].,
[di Pukul. 05.15 Wib@Lap.Linggawangi , Jum’at Kliwon. 1 Pasa 1945 sj.].,
[ Dua[2]bintang bercahaya terangberkedip-kedip,dan satu[1]bintang  ukuran lebih kecil,].,
[ bercahaya redup berkedipkedip.].,
*****
[9.Tanggal Jum’at. 1 Pasa 1945 sj,  “Tammatan Alqur’an”.].,
[ Tammatan Alqur’an  di Pukul, Kamis wage, 30 Ruwah 1945 sj , jam detik. 17.08.45 Wib@Lap.Linggawangi,].,
[ saya [Aku_] telah menamatkan Alqur’anulkarim, dari Mushhaf tanda ‘Tashhih’miliknya departemen Agama ].,
[ Republik Indonesia dengan Nomor : P.III/TL.02.1/255/1999. Selesai Saya baca, ].,
[dan berhenti di tengah surat dari Qs.Al@n’aam ;[124] ada lapad yang sama yaitu Lapad ‘Allah berjajar Allah,].,
[ Di [hal130], lapad Allah tepad berada di lapad’ TAMMAT’Qs.Al@n’aam:[115] halaman sebelumnya ].,
[yaitu di halaman:[hal Mushhaf;129.].,
[ Menammat kan Mushhaf Alqur’anulkarim Ngulang ngaji Kepada yang Mursyid terkasih:].,
[:  [1.] Abdidalem.Kyaikalidaon.Raden Adipati Kertabumi Singaperbangsa, Al’aziiz[Galuh Manggungjaya],].,
[2.] Abdidalem.Kyaisepuh. Mamalinggapringgajatiwangi, Alkhadim. [Galuh Sana.Sukatani],].,
[3.] Abdidalem. Kyaisepuh.Ki. Bagus Arimah, Al’aziiz.[ Galuh Jatitujuhmajalengka], dan].,
[4.] Ahmad@lpaqiralmagfurullah. Nunu Sudrajat.].,
*****
[10.Sambung tugas dari Ruwatan Pagelaran Wayang Purwa  Pagelaran Galur Sacral :].,
[Pagelaran Wayang Purwa : langen Budaya Indramayu. Ki.Dalang. Haji. Anom Rusdi,].,
[Lakon Pagelaran Galur Sacral  “Cungkring Kedewatan Manusia”._ “Cungkring Dadi Dewane Kemanusan”.,].,
[ Lakon Pagelaran yang Sudah sacral Miliknya Ki. Dalang. Haji anom Rusdi, Langen Budaya,].,
[ tertanggal./ Ruwah 1945 sj.  Ruwatan di Kampung.Pelelangan apur, desa.Muarabaru, kec.Cilamayawetan,].,
[Kab. .Karawang. hasil/14 ruwah 1945 Surajawa  s.d Jum’at Kliwon. 1 Pasa 1945 Surajawa,].,
[ Kamis Wage, 30 Ruwah 1945 Surajawa,].,
[Pukul.17.08 Wib@lap.Linggawangi , adalah “REVOLUSI KEDEWATAN”_ ].,
[Revolusi Nol [0] Derajat/720 deraja, lakutaun wolu/2010 adalah berjalan ditempat: ].,
[ adalah Revolusi 4.620 detik menghasilkan Kalimat ‘ RENKARNASI_ iedul Buddha.].,
*****
[11. Hari. Senin Kliwon. 11 pasa 1945 sj, Pukul. 03.08Wib@lap.Linggawangi :].,
[Bulan tenggelam di ArahBarat daya, ].,
[sebagai waktu Laku diambang tapalbatas Laku @las Amar telah Berakir dan telah sedang akan selalu ].,
[ berada di Keadaanwaktu ‘ Negeri Galuh’ Menuju  “Hari Kemerdekaan Abadi bagi Kerakyatan” ,].,
[di Hari Jum’at Agung, Jum’at Pon,29 Pasa 1945 Surajawa / 17 Agustus 2012Masehi,].,
[ adalah ‘ Hari Memasuki Istana Kemerdekaan Abadi Untuk Kerakyatan Indonesia_].,
[ Penegas dari Qs.Yaasin:[58+44], dan Penegas tentang Bumipertiwi telah Ridho atas Kerakyatan indonesia ,].,
[sebagai tempat singgahnya yang abadi, istana Kemerdekaanabadi,].,
[adalah Bumipertiwi sebagai Taman Firdaus @lma’wailaahin.,Qs.Alpajr:[30], Qs.yaasin:[58.], Qs.Albaqoroh :[58],
*****
[12. Jum’at Annaba’_ ].,
[Jum’at Agung, Jumat Pon, 29 Pasa 1945 Surajawa  17 Agustus 2012 Masehi ,].,
[ adalah Hari ‘ Kemerdekaan Abadi Kerakyatan Atas Bumi Pwertiwi,  ].,
[Sebagai Pernyataan Sikap dari Penegas Qs. Yaasin; [58], Qs.Annaba’:[2],Qs.Alpajr:[@27+@28+@29+[$#.30],].,
[dan Salam Perpisahan Untuk Rakyat Indonesia,].,
[ Penegas dari Qs. Yaasin : [/59’Wamtaazulyauma ayyuhal mujrimuun…by.].,
*****
[13.Akad Legi, 1 Sura Ke-6 / 1949 Surajawa /2016 Masehi ,” adalah Hari ke-2017,].,
[Minggu Legi, 26 Juli 2015 m], Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN, ].,
[Tahun Matahari II_ Masa PERADABAN INDONESI .].,
[Karya : Ahmadalpaqir. Tatang Revan Affandie,S.Pop.Saja[h],  Galuh KRAWANG,].,
[adalah hari yang ke-2017, Akad legi ‘Perjanjian Sacral_ ].,
[“Perang Kedewatan_ Brata Sena” ,].,
[ Konsekwensi Penanggalan KRAWANG, Tahun Matahari II, ].,
[Kenapa Harus Hidup di Keadaan Akhir Zaman [Penegas Qs.Annaba’ :[17].[!!!.titik[.].].,
[sebagai laku dari Pagelaran Galur Sacral, Pagelaran Wayang Purwa Purwa Jatiswara, Cirebon_ red,].,
[Lakon Pagelaran Galur Sacral “ BATARA KALA JALUK BULKHAK.”.].,
*****

[Kejadian setelah Jum’at Agung/ 29 Pasa 1945 Surajawa.].,
*****
[.,Kejadian Setelah Tanggal, Hari. Jum’at Agung_ ].,
[Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 Surajawa / 17 Agustus 2012 Masehi:.,].,
[_red; Kejadian dari Laku, Qs. Alannazi’aat:[1],Qs.Alinsyiqooq: [21]/tahun wolutaunwawukapitu/2012m],
*****
[1. Terhitung Mulai tanggal,  Jum’at Pon, 29 Pasa 1945 sj/17 Agustus 2012 m,].,
[ adalah masa keadaan waktu berlakunya [i]edul Buddha, ].,
[sebagai Pelaksanaan dari Lakon Pagelaran Sacral Wayang Purwa Langen Budaya_ Indramayu, ].,
[Ki.Dalang.Haji. Anom Rusdi “ Kanoman Dadi Tumbal Perang Brata Yudha”,].,
[Jawaban atas dikabulkannya “ Bagel Buntung Gugat Sikil” Pada Kedewatan.Wannhar,Qs.Alkautsar;[2], ].,
*****
[Konsekwensi: Laksanakan dengan segera !!!,  ].,
[Potong lehernya Putus pada 10 [11+12+13] Besar 1945 sj,].,
[  hingga batas waktu takterhingga,  ].,
[ batas waktu @lwustha tahun Ke-10/m_PI.1953 sj/ 1441 h/2020 m, Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m,].,
[titik., Red.].,
*****
[Objek yang Menjadi “Kanoman yang harus Menjadi tumbal, ].,
[Sebagai Tumbal dari Pagelaran Galur sacral “ KANOMAN DADI TUMBAL PERANG BRATA YUDHA’.].,
[ untuk  dipotong lehernya putus sebagai Laku dari taun wolu taun wawu kapitu,].,
[sebagai masa habisnya masa Penanggalan taun Penanggalan Surajawa I / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[ Sumber : Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,].,
[@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz./[Galuh Karawang Manggungjaya.].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,].,
[yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.].,
[“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”].,
*****
[ adalah Subjek dari @ Subjek disebut dibawah ini:].,
[sebagai Penegejewantahan Dari Hurup NUN  pada Lapad “Wa[n]har !!!., Qs. Alkautsar :[2].].,
[1.] Para Amil/ Lebe,].,
[2.] Para Pencatat Nikah,thalaq, Cerai dan Rujuk / Penghulu Nikah,].,
[3.] Para Agniya Muslim Pembangkang,].,
[4.]Para Kaum Priyayi_ Para Kyai, Para Ustadz/[h], Para Muballig/[h], dan].,
[5.]Para Keturunan Nabi/ Kaum habib.].,
*****

[ Pengecualian….].,
[,.Pengecualian Batal Laku_ Adalah “ TURUN JABATAN” di sebut dibawah ini;.,].,
[.Untuk : (@Subjek J:) [1],[2],].,
[“ Turun jabatan Gantung Kopiyah, Penegas dari Qs.alkautsar: [2].”].,
[.,Untuk:[3], ].,
[“Berbagi Harta Benda Kepada Kerakyatan Indonesia, Penegas laku dari Qs.Alimraan:[186].”].,
[Untuk:[4],].,
[“Turun Jabatan_ sudah Istirahat!!!, “].,
[sudah Batal Laku Alasamarnya tertanggal 11 Pasa 1945 sj_ red.].,
*****
[_Red,Untuk:[5._ Kaum Habib], ].,
[Tinggalkan Bumi Pertiwi Indonesia dan Pulanglah Kalian semua Keasal tanah darah kalian,].,
[ yaitu darah arab. [Tidak ada pilihan !!!],].,
[Sebagai Penegas dari Pagelaran Galur Sacral “ DORNA BALEN KARO DEWI WILOTAMA.”.].,
[Pagelaran Galur Sacral Wayang Purwa Tataran Jawabarat Padjajaran,].,
[ Dorna adalah Orang Sebrang: Priyayi.].,
[ Biarkan Kami Kerakyatan hidup Dengan Buddhaya dan Adat Aqidah dan Kaidah kami sendiri ,].,
[Sebagai bangsa timur yang Beradab, ].,
[Pulanglah  kalian ke Negara Asal kalian !!!.,].,
[dan Diantara Kita masih tetap menjadi saudara, ].,
[Sekiranya Agar diperhatikan Menjadi sebuah perhatian khusus, ].,
[sebagai laku Penegas dari ‘titah hakekat Hurup “ta sukun”,].,
[ dari lapad “jaa[t]’.,”dari Qs.Alan’aam;[124],].,
[untuk hakekat Hurup [nun sukun dari lapad” Wa[n]nhar.!!!” Qs. Alkautsar:[2].], dan].,
[ Qs.albaqoroh:[94+210+123+124+214], dan Qs. Ala’araaf:[96].]., dan ].,
[Penegas dari Kalimat :” [i]nnalillaahi wa[i]nna [i]laihi rooj[i]’uu[n]., Qs.Albaqoroh  :[156],].,
[maka pulanglah ketanah asal kalian semua !!!.]., [.]titik.Tabbat!!!.titik..].,
*****

[2. Terhitung mulai tanggal, 1 Sura ke-6 /m_Pi/1949 sj/2016,].,
[Minggu Legi, 26 juli 2015 m _”Perang Kedewatan”. : ,].,
[Perang “Bratasena”, Laku dari Lakon Pagelaran wayang Purwa Jatiswara :].,
[ Ki.Dalang. Amudi Nata swara, Panguragan, Cirebon_ ,].,
[Pagelaran galur  yang sudah Sacral dipagelarkan ,].,
[dengan Lakon “ Batara Kalla Jaluk Bulkhak”. ].,
[Waktu Alwustha “Perang Bratasena” dari Batara Kalla Jaluk Bulkak,].,
[ yaitu tahun ke-10 m_Pi/1953sj/2020m_ Penanggalan KRAWANG, Kalender KONGRUEN.].,
*****
[ Penegas dari Revolusi Kedewatan 4.620 detik/ Nol[0]/720 derajat[iedul Buddha]:].,
[Demkian Agar Menjadi  Revolusi untuk Perbaikan Kehidupan Umat Manusia,].,
[di Bumipertiwi [i]ndonesia] Raya.].,
[ untuk Mempercepat Mewujudnya :].,
[“Keadilan Sosial Bagi [Ke]Rakyat[an] Indonesia di tahun 2020 m_,].,
[ Penanggalan KRAWANG, tahun Matahari II, Kalender KONGRUEN_ ,].,
[Masa PERADABAN INDONESIA : 1 Sura Ke-10.,M_Pi.1953 sj/1441 h/2020 m .].,
[Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m [hari Ke-3361/ 1 Sapar 1943 sj].,red.].,
[ Menjadikan Indonesia Menjadi Negeri : Baldatun toyyibatun warobbun ghofuur, Qs.Yaasin:[44+58].,]
*****
[Wangsit Galuh Sana Sukatani : ].,
[“Istirahatlah berbagikasih bersama sanak saudara di kampung halaman.”].,

[Wangsit Galuh Karawang: ].,
[“Jagalah Keluarga ,tetap perbuat  Laku SILIWANGI, Bersikaplah Bersahaja!!!.,”].,
*****
[Wangsit : Galuh Alasamartatengahjawa : ].,
[“[Ber] Hati-hatilah, Karena [Se] Kalian  sudah berada dikeadaan Negeri Galuh, ].,
[Ceroboh [Se]Kalian mati [dengan] sia-sia, ].,
[Meninggal dalam keadaan hina dan merasakan lezatnya Rasa darah ,].,
[ jaga[lah!!!] sikap jangan saling menyakiti bathin diantara [Se]kalian,].,
[ diantara [Se]kalian adalah umat yang satu” Pancasila:[3]_].,
[ “Persatuan [Kerakyatan] Indonesia, Penegas dari Qs. Albaqooroh :[213],].,
[ jadilah Manusia yang berserah seutuhnya menjadi Manusia Kaaffah. Penegas dari Qs. Albaqoroh : [208]. ].,
[Hiduplah [diantara Kerakyatan Indonesia] dengan penuh rasa damai,].,
[ agar [Se]Kalian merasakan Rasa hakikat dari Rasa rakhmat  dan Kerakhmatan,].,
[ Rokhmat dengan Kerokhmatan[Nya],].,
[ atas manisnya buah Khuldi Bumipertiwi Indonesia Raya ini],].,
[ secara bersamasama [ Saling berbagi Rasa Rokhmat _,].,
[yaitu ” rasa Keadilan Sosial atas Kekayaan tanahpersada Bumimayapada,].,
[ Bumipertiwi Indonesia Raya.].,
[ Indonesia Raya adalah tanah Surgawi bagi Kerakyatan,].,
[ tertanggal: Jum’at Agung, Jum’at pon. 29 Pasa 1945 surajawa/17 Agustus 2012 masehi,].,
[ Pukul. 10.10 Wib@lap.Linggawangi. ].,
*****

[ Pernyataan Sikap [Para] Galuh] Separakanca[h]:.,].,
[ Siapa saja[h] yang menghambat dalam rangka mempercepat :].,
[ mewujudnya suatu  “ Keadilan Sosial Bagi seluruh [Ke]Rakyat[an] Indonesia ,].,
[ditahun ke-10/m_Pi/1953 sj/2020m” ,].,
[tercatat mulai tanggal Jum’at Agung, ].,
[Jum’at pon. 29 Pasa Surajawa /17 Agustus 2012 Masehi, Pukul. 10.10 Wib@lap.Linggawangi,].,
[berarti adalah Musuh [Para] Galuh Separakanca[h].].,
[ Musuh [sudah wajib berjama’ah/@1a’en.] Harus di Habisi sampai keakarakarnya.].,
[_ [Galuh Separakanca[h] telah disebut dicatatan sebelumya_Red].,
[Ingat !!!, Galuh Separakanca[h] akan selalu Bersama Kerakyatan Indonesia [Raya],].,
[ menyatu dalam aliran darah menjadi Nafsu Amarah,].,
[ dan akan bertindak sebagai Dajjal_[idjajillaknatullah].,
[ Penegas dari Laku Alanzi’aat, Qs.Al-Anzi’aat:[1].], ].,
[Dan itu semua sudah menjadi sacral yang sah,].,
[ dari Laku dari Pagelaran galur Sacral, ].,
[Wayang Purwa Mbah.Sunan Kalijaga Raden Syahid Galuh Jawaalasamartatengah,].,
[Purwajatiswara]:” Batara Kalla [N]Jaluk Bulkhak “,].,
[ dan Laku Alanzi’aat atas Kerakyatan,].,
[ pada [para] penghambat [1@ Rp. 2000 perak.].,
[sudah sah dikembalikan ketanah asalnya ,].,
[yaitu tanah Surgawi [dengan segera [ Maka, ].,
[segerakan !!!._Red],].,
[ sudah sah, Sah Sahadat[Ny]a,].,
[Sahadat Indonesia, :].,
[tertanggal. Jumat Pon. 14 Ruwah 1939 Sj/8 September 2006 M,  Pukul.02.00 Wib@lap.Linggawangi,].,
[sudah Sah Saddat[Ny]a,].,
[ Saddat KRAWANG, ].,
[tertanggal. Minggu kliwon. 1 Sapar 1943 Sj/ 17 Januari 2010 M,  pukul.12.00 wib@Lap.Linggawangi,].,
[sebagai Laku taun wolu penanggalan Surajawa dan sudah Sah Laku[Ny]a,].,
[ yaitu laku taun wawu kapitu[7] menyukun hakikat dari pribadi@1Rp.2000perak,].,
[ hurup nun pada lapad ‘ Wa[n]har !!!, Qs.Alkautsar: [2].,].,
[tertanggal. Senin Legi[mation_ sacral],].,
[tanggal, 26 Ruwah 1945 Surajawa/ 16 juli 2012 masehi, ].,
[dengan Simbol ; ].,
[Kembang tujuh[7] rupa, Bendera kertas [warna] kuning, Payung [warna]hitam miring ke barat, ].,
[dengan sudah [dimulai sacral] ku[n]ah b[i][n]tikesed,  TAMMAT. Penegas dari laku Qs.Albaqoroh :[156].,
*****

[ Pakelingkeling Untuk [Ke]Rakyat[an] Indonesia:].,
[:Bahwa dikeadaan ini, ].,
[Jumat Agung_ Jum’at pon, 29 Pasa 1945 sj/ 17 Agustus 2012 m. ].,
[Pukul.10.10 Wib@lap.Linggawangi Karawang, ].,
[” seraya dalam Kehadirat Rakhmat kerakhmatan, Rokhmat dan Kerokhmatan[Nya],].,
[telah berada [dalam] di “Negeri Galuh”,].,
[dikeadaan [telah memasuki] “ Istana Kemerdekaan Abadi [untuk] Kerakyatan”,].,
[ atas [Penghidupan] Bumipertiwi Indonesia ,].,
[untuk dapat menikmati [memakan] lezatnya Buah Khuldi,].,
[Penegas dari Laku: ].,
[Qs.Albaqoroh:[35_ Wa[Laa, sebelum Hijrah 1433h]taqrobaa haadihissyajarota_ red.].,
[terhitung sejak 29 Pasa 1945 sj Pukul.10.10.59 wib@lap.Linggawangi .].,
[dari “pohon Tiin dan Jaitun”  Penegas Qs.Attiin:[1].],
[tanahpersada Bumimayapada Indonesia raya ini  Penegas Qs. Albaqoroh :[58].].,
[ adalah “Istana Negeri [sebagai] Rumah [Pribadi] bagi Kerakyatan Indonesia”,].,
[ dalam hal “Penghidupan dan tempat tinggal yang sangat layak dan sangat memuaskan”.].,
[ Penegas Qs. Adh Dhuhaa,:[4] dan Qs.Al A’alaa,:[17].].,
[penuh dengan Kemakmuran, Kesejahteraan, dan menentramkan [setiap] bathin,].,
[ selamat sejahtera sentausa, Qs.Yaasiin:[58].] sampai batas waktu takterhingga [ Qs.Yaasiin:[44],].,
[ dan Qs.Alfaatihah:[4].] dan Kerakyatannya berlaku Adil dan Bijaksana, ].,
[Berlaku Lemahlembut [ Penegas dari Qs. Alkahfi:[19_Walyatalaththof !!!.,].,
[Maka [dari itu], ].,
[Jagalah Persatuan [Rakyat] dan Kesatuan [ Kerakyatan_ Pancasila;[4], Qs.Albaqoroh:[213],].,
[ Persatuan_ Pancasila:[3] .].,
[ diantara Rakyat dan Kerakyatan Indonesia,].,
[ untuk mencapai Kehidupan [dalam] [keadaan] :].,
[“Keadilan Sosial Bagi seluruh [Ke]Rakyat[an] Indonesia,”].,
[ Tujuan Pembukaan UUD 1945 alenia:[4].].,
[ bahwa Bumipertiwitanahpersada Indonesia raya ,].,
[adalah Negeri yang aman, damai sejahtera sentausa, ].,
[untuktempat tinggalnya[Kerakyatan Indonesia].,
[ selama-lamanya [Penegas dari Qs.Alpajr;[30], dan Qs. Yaasiin:[58].].,
[ Indonesia Raya menjadi Negri Baldatun toyyibatun warobbun ghofuur ,].,
[ditahun  Ke-10.M_Pi.1953 sj/1441 h/[hari ke-3361/1 Sapar 1943 sj].,
[Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m] 2020 m.””].,
*****


[ BIOGRAPI ].,
[Sekilas Biograpi [tentang] Riwayat [Ke]Hidup[an] Penulis ,].,
[Catatan” Revolusi Kedewatan 4.620 detik./Ahmadalfaqir.Revan Affandie. S.Pop.Saja[h].”].,
*****
[nama : TATANG.].,
[ Nama Lengkap : Tatang Affandi.].,
[Tempat tanggal lahir : Karawang, 14 Agustus 1981 masehi.].,
[Pendidikan terakhir : SMA Negeri 1 Cilamaya, Program IPS [IPS.2/ tahun 2002].].,
*****
[Berguru Ngaji :].,
[ Guru Ngaji Hakikat Pada : Bapak. Kyaianom. Drs. Marwoso_ Karawang.].,
*****
[ Guru Ngaji Alqur’an Majjid pada Guru Mursyid terkasih : ].,
[1.Abdidalaem. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi Singaperbangsa, Al’aziiz./ Galuh Karawang.].,
[2.Abdidalem.Kyaisepuh. Mamalinggapringgajatiwangi, Alkhadim./ Galuh Sana sukatani.].,
[3.Abdidalem. Kyaisepuh. Ki.Bagus Arimah, Al’aziiz./ Galuh Jatitujuhmajalengka.].,
[4.Ahmadalpaqiralmagfurullah. Nunu Sudrajat, Al’arief.].,
[ Mulai berguru Ngaji :].,
[di mulai pada tanggal 13 Ruwah 1939 sj, pukul. Kemis Pahing. 17.08 Wib@lap.Linggawangi,].,
[ sampai Kemis Wage, 30 Ruwah 1945 sj. Pukul. 17.08 Wib@lap.Linggawangi, TAMMAT.].,
*****
[ Kitab Qur’an yang di[Ng]Kaji :].,
[adalah Mushhaf Alqur’an tanda tashhih No.P.III/TL.02.1/255/1999,].,
[ Mushhaf Alqur’an Miliknya Departemen Agama Republik Indonesia.].,
[ TAMMAT dan hasil dari Guru Mursyid terkasih sebagai di sebut dibawah ;].,
[mendapat : ].,
[1.Jimat. Mustika Lintangkhrtisrengngengekembarlelima,dilangitlintanggytara.].,
[2.Kitab. Alipmanunggalningkresnanekhertiraharjarahayuninguripningbumiilaahiin.].,
[3.Jimat[nya]. Jimatabadaningsukmakeristrijayasaktimustikamerahdelimakembartelon., dan].,
[4. Sambung wasilah sebagai Penegas dari hakikat ‘ta sukun‘,].,
[ta’ sukun dari lapad ‘Jaa[t]hum’ Penegas dari Qs. Albaqoroh :[124],].,
[ mendapat sambung tugas sebagai: S. Pop. Saja[h.].].,
[: [S]ubject Advocat.[P]rogramer printing [o]rganizing personality [p]leaning action success. Saja[h]_ ,].,
[:[h- sambung wasilah [tugas] dari Penegas Lapad ‘ Rosuululla[h], Qs.Albaqoroh :[124],].,
[disingkat ; S.Pop.Saja[h].],].,
*****
[ Tugas’ Revolusi Kedewatan_ red].,
[Sambung tugas” Revolusi Kedewatan_ Revolusi Nol[0]/720derajat,].,
[ sebagai Lakutaunwolu penanggalan surajawa/2010m dan taunwawukapitu,].,
[ Senin Legi, 26 Ruwah 1945 Sj/2012m, ].,
[mulai dilaksanakan tertanggal, Jum’at Agung,Jum’at Pon. 29 Pasa 1945 sj/17 Agustus 2012m,].,
[Hingga batas waktu Alwustho tahun ke-10 Penanggalan KRAWANG,].,
[tahun Matahari II [Surajawa II].1953 sj/2020m ].,
[Minggu Kliwon, 31 Maret 2019 m].,
*****
[Visi : ].,
[Menjadikan Negeri Indonesia Negeri Baldatun toyyibatun warobbun ghofuur/2020].,
*****
[Misi :].,
[1. Mengkondisikan Pimpinan Kerakyatan Indonesia/2014 adalah Hikmat Kebijaksanaan].,
[ Hakekat Pribadi dari Hikmat Kebijaksanaan, lihat Catatan Revolusi Kedewatan [17].].,
[2.Mengkondisikan Pimpinan[atas] Kerakyatan Indonesia/2020,].,
[adalah Sang. Ratuadil Mahabijaksana_].,
[ _ Sang. Ratuadil Maha Bijaksana :].,
[adalah @Subjek : Pribadi dari hakikat dua[2] hurup ‘Nun’ yang berharokat tastidfathah,].,
[ yang dimaksud adalah pribadi “ Annafsulmuthmainnah_ Qs.Alpajr;[27]_Red].,
*****
[ Demi allah dari Hurup [S] dari Sastrajinggakrama,].,
[ sampai hurup [t] dari kata ‘tabba[t] dicatatan [tentang] Revolusi Kedewatan 4.620 detik, ].,
[saya dapat pertanggungjawabkan secara lahir bathin, ].,
[demikian agar menjadi maklum dan tahu adanya_ red.].,
[Catatan ini diselesaikan disukatan :].,
[di Maqbarohnya Abdidalem. Mamalingga, Alkhadim,].,
[ Dusun.Kosambilempengbarat. Rt.01/05.Jl Raya. Galuh Karawang Adipati Singaperbangsa.].,
*****
[Demikian Agar menjadi Perhatian Untuk Bangsa Indonesi  Raya,].,
[tertanggal, Jum’at Pon, Jum’at Agung.  29 Pasa 1945 Surajawa.,].,
*****
[ dan Kepada bapak Presiden RI Jeneng,].,
[Yang terhormat :  Bapak. Prof.DR.Haji. Susilo Bambang Yudhoyono, ].,
[agar menjadi tahu adanya, ].,
[sekaligus meminta izin dan restu dan memohon Ridhonya,].,
[ atas dikeadaan ini melalui media Facebook : Revan Affandie Sajah, dan Blogger : Spirit of Tatang, ].,
[saya akan mengbarkan [terus] kepada Bapak,].,
[ dan [Ke]Rakyat[an] Indonesia, ].,
[mohon diterima dengan Penuh Ikhlas ridho., ].,
[dari Rakyatmu, Rakyat Karawang.].,
[Salam Galuh Lestari Sejahtera Sentausa.,].,
*****
[@n.Pemilik Wangsit Wahyu keprabon ; Abdidalem . Kyaikalidaon manggungjaya.].,
[Abdidalem.Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi Singaperbangsa, Al’aziiz/Galuh Karawang.]
[tertanggal, Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 sj/17 Januari 2010 m.Pukul.12.00 Wibcilamaya.]
[ Hormat saya;].,
*****


[ditandatangani dengan Materai Rp. 6.000,].,
[Ahmadalpaqir. Tatang Revan Affandie, S. Pop. Saja[h]./ Galuh KRAWANG 45.]
[E-mail : Tatangafandie@yahoo.co.id, facebook: Revan Affandie Sajah / Blog : tatang.afandi590@gmail.com, Blogger: spirit of Tatang.].,
*****
Tidak ada komentar:

Posting Komentar